ACS2000

Uniwersalny interfejs i prosta konfiguracja

 

Systemy liczenia osi firmy Frauscher ACS2000

Łatwa konfiguracja

Architektura systemu ACS2000 nie jest skomplikowana: Każdemu punktowi liczącemu i każdemu odcinkowi kontrolowanemu przyporządkowano po jednej niezawodnej karcie wartościującej. Jako że poszczególne karty przechodzą wstępną konfigurację już na etapie produkcji, ich konfiguracja końcowa przeprowadzana jest wyłącznie na płaszczyźnie sprzętowej. Dzięki temu proces oddania do eksploatacji nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi programowych.

Duży wybór wstępnie skonfigurowanych kart umożliwia spełnienie wymagań klienta.

Uniwersalny interfejs

Otwarte i uniwersalne interfejsy sprzętowe umożliwiają łatwą i niezawodną integrację systemu ACS2000 w wielu różnorodnych zastosowaniach, jak np. w nastawniach, na przejazdach kolejowych, w systemach sygnalizacji lub innych aplikacjach.

Przekazywanie komunikatów o stanie zajętości torów następuje poprzez bezpotencjałowe zestyki przekaźnika, podczas gdy dodatkowo generowane dane informacyjne mogą być przesyłane także za pomocą transoptora.

Instalacja zewnętrzna

Instalacja zewnętrzna
Zalety dla Państwa
 • Niezawodne czujniki koła
 • Uproszczony montaż
 • Kompleksowe wyposażenie
 • Eksploatacja bez konieczności częstej konserwacji
Dowiedz się więcej

Do instalacji zewnętrznej zalicza się zamontowany przy torach czujnik, torową puszkę kablową oraz łączący oba te elementy kabel. Podobnie jak we wszystkich systemach liczenia osi firmy Frauscher — także tu podstawę stanowią czujniki systemów wykrywania kół RSR180 oraz RSR123. Montaż tych czujników koła polega na użyciu jarzm szynowych. Jest on szybki, prosty i nie wymaga nawiercania torów. Dzięki temu pobyt w strefie zagrożenia skraca się do minimum.

Instalacja wewnętrzna

Instalacja wewnętrzna
Zalety dla Państwa
 • Ekstremalnie wysoka niezawodność
 • Idealnie dobrane komponenty
 • Elastyczne możliwości konfiguracji
 • Projektowanie oparte na wymogach klienta
More information

Informacje zgromadzone przez czujnik przesyłane są do instalacji wewnętrznej. Tutaj dane przechodzą przez kartę wartościującą do karty liczącej systemu ACS2000. Ta zaś udostępnia uzyskane informacje systemom nadrzędnym poprzez uniwersalny interfejs sprzętowy.

Interfejsy

Interfejsy
Zalety dla Państwa
 • Uniwersalne interfejsy
 • Bezpieczne przesyłanie danych
 • Szybka integracja z istniejącymi systemami
 • Łatwa obsługa

Uniwersalne interfejsy sprzętowe gwarantują łatwą integrację na potrzeby różnych zastosowań. Transoptory i wyjścia przekaźnika dają możliwość elastycznego wdrożenia indywidualnych aplikacji w oparciu o wstępnie skonfigurowane karty wartościujące. Pozwala to na szybką integrację ACS2000 w ramach nastawni, przejazdów kolejowych, instalacji sygnalizacyjnych oraz wielu innych zastosowań.