Liczenie osi

Liczniki osi Frauscher gwarantują maksymalną niezawodność przy najwyższych standardach bezpieczeństwa i niskich kosztach cyklu eksploatacji.

 

Liczenie osi

Trzy systemy do indywidualnych rozwiązań

Systemy liczenia osi stosowane są obecnie przez wielu operatorów kolejowych na całym świecie w charakterze niezawodnych i ekonomicznych systemów sygnalizacji stanu zajętości torów. Są one w stanie udostępniać systemom nadrzędnym informacje wykraczające poza wykrywanie niezajętości torów. Dodatkowo dzięki nowoczesnym interfejsom mogą być optymalnie integrowane z systemami srk i systemami sygnalizacyjnymi.

Przełom technologiczny, polegający na wypieraniu obwodów torowych przez liczniki osi, będzie następował coraz szybciej ze względu na wiele czynników. Zaliczają się do nich wyższa niezawodność, dodatkowe funkcje oraz niższe koszty cyklu eksploatacji.

Różne warunki ramowe i wymagania operatorów wymuszają potrzebę elastycznego i indywidualnego dostosowania systemów. W związku z tym wszystkie systemy liczenia osi firmy Frauscher cechuje modułowość i skalowalność. Zarówno integratorzy systemu, jak i operatorzy mogą je łatwo i szybko skonfigurować, dostosować, oddać do eksploatacji i utrzymywać.

Aby zapewnić optymalne rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi funkcjonalne, eksploatacyjne i infrastrukturalne, firma Frauscher oferuje trzy systemy liczenia osi.

Zaawansowany licznik osi FAdC

Zastosowanie interfejsu programowego w liczniku osi FAdC umożliwia jego optymalną integrację z systemami nadrzędnymi. Dzięki temu oferuje on najwyższą elastyczność w zakresie projektowania. Zarówno integratorzy systemu, jak i operatorzy kolejowi czerpią w równej mierze korzyści z jego istotnych zalet.

Zaawansowany licznik osi FAdCi

FAdCi został opracowany specjalnie na potrzeby kolejowych systemów manewrowych, kolei przemysłowej oraz miejskiej. Ten wyjątkowo ekonomiczny wariant FAdC spełnia wymagania norm CENELEC do poziomu SIL 3 i został dostosowany do maksymalnej prędkości przejazdowej 80 km/h.

Systemy liczenia osi firmy Frauscher ACS2000

W przypadku licznika osi ACS2000 proces projektowania przebiega za pośrednictwem fabrycznie skonfigurowanych kart wartościujących i liczących. Ten system zdążył się już wielokrotnie sprawdzić w ramach projektów na całym świecie. W połączeniu z interfejsem przekaźnikowym będzie on także w przyszłości stanowić bezpieczny wybór przy wielu zastosowaniach.