08.09.2021
4 minut czytania

Firma Frauscher świętuje Europejski Rok Kolei

Udostępnij teraz

Rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. To doskonała okazja, aby przekonać się, jaki wkład wnosi firma Frauscher w pomyślną przyszłość kolei jako ekologicznego środka transportu, wyróżnić odnoszące sukces oddziały lokalne oraz udostępnić ekscytujące wiadomości dotyczące zarówno nadchodzących wydarzeń w firmie, jak i przyszłości kolei w Europie.

Łączymy kraje, firmy i ludzi

Ekologiczny transport i interoperatywność

Ambitne cele w zakresie redukcji emisji w transporcie bazują na sektorze kolejowym, który cieszy się rosnącą popularnością na całym świecie. Aby transport kolejowy był jeszcze atrakcyjniejszą alternatywą dla transportu powietrznego i lądowego, konieczny jest dalszy rozwój ukierunkowany na interoperatywność. Pozwoli on na transgraniczny transport kolejowy w Europie zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

Przedsięwzięcie o nazwie Connecting Europe Express ma na celu zaprezentowanie tej konsolidującej mocy kolejnictwa w ramach rozpoczynającej się 2 września kilkutygodniowej podróży, której trasa będzie przebiegać z Lizbony przez 26 krajów europejskich. Stanowi to jednocześnie podkreślenie wagi wyzwań, którym europejskie kolejnictwo musi sprostać, aby rozwinąć swój potencjał jako jeszcze popularniejsza forma ekologicznego transportu.

Integralna rola firmy Frauscher

Kształtowanie przyszłości kolei w Europie

Ambitne cele stawiane przez Unię Europejską mają głęboki wpływ na europejski rynek kolejowy i tworzą idealne środowisko rozwoju innowacji. Pionierska praca w zakresie innowacji technologicznych stanowi główny filar strategii firmy Frauscher od chwili jej utworzenia w 1987 roku. Opracowano dzięki niemu przyszłościowe koncepcje, które zapewniły stały rozwój i doskonalenie branży kolejowej. 

To właśnie cyfrowe i oparte na danych rozwiązania firmy Frauscher w zakresie detekcji koła oraz liczenia osi pozwalają sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu w zakresie zagęszczenia i wydajności ruchu kolejowego w ramach istniejącej infrastruktury. Umożliwiają one zarządcom infrastruktury i integratorom systemów nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i punktualności transportu kolejowego, ale również skrócenie czasów przestoju na potrzeby profilaktycznego utrzymania i diagnostyki. Podsumowując, jest to niecenione wsparcie dla milionów osób korzystających codziennie z kolei jako ekologicznego środka transportu zarówno na potrzeby podróży, jak i codziennych dojazdów do pracy.

DBAŁOŚĆ O DŁUGOTERMINOWE RELACJE

Działania firmy Frauscher w Europie

Ścisła współpraca z klientami oraz analizowanie indywidualnych wymogów rynkowych niezmiennie pozostają dla firmy Frauscher najwyższym priorytetem. Siedziba w Austrii stanowi fundament działań w zakresie badań i rozwoju, jak również produkcji, natomiast stabilnie rozwijana od wielu lat struktura zakładów w całej Europie stanowi podwaliny dzisiejszego sukcesu firmy Frauscher.

W 1998 roku powstał oddział firmy Frauscher Polska (historię jego sukcesu zaprezentował na naszym blogu firmowym Andrzej Bartnik, Dyrektor Zarządzający Frauscher Polska). Od tamtego czasu stale rozwijane oddziały lokalne w Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji i Serbii również podkreślają obecność firmy na kontynencie. Wraz z otwarciem ośrodka Innovation Centre w Annaberg-Buchholz w 2018 roku oraz oddziału we Frankfurcie firma Frauscher kontynuuje umacnianie pozycji lidera wśród innych firm dostarczających elementy sygnalizacyjne w branży kolejowej.

Perspektywa na przyszłość

Podsumowując — koleje czeka pomyślna przyszłość, a firma Frauscher aktywnie wspiera ten trend jako lider technologii. Europejski Rok Kolei nadaje dodatkowy wydźwięk stawianym przez Unię Europejską ambitnym celom w zakresie niskoemisyjnej mobilności, podkreślając wagę promowania kolei jako kluczowego elementu w ekologicznym transporcie. W parciu o ten temat Maria Reisinger zaprezentowała ostatnio punkt widzenia firmy Frauscher na kwestie zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska w ujęciu Społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nie poprzestając na rynku europejskim, należy podkreślić równie ważne sukcesy firmy Frauscher w innych częściach świata. Austriacka Izba Gospodarcza uhonorowała niedawno firmę Frauscher nagrodą Export Price 2021. Pomimo pandemii firma Frauscher zwiększyła sprzedaż w 2020 roku o 5% i odniosła znaczące sukcesy między innymi na rynku australijskim, chińskim i indyjskim. 

Firma Frauscher świętuje Europejski Rok Kolei

  • „Frauscher Polska: tajemnica sukcesu ponad dwudziestoletniej działalności” na naszym blogu firmowym
  • Obserwuj działania firmy Frauscher w zakresie przedsięwzięcia Connecting Europe Express na portalu LinkedIn oraz Twitter
Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły