30.09.2020
6 minut czytania

Tchnienie nowego początku: jak OKR ożywiło naszą globalną firmę

Udostępnij teraz

Od ponad roku w firmie Frauscher pracujemy w oparciu o metodę zarządzania OKR. Precyzuje ona cele i kluczowe wyniki. 
Korzyści: pomaga nam myśleć globalnie i cyfrowo, dostosować najważniejsze plany do strategii, szybciej je realizować oraz zwiększać przejrzystość. 

Inteligentne ujarzmienie globalnych, ekonomicznych i technicznych wyzwań

Każdego dnia dynamiczne, coraz bardziej złożone rynki, szybki rozwój technologiczny oraz rosnące wymagania klientów stawiają przed naszą firmą, będącą światowym liderem technologii, nowe wyzwania. Zachowanie równowagi pomiędzy operacyjnym działaniem w codziennej pracy a jednoczesnym zorientowaniem na strategiczne cele staje się coraz trudniejsze.

Gwałtowny rozwój rynku, jaki można zaobserwować w minionych latach, otworzył wprawdzie przed nami zupełnie nowe perspektywy i możliwości, jednak rosnąca złożoność wymaga innowacyjnych koncepcji i szybkiego działania. Już wcześniej mieliśmy świadomość, że do osiągnięcia naszych strategicznych celów i permanentnego dopasowania jest konieczne nowe podejście. 

OKR — nowoczesne narzędzie do zarządzania i kierowania

Dla nas innowacyjność jest ściśle związana z cyfrową transformacją. To nasuwa pytanie, jakie metody usprawniają nasze działania i pomagają systematycznie utrzymać cyfrową transformację jako stan permanentny. Wprawdzie niejednokrotnie podczas warsztatów pracowaliśmy nad strategiami i wizjami, mimo to w zasadzie nic się nie zmieniało. W wirze codziennych obowiązków wyzwania strategiczne były spychane na dalszy plan. Dopiero gdy całkiem niedawno doradca specjalizujący się w aktywnych metodach zarządzania zafascynował nas metodą OKR (Objectives and Key Results), znaleźliśmy się na właściwej ścieżce. 

Zamiast zostawiać nasze działy i lokalizacje ze swoimi zadaniami samym sobie, stworzyliśmy przy pomocy OKR aktywną strukturę, która wspomaga nas w przyznawaniu pierwszeństwa strategicznym celom i tworzeniu jednolitego rozumienia całości, bez zaniedbywania codziennych spraw. Możemy więc nadać naszym celom oczekiwaną wartość i mamy zdefiniowane wskaźniki oceny. Nie chodzi przy tym o to, aby za każdym razem w 100% realizować zdefiniowane cele, lecz o kierunek, dynamikę i tym samym szybkość podejmowanych działań. 

Ważne, aby zapewnić pulę zasobów, a także jasną i przejrzystą komunikację. Skupiamy się na najważniejszych dla nas celach, każdorazowo na najbliższe trzy miesiące. Oznacza to, że niejako jesteśmy wyrozumiali, jeśli w tym czasie nie wszystkie założenia odniosą oczekiwany skutek lub nie zostaną zrealizowane. Strategia, wizja i misja firmy Frauscher odzwierciedlają się w naszych krótkookresowych planach operacyjnych.

W jaki sposób metoda OKR wspiera firmę Frauscher

Rozpowszechnienie OKR na szczeblu globalnym i lokalnym przyczynia się z mojego punktu widzenia do wypracowania celowego, bardziej produktywnego i przejrzystego sposobu pracy. Aby szybko doskonalić metodę OKR, zorganizowaliśmy wspólnie z naszym partnerem firmą Murakamy znakomite warsztaty. Przykłady praktyczne pomogły nam zrozumieć tę metodę i poprawić w sposób trwały komunikację. Było to zgodne ze strukturą i kulturą naszej firmy. Nie da się wdrożyć OKR bez strategicznych koncepcji wstępnych. Pomimo iż, metoda ta wydaje się na pierwszy rzut oka dość prosta, istotne jest, aby odpowiednio dostosować sposób korzystania z tego narzędzia do naszych potrzeb. 

Nie jest to jednak koniec procesu nauki: gdy przypominam sobie dwa pierwsze cykle, sądzę, że mimo wszystko były one nieco chaotyczne. Tymczasem aktualnie jesteśmy krótko przed zakończeniem piątego cyklu OKR. Rezultat: nieustanie czynimy postępy. Z mojego punktu widzenia kluczem do sukcesu jest przede wszystkim jasne i zrozumiałe definiowanie celów. Naszym zamierzeniem jest dalsze, ciągłe optymalizowanie tej metody i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. Jestem przekonany, że ten wysiłek się opłaci, ponieważ przykładowo firma Google z powodzeniem pracuje już od 1999 roku ze strukturami opracowanymi przez Intel. Nie tylko wiele start-up`ów, lecz także i dużych innowacyjnych firm stawia na narzędzie OKR.

Po pierwszych cyklach OKR dostrzegłem dla nas następujące korzyści:

  • Jasne i zrozumiałe definiowanie celów i wyników, co odzwierciedla się w efektywniejszym wykorzystywaniu naszych zasobów.
  • Wzrost zaangażowania każdego pracownika dzięki wspólnemu definiowaniu celów. 
  • Przejrzysta komunikacja — każdy pracownik zna cele i kluczowe wyniki swojego zespołu, innych zespołów, aż po Company Set kadry zarządzającej.
  • Krótsze i jasno zdefiniowane odcinki czasu powodują, że szybciej osiągamy założony cel — jeden cykl trwa zawsze trzy miesiące.
  • Większa efektywność za sprawą samodzielnego działania — mniejsza kontrola, przy jednoczesnym wsparciu w razie ewentualnych przeszkód czy problemów. 

Osobiście dostrzegam istotne korzyści wynikające z tej metody, które uwidaczniają, że możliwe jest ustalenie strategicznych celów przy jednoczesnej realizacji codziennej działalności i ich osiąganie przez poszczególnych członków zespołu poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji, a to wszystko dzięki OKR. Zwrot w kierunku OKR spowodował dla nas odejście od tradycyjnego sposobu zarządzania, ponieważ ten stanowił przeszkodę na drodze do rozwoju w kierunku aktywnego kształtowania organizacji. 
W zamian uruchomiliśmy globalny zespół zarządzający, który działa w sposób ustrukturyzowany i trzyma pieczę nad wszystkimi wyzwaniami.

Z dumą już teraz mogę powiedzieć, że dzięki OKR działamy szybciej, aktywniej i bardziej przejrzyście. Metoda OKR była i jest dla nas wsparciem, zwłaszcza teraz w czasach pandemii koronawirusa, ponieważ jesteśmy w stanie sprostać aktualnym wyzwaniom w sposób bardziej elastyczny i z większym skupieniem, a przede wszystkim cyfrowo. 
Pomimo tego z pewnością nie jesteśmy jeszcze na mecie naszej podróży z OKR i będziemy na bieżąco informować o zdobytym doświadczeniu, dokonanych postępach i poszerzaniu wiedzy w tym temacie.

 

Polecana literatura OKR: 
Objectives & Key Results: Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs by John Doerr.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły