Hannes Kalteis

W ramach swojej pracy magisterskiej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Górnej Austrii, napisanej już we współpracy z firmą Frauscher, Hannes Kalteis przeprowadził globalną analizę konkurencji w zakresie wykrywania kół i liczenia osi oraz opracował odpowiednią bazę danych konkurentów. To było doskonałe wprowadzenie do jego pracy w firmie Frauscher: w latach 2014-2019 był odpowiedzialny za obszar innowacji w zarządzaniu produktami. Od 2020 roku pracuje jako Product Manager w USA. Hannes Kalteis mówi po angielsku i niemiecku.

Wszyscy autorzy