Manfred Sommergruber

Manfred Sommergruber w ciągu Szesnaście lat pracy w branży sygnalizacji kolejowej brał udział w licznych projektach technicznych i m.in. wprowadził proces zarządzania projektami zgodny z Międzynarodową Normą Przemysłu Kolejowego (IRIS). Dwa lata spędził jako emigrant w Melbourne, gdzie zbudował dział sprzedaży technicznej dla firmy Frauscher Australia. Na swoim obecnym stanowisku Bids and Projects Manager opracowuje wspólnie z międzynarodowymi klientami specyficzne rozwiązania w zakresie liczenia osi i wykrywania kół. Manfred Sommergruber mówi po angielsku i niemiecku.

Wszyscy autorzy