14.02.2023
7 minut czytania

Działania i filozofia firmy Frauscher dla zrównoważonego rozwoju

Udostępnij teraz

Jako światowy producent technologii kolejowej działamy w branży proekologicznej, co oznacza, że odczuwamy znaczną odpowiedzialność za środowisko i społeczności, w których działamy. W firmie Frauscher wiemy, że tworzenie zrównoważonej przyszłości wymaga nowego sposobu działania oraz że w nadchodzących latach czeka nas jeszcze wiele pracy na tym polu. Nieustannie dążymy do przekształcenia się w coraz bardziej zrównoważoną i przyjazną środowisku firmę. Oprócz globalnego zaangażowania i poświęcenia naszych współpracowników szczególnie istotne są tu jasne wymagania oraz decyzje na najwyższym szczeblu. W celu wspierania zrównoważonego rozwoju we wszystkich działach firmy Frauscher zgodnie z globalną strategią CSR Grupy DELACHAUX Elisabeth Maschek-Mühlbacher objęła funkcję kierownika ds. społecznej odpowiedzialności biznesu z zamiarem wdrażania projektów i podejmowania postępowych decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju. W poniższym wywiadzie dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć oraz nadchodzących inicjatyw i działań.

Jako część Grupy DELACHAUX firma Frauscher przyczynia się do zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Jak to dokładnie wygląda i co obecnie jest w centrum uwagi?

Już od kilku lat wdrażamy we Frauscher zmiany i inicjatywy w dużym stopniu przyczyniające się do poprawy zdrowia naszych pracowników i ochrony środowiska. W austriackim oddziale ogrzewanie bazuje na wiórach drzewnych, w 2022 roku jeszcze bardziej rozbudowaliśmy nasze systemy fotowoltaiczne, korzystamy w 100% z ekologicznej energii elektrycznej (energii wodnej) i mamy w zakładzie duży obszar przeznaczony do prac związanych z recyklingiem. Ponadto do dyspozycji naszych klientów i pracowników trafiło 12 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Obecnie w centrum uwagi grupy — również w skali globalnej — znajduje się redukcja CO2 zgodnie z celami DELACHAUX zawartymi w naszym oświadczeniu o wynikach pozafinansowych. Oświadczenie w sprawie zrównoważonego rozwoju publikowane jest corocznie i prawnie wiążące w ramach Grupy DELACHAUX. Dokument ten jest również bardzo ważny dla naszych klientów, gdyż zapewnia przejrzysty wgląd w status zrównoważonego rozwoju firmy Frauscher.

Nieustanne działania w zakresie pomiaru i redukcji naszego oddziaływania środowiskowego dotyczą również produktów i produkcji, dzięki czemu uzyskaliśmy znakomite deklaracje środowiskowe produktów, które są dostępne tutaj.

W ubiegłym roku w firmie Frauscher utworzono stanowisko kierownika ds. CSR w celu koordynacji działań i inicjatyw związanych z tym zagadnieniem. Jakie są najważniejsze osiągnięcia od tego czasu?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że CSR to trwający proces. Nie popadamy w samozadowolenie i mamy duże plany na nadchodzący rok. Nasza deklaracja wyników pozafinansowych, stałe raportowanie wskaźników KPI w zakresie bezpieczeństwa, a także wewnętrzne narzędzie BHP dają nam jasny obraz naszej sytuacji i doskonały wgląd w potencjał poprawy. Wdrożenie w ubiegłym roku systemu SAP pomoże nam również w gromadzeniu istotnych danych i prezentowaniu ich w bardziej przejrzysty sposób. Obecnie prowadzimy prace nad panelem środowiskowym Frauscher, który zapewni całościowy przegląd naszego śladu węglowego. Kompleksowe raportowanie powinno nam w przyszłości pomóc w prowadzeniu jeszcze wydajniejszych działań.

Wracając do ubiegłego roku, między innymi mocno skupiliśmy się na działalności społecznej w celu poprawy warunków życia naszych lokalnych społeczności, co zaowocowało inicjatywą Frauscher Impact.

Na naszej wewnętrznej platformie do zarządzania kształceniem (LMS) oferujemy naszym pracownikom kursy i webinary wyjaśniające różne aspekty CSR oraz podnoszące ich świadomość w tym zakresie.

Oczywiście jesteśmy również szczególnie dumni z naszych certyfikatów zrównoważonego rozwoju, takich jak EcoVadis Gold, oraz wszystkich certyfikatów ISO, takich jak ISO 14001, ISO 9001 i ISO 45001, które również świadczą o naszym zaangażowaniu w bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Wspomniała Pani o Frauscher Impact. Czy mogłaby Pani podać kilka przykładów działań społecznych związanych z tą inicjatywą?

Od momentu wprowadzenia Frauscher Impact, wdrożono różne działania i inicjatywy. Na przykład jedna ze szkół specjalnych otrzymała laptopy i iPady. We współpracy z innymi firmami z regionu firma Frauscher przekazała cztery wózki inwalidzkie Rickshaw lokalnemu domowi spokojnej starości, a także wspierała regionalne instytucje, między innymi straż pożarną.  Ponieważ w 2022 roku liczba dostępnych jednostek krwi w Austrii osiągnęła poziom najniższy od 25 lat, firma Frauscher zorganizowała wraz z Austriackim Czerwonym Krzyżem dwa dni krwiodawstwa w firmie, podczas których wszyscy pracownicy mogli wziąć udział w akcji w swoich normalnych godzinach pracy.

Aby zapewnić pomoc humanitarną i wesprzeć najbardziej potrzebujących, firma Frauscher przekazała również 10 000 euro na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Ponadto, aby poprawić zdrowie psychiczne naszych pracowników, firma Frauscher poświęciła temu zagadnieniu cały 2022 rok i zorganizowała liczne inicjatywy. Nasze działania związane z ciągłą poprawą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym naszych pracowników zostały nawet nagrodzone austriackim certyfikatem berufundfamilie. Frauscher od lat prowadzi prorodzinną politykę korporacyjną. Będąc regionalnym pracodawcą, Frauscher zapewnia pracownikom szeroki zakres środków pomagających w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego w najlepszy możliwy sposób. Dlatego certyfikat ten jest dla nas szczególnym wyróżnieniem.

Jakie działania i inicjatywy dotyczące dalszego rozwoju CSR w firmie Frauscher są planowane na 2023 rok?

Na początek 2023 roku planujemy wydanie kolejnej deklaracji wyników pozafinansowych Grupy DELACHAUX, a oprócz tego obecnie pracujemy również nad planem w zakresie CSR na kolejne miesiące. Dodatkowo musimy się przygotować na cele unijne (Zielony Ład) oraz standardy raportowania, takie jak nadchodząca dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

W planach są również różne inicjatywy skoncentrowane na naszych produktach i produkcji, które powinny doprowadzić do znacznej redukcji emisji CO2 i powstawania odpadów w naszych zakładach produkcyjnych.

Szczególnie zależy nam na rozszerzeniu inicjatywy Frauscher Impact o nowe działania, takie jak sponsorowanie obozu szkoleniowego dla lokalnej straży pożarnej, a także na podtrzymaniu udanych inicjatyw z ubiegłego roku.

Ważnym dla nas krokiem jest fakt, że w 2023 roku nasze działania CSR będą po raz pierwszy poddane zewnętrznemu audytowi. Stworzy to przejrzystość i pokaże, że nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju uznawane są nawet przez zewnętrzne agencje i instytucje. Tak czy inaczej możemy oczekiwać we Frauscher wielu nowych inicjatyw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i bardzo się cieszę, że mogę być tego częścią.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Frauscher jako firma ucieleśnia zrównoważony rozwój?

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju, przyjazności dla środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Frauscher oraznajnowsze publikacje można znaleźć tutaj.

Podsumowanie naszych etapów CSR z 2022 roku można pobrać tutaj.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły