27.05.2024
8 minut czytania

Reagowanie na potrzeby klientów — opracowanie czujnika koła RSR110 i systemu kontroli niezajętości torów firmy Frauscher

Udostępnij teraz

W dzisiejszych dynamicznych czasach następuje szybki postęp technologiczny. W związku z tym firmy muszą stale wprowadzać innowacje i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów, aby utrzymać i dalej wzmacniać swoją pozycję na rynku. Od momentu powstania w 1987 r. firma Frauscher Sensor Technology zajmuje pozycję lidera w swoim segmencie i konsekwentnie stawia na bliską komunikację i współpracę z cenionymi klientami, jednocześnie ściśle podążając za wymaganiami szeroko pojętej branży kolejowej. Zaangażowanie to wielokrotnie zaowocowało stworzeniem innowacyjnych produktów i systemów. Przykładem tego może być opracowanie systemu kontroli niezajętości torów firmy Frauscher, który stanowi ekonomiczne rozwiązanie liczenia osi, idealne do zastosowań nie związanych z bezpieczeństwem.

Globalne wdrożenie: systemy liczenia osi jako sprawdzona technologia

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wykorzystanie systemów liczenia osi w ramach systemów sygnalizacyjnych gwałtownie rosło na całym świecie. Wynika to z ich ogólnej niezawodności i elastyczności umożliwiającej ich wykorzystanie w różnorodnych projektach i zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie różnych zastosowań, takich, jak kontrola niezajętości torów, ochrona rozjazdów, ochrona przejazdów kolejowych i wiele innych. Ze względu na te cechy systemy liczenia osi stanowią istotny element nowoczesnych systemów sygnalizacyjnych, odgrywając ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności w sektorze kolejowym.

Czujnik RSR110 stanowi podstawę systemu kontroli niezajętości torów firmy Frauscher

Opracowanie czujnika koła RSR110 firmy Frauscher stanowi znaczący krok w kierunku zaspokojenia zapotrzebowania na systemy detekcji koła w zastosowaniach nie związanych z bezpieczeństwem. Ze względu na swoją wszechstronność, czujnik RSR110 zapewnia ekonomiczne i wydajne rozwiązanie do aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem, co oznacza, że można go bezproblemowo zintegrować z dowolnym systemem. Ten czujnik koła stanowi razem z konwerterem sygnału czujnika koła (WSC) i kartą liczącą czujnika koła (WCB), ważną część systemu kontroli niezajętości torów firmy Frauscher (FTVS).

Czujnik koła RSR110 jest bardzo wytrzymały i zapewnia niezawodną detekcję koła nawet w niesprzyjających warunkach. Jego łatwa instalacja, minimalne wymagania utrzymaniowe i niskie koszty cyklu życia przyczyniają się do ogólnej wydajności i oszczędności dla użytkowników. Co więcej, czujnik RSR110 ma stopień ochrony IP68, który gwarantuje całkowitą ochronę przed wnikaniem wody przez ponad 30 minut przy głębokości do jednego metra, co czyni go idealnym rozwiązaniem w projektach, w których dochodzi do częstego zalewania obszarów przytorowych. Czujnik koła RSR110 stanowi zatem niezawodne i elastyczne rozwiązanie dla różnych niekrytycznych zastosowań w sektorze kolejowym, które zostało sprawdzone w praktyce w projektach na całym świecie. Ponadto dzięki opatentowanemu jarzmu mocującemu firmy Frauscher instalacja tego czujnika może być przeprowadzona szybko i łatwo, bez konieczności wiercenia otworów w szynie, co obniża koszty montażu i skraca czas przebywania monterów na torach.

W systemie FTVS zastosowany jest też konwerter sygnału czujnika koła firmy Frauscher (WSC), który dygitalizuje informacje z czujnika koła, przekształcając analogowy sygnał wyjściowy odbierany z RSR110 na impulsy cyfrowe. Następnie karta licząca czujnika koła (WCB) wykorzystuje te informacje do określenia stanu niezajętości i zajętości w danym obwodzie licznikowym.

System kontroli niezajętości torów firmy Frauscher jako ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań niekrytycznych

Ze względu na szeroki wachlarz zalet czujnik RSR110 stopniowo zyskał popularność w wielu niekrytycznych zastosowaniach, na przykład na stacjach rozrządowych, do celów takich jak monitorowanie torów magazynowych, ochrona rozjazdów, otwieranie bram i wiele innych. Zarządcy infrastruktury przekonali się o jego niezawodności i ogólnej wydajności, zwłaszcza w miejscach, gdzie panują ciężkie warunki pogodowe. Uznanie tego czujnika za solidny i niezawodny produkt doprowadziło ostatecznie do opracowania systemu kontroli niezajętości torów firmy Frauscher (FTVS).

FTVS to system liczenia osi do zastosowań niekrytycznych, który składa się z trzech elementów: konwertera sygnału czujnika koła (WSC), karty liczącej czujnika koła (WCB) oraz wspomnianego wcześniej czujnika koła RSR110. Zadaniem WSC jest konwersja analogowego sygnału wyjściowego dostarczanego przez czujnik RSR110 na sygnał cyfrowy, który jest przekazywany do karty WCB w celu liczenia osi.

Konwerter WSC zapewnia dwa wyjścia, które można skonfigurować z systemem FTVS: pierwsze wyjście jest używane jako systemowe wejście impulsów cyfrowych do karty WCB w celu liczenia osi, a drugie może być stosowane do celów informacyjnych i dostarczać informacji na temat kierunku jazdy czy generować impuls środka oraz impuls bramki. Głównym zadaniem karty WCB jest liczenie osi, które wjeżdżają na dany odcinek torowy i z niego wyjeżdżają, aby określić, czy ten odcinek jest zajęty — odbywa się to w oparciu o sygnał cyfrowy dostarczony przez konwerter WSC.

Prosta architektura i podstawowe funkcje systemu FTVS zapewniają zarządcy wiele korzyści, w tym:

  • niezawodność we wszelkich niekorzystnych warunkach pogodowych i warunkach panujących na torze;
  • łatwą i wygodną instalację oraz niskie koszty utrzymania;
  • możliwość instalacji w ciasnych przestrzeniach dzięki ograniczonej liczbie komponentów;
  • montaż na szynie DIN, który wymaga minimalnej przestrzeni w szafach przytorowych;
  • brak konieczności tworzenia tzw. martwych odcinków ani zapewnienia izolacji elektrycznej;
  • wykorzystanie w szerokiej gamie zastosowań niekrytycznych, takich jak ochrona rozjazdów na stacjach rozrządowych

System FTVS jest zatem idealnym rozwiązaniem dla zarządców, którzy wymagają prostego, łatwego w obsłudze i niezawodnego systemu nie związanego z bezpieczeństwem bez potrzeby korzystania z zaawansowanych funkcji, jakie oferuje Zaawansowany Licznik Osi FAdC® firmy Frauscher. Biorąc pod uwagę wszechstronny charakter FTVS, system ten jest szczególnie przydatny w obszarach takich jak stacje rozrządowe, obiekty przemysłowe czy porty, gdzie nieodpowiednie warunki pracy mogą negatywnie wpływać na wydajność obwodów torowych lub gdzie ograniczenia przestrzeni przytorowej i przydrożnej utrudniają ich wykorzystanie.

Zainteresowanie systemem FTVS stale rośnie, napędzane popytem ze strony zarządców infrastruktury w wielu różnych lokalizacjach i krajach. W związku z tym rośnie również liczba i zakres potencjalnych zastosowań systemu FTVS — dobrym tego przykładem jest wykorzystanie FTVS jako prostego pod względem utrzymania, ekonomicznego rozwiązania do ochrony przejazdów kolejowych o znaczeniu niekrytycznym.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły