Sterowanie

Pociągi i systemy

Nasze precyzyjne i wysoce niezawodne systemy wspierają klientów w efektywnym sterowaniu pociągami i systemami.

 

Sterowanie

Proste, wydajne i bezpieczne sterowanie

Z pomocą technologii firmy Frauscher pociągi są wykrywane i śledzone w sposób bezpieczny. Dzięki temu uzyskuje się decydujące informacje dla efektywnego i sprawnego zarządzania eksploatacją. Śledzenie pociągów jest skomplikowane i kosztowne. Dlatego wiele systemów i urządzeń musi perfekcyjnie komunikować się ze sobą i współpracować. Tylko w ten sposób informacje mogą zostać przetworzone i oddane do dyspozycji dla całej sieci eksploatacyjnej w czasie rzeczywistym. Frauscher wspiera operatorów w wydajnym realizowaniu tego ogromnego wyzwania:

Technologie wykrywania pociągów oparte na czujnikach szynowych redukują kompleksowość systemów i rozwiązań technicznych do minimum, co ułatwia ich zastosowanie. W ten sposób znacznie wzrasta wydajność eksploatacji, a interoperacyjność jest ułatwiona. Systemy wykrywania kół, liczniki osi i rozwiązania w zakresie śledzenia pociągów od firmy Frauscher w prosty i niezawodny sposób dostarczają informacji przydatnych w najróżniejszych obszarach zastosowań. Ponadto są one równie wydajne jako pojedyncze rozwiązania, jak i wtedy, gdy włącza się je do systemów.

System sygnalizacji stanu zajętości torów

System sygnalizacji stanu zajętości torów
Kluczowe dane
 • Bezpieczne komunikaty o zajętości torów
 • Wysoka dostępność
 • Niskie koszty utrzymania

Większość operatorów stosuje liczniki osi, aby otrzymywać bezpieczne komunikaty o zajętości torów. System ten jest bardziej niezawodny i wiąże się z niższymi kosztami utrzymania niż dotychczas stosowane techniki obwodów torowych. Dlatego dotychczas stosowane techniki są sukcesywnie wypierane przez liczniki osi. Dzięki integracji innowacyjnych technik śledzenia firma Frauscher będzie mogła w bliskiej przyszłości dostarczać również informacje o stanie torowisk. Jako przykład może tutaj posłużyć ostrzeżenie o pęknięciu szyny.

Sygnalizacja na przejazdach kolejowych

Sygnalizacja na przejazdach kolejowych
Kluczowe dane
 • Inteligentna architektura systemu
 • Liczne możliwości łączenia
 • Pojedyncze i zintegrowane rozwiązania
 • Interfejsy sprzętowe i programowe

Każdy przejazd kolejowy wymaga odpowiednich rozwiązań dotyczących sterowania i bezpieczeństwa. Dlatego istnieje wiele różnorodnych wariantów projektowych i kombinacji systemowych. Inteligentna architektura systemów firmy Frauscher, jak również szerokie spektrum komponentów i interfejsów umożliwiają znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdej konfiguracji. Paleta rozwiązań technologicznych obejmuje systemy wykrywania kół, liczniki osi i śledzenie pociągów. Można je stosować pojedynczo lub łączyć ze sobą. Frauscher oferuje także optymalne interfejsy sprzętowe i programowe.

Zabezpieczenie przed przełożeniem zwrotnic

Zabezpieczenie przed przełożeniem zwrotnic
Kluczowe dane
 • Niezawodność i bezawaryjność
 • Nieograniczone i proste tworzenie wielokrotnie rozgałęzionych obwodów grupy zwrotnic

System liczenia osi często jest wykorzystywany także jako niezawodne i pewne zabezpieczenie przed przełożeniem zwrotnic. W tym przypadku sygnał „wolny”/„zajęty” jest wykorzystywany jako sygnał zezwolenia lub blokady dla napędu zwrotnicy. Dużą zaletą techniki liczenia osi jest to, że w przeciwieństwie do techniki obwodów torowych umożliwia proste i nieograniczone tworzenie również wielokrotnie rozgałęzionych obwodów grupy zwrotnic.

Urządzenie ochrony bocznej

Urządzenie ochrony bocznej
Kluczowe dane
 • Niezawodny i efektywny sposób zapobiegania zagrożeniu zderzeniem bocznym

Urządzenia ochrony bocznej na przejazdach kolejowych powinny zapobiegać sytuacjom, w których pociąg będzie zagrożony przez inne składy, które znajdą się na jego trasie zdefiniowanej przez sygnalizację i sterowanie zwrotnicami. Zagrożenia zderzeniem bocznym może spowodować między innymi ruch kolejowy i manewrowy odbywający się na równoległym torze. Liczniki osi mogą być stosowane jako wydajne detektory wykorzystywane do sterowania urządzeniami ochrony, takimi jak zwrotnice ochronne, wykolejnice czy sygnalizacja ostrzegawcza.

Rozwiązanie awaryjne do ochrony pociągów

Rozwiązanie awaryjne do ochrony pociągów
Kluczowe dane
 • Minimalne koszty utrzymania
 • Wydajna eksploatacja

Nowoczesne systemy sterowania ruchem i automatycznej ochrony pociągu, takie jak CBTC i ATP, umożliwiają uzyskanie wysokiej częstotliwości kursowania pociągów i optymalnego ruchu kolejowego. W celu zapewnienia sprawności działania w sytuacjach awaryjnych te wysoce skomplikowane systemy wykorzystują zazwyczaj sprawdzone stacjonarne i automatyczne systemy wykrywania niezajętości torów. Zasadniczy brak konieczności częstej konserwacji systemów liczenia osi zapewnia ekonomiczną eksploatację tego typu urządzeń będących w stanie czuwania.

Aktywowanie i wywoływanie systemów

Aktywowanie i wywoływanie systemów
Kluczowe dane
 • Prosta metoda włączania i wywoływania systemów

Od informacji o ruchach pociągów w czasie rzeczywistym zależy działanie najróżniejszych systemów. Można tu zacząć od obliczania spodziewanego czasu przyjazdu pociągu na potrzeby informacji dla podróżnych, a skończyć na systemach sterujących bramami i myjniami. Systemy wykrywania kół i śledzenia pociągów dostarczają te dane szybko, niezawodnie i wydajnie.