Monitorowanie

Stan pociągów i infrastruktury

Produkty firmy Frauscher umożliwiają kompleksowe monitorowanie stanu pociągów i torowisk zgodnie z indywidualnymi wymaganiami każdego klienta.

 

Monitorowanie

Proste, inteligentne i wydajne monitorowanie

Kompleksowa kontrola stanu pociągów i torowisk, jak również wynikające z niej środki zapobiegawcze związane z utrzymaniem wpływają nie tylko na koszty eksploatacji. Są one również istotne dla bezpiecznego użytkowania. Ze względu na duże znaczenie, jakie ma kontrola stanu pociągów i torowisk, oraz na różnorodność sprawdzanych elementów zastosowanie znajduje tutaj ogromna liczba technologii i systemów. Duża różnorodność systemów, jak również liczba jednostek wymaganych do jednego zastosowania zwiększają koszty i nakład pracy

Zredukowanie różnorodności systemów oraz nowe technologie alternatywne mogą przyczynić się do minimalizacji kosztów. Za pomocą naszych precyzyjnych czujników koła można optymalnie sterować wysokospecjalistycznymi urządzeniami do kontroli komponentów pociągów, a także je uruchamiać. Nowa technologia Frauscher Acoustic Sensing FAS oferuje wydajne i niskonakładowe rozwiązanie umożliwiające monitorowanie pociągów i infrastruktury na obszarze całej sieci.

Aktywowanie i wywoływanie systemów

Aktywowanie i wywoływanie systemów
Kluczowe dane
  • Dokładne aktywowanie
  • Sterowanie punktowe

Nasze czujniki koła i systemy czujników koła nadają się idealnie do dokładnego aktywowania takich instrumentów pomiaru i kontroli, jak urządzenia do wykrywania wagonów z zagrzanymi łożyskami i spłaszczeń na powierzchni obręczy kół. Można również sterować punktowo urządzeniami do rozpoznawania pojazdów, instalacjami smarowniczymi i wieloma innymi mechanizmami.

Wykrywanie spłaszczeń na powierzchni kół

Wykrywanie spłaszczeń na powierzchni kół
Kluczowe dane
  • Wczesne wykrywanie spłaszczeń
  • Stosowanie odpowiednich środków zaradczych we właściwym czasie

Frauscher Tracking Solutions FTS umożliwia wykrywanie spłaszczeń na całej długości sieci kolejowej. Powstające spłaszczenia mogą zostać wykryte wcześnie, co umożliwia zastosowanie odpowiednich środków zaradczych.

Rozpoznawanie pęknięć szyn

Rozpoznawanie pęknięć szyn
Kluczowe dane
  • Wczesne rozpoznawanie pęknięć szyn

Wykrywanie pęknięć szyn jest kluczowe dla zapobiegania powiązanym z nimi szkodom oraz wykolejeniom. FTS rozpoznaje pęknięcia szyn w różnych formach, również wtedy, gdy szyna nie pękła całkowicie.

Stan styków szyn

Stan styków szyn
Kluczowe dane
  • Środki zapobiegawcze związane z utrzymaniem

Nierówności lub odchylenia powstające na styku szyn mogą zostać wykryte wcześnie. Dzięki środkom zapobiegawczym związanym z utrzymaniem można uniknąć dalszych uszkodzeń pojazdów, kół i torów.

Obryw skalny i powalone drzewo

Obryw skalny i powalone drzewo
Kluczowe dane
  • Znaczący wkład w działania podnoszące bezpieczeństwo

Również obrywy skalne, powodzie błotne, powodzie i powalone drzewa mogą zostać zarejestrowane i wykryte akustycznie przez kable światłowodowe. Wykorzystanie tych danych podnosi bezpieczeństwo i chroni pojazdy oraz infrastrukturę.

Przeskoki elektryczne

Przeskoki elektryczne
Kluczowe dane
  • Dokładna punktowa lokalizacja

Zwarcia na sieci trakcyjnej i powstałe z ich powodu uszkodzenia mogą zostać zlokalizowane punktowo przez FTS. Pozwala to uniknąć pracownikom konserwującym poszukiwania zepsutego izolatora czy uszkodzonego elementu sieci trakcyjnej.