Maria Reisinger

Dla Marii Reisinger jakość to najlepszy biznesplan. Od ponad 15 lat pracuje jako dyrektor QEHS / Compliance w firmie Frauscher. Pod jej kierownictwem firma Frauscher została przyjęta do certyfikacji ISO 14001 w 2006 roku, a inni poszli za nią. W marcu 2020 roku przejęła również odpowiedzialność za metodę zarządzania OKR. W tej funkcji monitoruje proces OKR i prezentuje gotowe zestawy. Maria ukończyła elektronikę, informatykę techniczną i projektowanie mediów na HTL Braunau. Ponadto ukończyła szkolenie zawodowe jako menedżer jakości i audytor.

Wszyscy autorzy