Sarah Amerstorfer

Sarah Amerstorfer pracuje obecnie w dziale marketingu i komunikacji w firmie Frauscher. W 2020 roku, po pomyślnym ukończeniu studiów z zakresu administracji biznesu i ekonomii z naciskiem na marketing i zarządzanie, Sarah dołączyła do firmy Frauscher. Podejmuje szereg zadań i obowiązków w zespole marketingu, koncentrując się na komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - zapewniając spójność marki i przekazu.

Wszyscy autorzy