Frauscher Sensortechnik

Polityka prywatności

Frauscher World Map

1 Preambuła

Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna dla Sensortechnik GmbH (zwane dalej „my”, „nas”) oraz wszystkich powiązanych z tą spółką przedsiębiorstw (zwanych łącznie „Frauscher”, „Grupa Frauscher”). Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO). W niniejszej polityce opisano, jakie dane są zbierane, w jakim celu są wykorzystywane oraz jakie prawa ma użytkownik.

2 Dane osobowe

Dane osobowe to informacje odnoszące się do osób, których dane dotyczą (osób fizycznych), które określają tożsamość lub mogą określać tożsamość (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub adres IP).

3 Administrator

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem niniejszej witryny odpowiedzialnym za administrowanie danymi naszych partnerów handlowych oraz kandydatów jest Frauscher Sensortechnik GmbH, Gewerbestraße 1, 4774 St. Marienkirchen.

Dane osobowe są zasadniczo przechowywane przez Frauscher. Możemy jednak na przykład zlecić przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług informatycznych. W takim przypadku zawieramy z dostawcą usług umowę o przetwarzaniu danych, która zapewnia, że dane osobowe będą traktowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

4 Jakie dane przetwarzamy

które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na nasz serwer. Zbieramy dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych w celu zaprezentowania użytkownikom naszej strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Te dane to w szczególności:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona internetowa)
 • status dostępu / kod HTTP
 • każdorazowo przekazywane ilości danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • dostawca usług internetowych

 

Dane te są analizowane statystycznie w celu dalszego doskonalenia oferty na naszej stronie internetowej i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika, zapewnienia spersonalizowanych i uzależnionych od lokalizacji treści, szybszego wyszukiwania i korygowania błędów oraz kontrolowania wydajności serwerów. Na tym polega również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Tylko w przypadku, gdy istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystamy takie dane osobowe do celów postępowania sądowego.

Zwykle adresy IP użytkownika są usuwane lub anonimizowane po upływie jednego roku. Podczas anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególne dane osobowe lub rzeczowe powiązania nie mogą być już przypisane do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

4.1.1 Google Maps

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywany jest interfejs API Google Maps na niektórych stronach w celu wizualnego przedstawienia danych geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps, Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających strony internetowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych w Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Oprócz wyżej wymienionych danych z plików dziennika, podczas korzystania ze strony internetowej, na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisywane i zapisywane w przeglądarce używanej na urządzeniu końcowym i które przekazują określone informacje do podmiotu stosującego pliki cookie (tutaj my). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do komputera. Służą one do zwiększenia dostępności i efektywności oferty internetowej dla użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym można tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała o umieszczeniu plików cookie i każdorazowo wymagała zgody użytkownika. Ponadto można wyłączyć opcję korzystania z plików cookie w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może dojść do sytuacji, w której użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest chęć zapewnienia bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej strony internetowej.

Poniżej znajdują się informacje o rodzajach plików cookie, z których korzystamy:

Użyte Ciasteczka Wyjaśnienie Runtime
ga  Analityczne pliki cookie Google Analytics do rozróżniania użytkowników. 2 lata
gat  Analityczne pliki cookie Google Analytics do ograniczania szybkości żądań. 1 dzień
gid  Analityczne pliki cookie Google Analytics do rozróżniania użytkowników. 1 dzień
inlinecss-loaded  Ten plik cookie zapewnia szybsze wczytywanie witryny internetowej dzięki standardowi inline-CSS.  sesja
PHPSESSID  Ten plik cookie jest stosowany przez PHP i służy do identyfikacji sesji użytkownika. sesja
hjClosedSurveyInvites  Ten plik cookie jest używany, gdy widzisz zaproszenie do wypełnienia ankiety w wyskakującym okienku. Plik cookie jest używany, by ograniczyć liczbę wyświetleń zaproszenia do 1. 1 rok 
hjDonePolls  Ten plik cookie zostanie ustawiony w Twojej przeglądarce od razu po zakończeniu „rundy pytań” za pomocą tak zwanego Feedback Poll Widget. W ten sposób Hotjar zapobiega ponownemu otrzymaniu tej samej ankiety w przyszłości. 1 rok 
hjMinimizedPolls  Hotjar stosuje ten plik cookie zawsze, kiedy minimalizujesz Feedback Poll Widget. Plik cookie zapewnia faktyczne zachowanie zminimalizowanego widgetu, gdy przeglądasz nasze strony. 1 rok 
hjShownFeedbackMessage  Ten plik cookie jest stosowany po zminimalizowaniu lub uzupełnieniu przychodzących informacji zwrotnych. Dzieje się tak, by przychodzące informacje zwrotne były wczytywane od razu w formie zminimalizowanej, gdy przechodzisz na inną stronę, na której mają one zostać wyświetlone. 1 rok 
hjid  Plik cookie jest używany do przechowania identyfikatora użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla witryny internetowej w przeglądarce. Dzięki temu przy kolejnych wizytach można przyporządkować zachowanie użytkownika do tego samego identyfikatora użytkownika. 1 rok 
hjRecordingLastActivity  Ten plik cookie jest aktualizowany, gdy rozpoczyna się zapisywanie działań użytkownika, a dane przesyłane są przez WebSocket (wykonujesz czynność, którą Hotjar zapisuje). sesja
hjTLDTest  Ten plik cookie jest używany do określania najbardziej ogólnej ścieżki pliku cookie. Dzieje się tak, by pliki cookie mogły być używane wspólnie we wszystkich poddomenach (jeśli dotyczy). Aby to określić, podejmowana jest próba zapisania pliku cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL do czasu niepowodzenia. Po tym teście plik cookie jest usuwany. sesja
hjUserAttributesHash  Atrybuty użytkownika przesyłane za pomocą API Identify narzędzia Hotjar są przechowywane tymczasowo przez okres trwania sesji, aby ustalić, który atrybut uległ zmianie i wymaga aktualizacji. sesja
hjCachedUserAttributes  Ten plik cookie zapisuje atrybuty użytkownika, które nie są przesyłane za pomocą API Identify narzędzia Hotjar, jeśli nie jesteś jedną z wybranych osób (sample). Te atrybuty są zapisywane tylko wówczas, gdy wchodzisz w interakcję z narzędziem opinii Hotjar. sesja
hjLocalStorageTest  Ten plik cookie jest używany do sprawdzenia, czy skrypt Tracking narzędzia Hotjar może korzystać z pamięci lokalnej. Jeśli tak jest, w tym pliku cookie ustawiana jest wartość 1. Dane zapisane w _hjLocalStorageTest nie mają terminu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po ich utworzeniu. <100 ms
hjIncludedInSample  Ten sesyjny plik cookie jest stosowany, aby poinformować Hotjar o tym, czy jesteś jedną z wybranych osób (samples), które są wyznaczone do tworzenia lejów (funnels). sesja
hjFirstSeen Jest on stosowany do identyfikowania pierwszej sesji nowego użytkownika. Zapisuje wartość true/false, która określa, czy Hotjar zarejestrował odwiedziny tego użytkownika po raz pierwszy. Używany jest przez filtry rejestracji, aby identyfikować nowe sesje użytkowników.  sesja
hjIncludedInPageviewSample Ten plik cookie jest stosowany do przekazania Hotjar informacji, czy ten użytkownik znajduje się w próbce danych zdefiniowanej przez limit odsłon Twojej witryny internetowej. 30 minut
hjIncludedInSessionSample Ten plik cookie jest stosowany do przekazania Hotjar informacji, czy ten użytkownik znajduje się w próbce danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji Twojej witryny internetowej. 30 minut
hjAbsoluteSessionInProgress  Ten plik cookie jest używany do rozpoznawania pierwszej sesji wyświetlenia strony. Jest to znacznik prawda/fałsz definiowany przez plik cookie. 30 minut

4.2.1 Narzędzie Hotjar

Ta strona korzysta z narzędzia Hotjar. Dostawcą narzędzia jest firma Hotjar Ltd, z siedzibą pod adresem Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europa (strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Używamy go, by lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników, zoptymalizować stronę i zapewnić użytkownikom pełną satysfakcję. Hotjar jest usługą o charakterze technologicznym, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników (np. zyskując informacje o tym, na jakie strony wchodzą i ile czasu tam spędzają, które linki klikają, jakie są ich preferencje, itp.). Pozwala nam to korzystać z opinii użytkowników w celu tworzenia i doskonalenia naszego serwisu. 

Narzędzie Hotjar korzysta z plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Informacje te obejmują adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar jego ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język używany podczas wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimowym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Pliki cookie narzędzia Hotjar pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby informowała, kiedy pliki cookie są aktywowane, aby zezwalała na ich pobranie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczała akceptację plików cookie w szczególnych lub wszystkich przypadkach lub aby automatycznie usuwała pliki cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć zbieranie, przetwarzanie i zapisywanie danych generowanych przez Hotjar, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/. Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/. 

 

4.2.2 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • odnośnik URL (wcześniej odwiedzane strony),
 • godzina zapytania serwera

 

są zazwyczaj przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam też są przechowywane. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dodaliśmy również kod „anonymizeIP” do Google Analytics na niniejszej stronie internetowej. Gwarantuje to maskowanie adresu IP, co zapewnia, że wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Można również wyłączyć opcję przekazywania danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania takich danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Plik cookie z opcją rezygnacji „opt-out” jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkowniku podczas kolejnej wizyty na tej stronie. Plik cookie z opcją rezygnacji „opt-out” działa tylko w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej oraz jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce plik cookie z opcją rezygnacji „opt-out” musi zostać ponownie ustawiony.

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z Google Analytics w celu oceny danych z plików cookie Double-Click, a także z AdWords do celów statystycznych. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może wyłączyć tę opcję przez menedżera preferencji reklam (https://adssettings.google.com/authenticated).

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w sekcji Pomoc w Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Dane dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z usługi Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz Polityka prywatności: https://policies.google.com/terms?hl=pl.

 

4.2.3 Media społecznościowe

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki do mediów społecznościowych (np. Twitter, LinkedIn, Facebook, XING, YouTube).

Wtyczki można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logotypach mediów społecznościowych. W celu zagwarantowania ochrony danych osobowych na naszej stronie internetowej korzystamy z tych wtyczek tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem „Shariff”. W ten sposób zapobiegamy przekazywaniu danych przez wtyczki zainstalowane na naszej stronie internetowej do poszczególnych dostawców po pierwszym wejściu na stronę.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przyciski te są domyślnie wyłączone. Dopiero po aktywowaniu danej wtyczki przez kliknięcie odpowiedniego przycisku nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy. Po aktywowaniu wtyczki dany dostawca otrzyma informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową przy użyciu danego adresu IP. Po aktywowaniu przycisku dany dostawca może już zbierać dane, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z przycisku. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), dany dostawca może przypisać wizyty na naszych stronach internetowych do konta użytkownika. Przycisk pozostaje aktywny do czasu jego ponownego wyłączenia lub usunięcia plików cookie.

Jeśli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej i nie chce, aby łączyła ona dane zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej z przechowywanymi danymi członkowskimi, musi wylogować się z danego portalu społecznościowego przed aktywacją przycisków. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez danego dostawcę po aktywowaniu określonych przycisków. Proszę zapoznać się z polityką prywatności danego dostawcy, aby uzyskać informacje o celu i zakresie zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez poszczególnych dostawców, jak również uprawnieniach użytkownika z tym związanych i ustawieniach w zakresie ochrony prywatności.

 

4.2.3.1 Twitter

Na naszych stronach internetowych znajdują się funkcje serwisu Twitter. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, można powiązać odwiedzane strony internetowe z kontem na Twitterze i udostępniać je innym użytkownikom. Dane są wówczas również przesyłane do serwisu Twitter. Informujemy, że nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Można zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze w ustawieniach swojego konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

 

4.2.3.2 LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Po każdym wejściu na jedną z naszych stron internetowych z funkcją LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie o odwiedzinach naszych stron internetowych z użyciem danego adresu IP. Po kliknięciu przycisku „Poleć” z LinkedIn i zalogowaniu się na konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na naszej stronie z użytkownikiem i jego kontem. Informujemy, że nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

4.2.3.3 Facebook

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie internetowej. Listę wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Po wejściu na nasze strony internetowe za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację o odwiedzinach użytkownika korzystającego z danego adresu IP na naszej stronie internetowej. W przypadku kliknięcia przycisku „Like”, gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku, użytkownik ma możliwość umieszczenia łącza do treści naszych stron internetowych na swoim profilu na Facebooku. Facebook może w ten sposób powiązać wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Informujemy, że nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez serwis Facebook. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał jego wizyty na naszych stronach internetowych do jego konta użytkownika na Facebooku, należy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

4.2.3.4 XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Po każdym wejściu na jedną z naszych stron internetowych z funkcją XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą dane osobowe nie są wówczas zapisywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika.

Więcej informacji o ochronie danych oraz przycisku XING „Share” można znaleźć w polityce prywatności serwisu XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

4.2.3.5 YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na jedną z naszych stron internetowych z wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Na serwer YouTube przekazywane są w ten sposób informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w YouTube, umożliwia serwisowi YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Więcej informacji o sposobie postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

4.2.4 Walls.io

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki lub widżety mediów społecznościowych, które są dostarczane przez Walls.io. Podczas ładowania tych widżetów Twój adres IP i informacje o plikach cookie są przesyłane do Walls.io. Walls.io jest obsługiwany przez Walls.io GmbH z siedzibą w Wiedniu w Austrii.

 

4.2.5 Jentis

Nasza strona internetowa korzysta z JENTIS®. Dostawcą jest JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wiedeń).

JENTIS® to narzędzie służące do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej. Korzystamy z JENTIS®, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia związane ze stroną. Ww. usługodawca ma zatem dostęp do danych analityki internetowej, które są mierzone, przechowywane i przetwarzane przez stosowane narzędzia analityczne i JENTIS®.

Do celów analizy dane są z jednej strony przekazywane do JENTIS GmbH, a z drugiej strony JENTIS® gromadzi w naszym imieniu dane dotyczące środowiska przeglądarki lub zachowania odwiedzającego. JENTIS GmbH przetwarza wyłącznie dane, których nie można przypisać do konkretnej osoby. Identyfikatory ustawione przez JENTIS® są jedynie losowymi produktami i służą do anonimowego rozpoznawania. Adres IP użytkownika jest skracany przed zapisaniem w taki sposób, aby odniesienie do osoby nie było możliwe.

W przypadku elektronicznej wysyłki informacji o produktach i usługach, aktualności, informacji o przedsiębiorstwie, zaproszeń na targi lub wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, czasopisma dla klientów lub białej księgi (zwanych dalej „informacjami o produktach i usługach”) prosimy zainteresowane strony o wyraźną zgodę i zaakceptowanie nieniniejszej polityki prywatności. 

Stosujemy tzw. proces podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po zarejestrowaniu użytkownika wyślemy wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji, w której poprosimy o potwierdzenie, że użytkownik chce otrzymywać informacje o produktach i usługach drogą elektroniczną. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji w ciągu 72 godzin dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy używane dane, czas rejestracji i potwierdzenia. Procedura ta ma na celu potwierdzenie rejestracji oraz ewentualne wyjaśnienie wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

Po potwierdzeniu zapisywany jest adres e-mail w celu wysłania informacji o produktach i usługach

Podstawą prawną do wysłania newslettera jest zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną dla udokumentowania rejestracji jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na konieczności wykazania, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji.

Zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach można w każdej chwili cofnąć lub anulować. Można zrezygnować z otrzymywania informacji, klikając łącze podane w każdej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość na adres podany w stopce redakcyjnej.

Na naszej stronie internetowej znajdują się różne formularze kontaktowe, za pomocą których można skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pobrać dokumenty, np. białą księgę, lub zamówić dokumenty pocztą, np. magazyn dla klientów. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w interfejsie użytkownika zostaną do nas przesłane i przez nas zapisane. Dane z formularzy kontaktowych są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Odpowiednie dane są od razu widoczne na odpowiednim interfejsie użytkownika.

W celu przesłania danych zawsze uzyskuje się zgodę na przetwarzanie danych, która odnosi się do niniejszej polityki prywatności. Można się z nami również skontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc na adres e-mail podany na stronie internetowej. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania zapytania.

Dane osobowe z interfejsu użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej zastosowanie ma również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Inne dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania czynności przedumownych, które są wykonywane na wniosek użytkownika, lub jeśli użytkownik jest już naszym klientem w celu wykonania umowy podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w przypadku uzyskania od użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub posiadania uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Uzasadnionym interesem może być np. udzielenie odpowiedzi na wiadomość e-mail od użytkownika.

W ramach współpracy z partnerami biznesowymi (takimi jak klienci i dostawcy) przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • komunikacja z partnerami biznesowymi w zakresie produktów, usług i projektów, np. w celu przetwarzania zapytań od partnera biznesowego;
 • inicjowanie, przetwarzanie i administrowanie (przed)umownymi stosunkami handlowymi oraz utrzymywanie stosunków handlowych między firmą Frauscher a partnerem handlowym, np. przetwarzanie zamówień na produkty i usługi, pobieranie płatności, prowadzenie księgowości, fakturowanie i windykacja należności oraz realizacja dostaw, czynności konserwacyjne lub naprawy;
 • przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, konkursów, zawodów lub podobnych działań i imprez;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów oraz usług i naszych stron internetowych, zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom i innym czynom przestępczym lub działaniom podejmowanym z zamiarem wyrządzenia szkody i ich wykrywanie;
 • przestrzeganie wymogów prawnych (np. zgodność z wymogami podatkowymi i handlowymi w zakresie obowiązku przechowywania dokumentów) oraz wewnętrznymi politykami Grupy; oraz
 • rozstrzyganie sporów prawnych, egzekwowanie istniejących umów oraz dochodzenie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

 

W wyżej wymienionych celach przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie:

 • służbowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, służbowy adres kontaktowy, służbowy numer telefonu lub adres e-mail;
 • informacje o płatnościach, takie jak informacje wymagane do przetwarzania płatności lub zapobiegania oszustwom, w tym informacje o kartach kredytowych i numery weryfikacji kart;
 • informacje zebrane z ogólnodostępnych źródeł, informacyjnych baz danych lub od biur kredytowych; oraz
 • inne dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do nawiązania i rozwiązania (przed)umownych stosunków handlowych oraz zarządzania nimi, jak również do utrzymywania stosunków handlowych lub które są dobrowolnie przekazywane przez użytkownika, takie jak złożone zamówienia, szczegóły zamówienia, przesłane zapytania lub szczegóły projektu, korespondencja lub inne dane dotyczące współpracy;

 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym do realizacji stosunku umownego lub działalności przedumownej z partnerem handlowym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ dane te są nam niezbędne do wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań wobec użytkownika.

Jeśli wyżej wymienione dane osobowe nie zostaną w ogóle udostępnione bądź zostaną udostępnione w niewystarczającym zakresie lub jeśli nie będziemy mogli ich zebrać, może się okazać, że nie będzie możliwe osiągnięcie opisanych celów indywidualnych lub przetworzenie złożonego zapytania (złożonych zapytań). Należy pamiętać, że nie będzie to traktowane jako niewykonanie umowy z naszej strony.

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi dotyczące infrastruktury i platformy, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi baz danych, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi strony internetowej.

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane dotyczące zapasów, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane dotyczące komunikacji z klientami, dane o zainteresowanych stronach i osobach odwiedzających niniejszą stronę internetową co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest skuteczne i bezpieczne udostępnianie naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w powiązaniu z art. 28 RODO.

4.7.1.    Dodatkowe definicje

Dane wrażliwe
Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną, przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
W procesie aplikacyjnym nie wymagamy żadnych danych wrażliwych.

4.7.2.    Administrator danych

Odmiennie do postanowień zawartych w punkcie 3 obowiązuje poniższa wersja::
Frauscher Sensortechnik GmbH i Frauscher Sensor Technology Group GmbH, Gewerbestraße 1, 4774 St. Marienkirchen, Austria jako administrator danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO obsługuje narzędzie aplikacyjne oraz administruje kandydatami.

Za analizę aplikacji odpowiada wyłącznie firma, do której kandydat wysłał dokumenty aplikacyjne. Frauscher Sensortechnik GmbH i Frauscher Sensor Technology GmbH są w tym zakresie podmiotami przetwarzającymi dane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje, które mają zastosowanie do wszystkich administratorów danych w Unii Europejskiej.
Zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych będą przetwarzane  przez firmę Frauscher Sensortechnik GmbH (patrz punkt 15 niniejszej Polityki prywatności).

4.7.3.    Cel przetwarzania danych

Odmiennie do postanowień zawartych w punkcie 6 obowiązuje poniższa wersja:
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu aplikacyjnego, selekcja kandydatów oraz zarządzanie profilami kandydatów w bazie danych.
Jeśli nie przekażą nam Państwo swoich danych, nie będziemy mogli przetworzyć państwa aplikacji.

4.7.4.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe

 • w celu wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przechowywania danych, przekazywania ich do innych spółek grupy oraz przesyłania newslettera
   

4.7.5.    Dane podlegające przetwarzaniu

Poszczególne rodzaje danych, które przetwarzamy, można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszej Polityki prywatności.
Uwaga - dane wrażliwe
W procesie składania aplikacji nie wymagamy żadnych danych wrażliwych i prosimy o nieprzysyłanie ich do nas. Jeśli przesłane dokumenty aplikacyjne zawierają dane wrażliwe, wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie (przechowywanie) przez nas tego typu danych. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn (zob. pkt 8).

4.7.6.    Profil kandydata

Po wpłynięciu aplikacji za pośrednictwem naszego narzędzia aplikacyjnego tworzony jest profil kandydata.
W profilu kandydata można prze cały czas przeglądać i aktualizować swoje dane, zmieniać opcje ochrony danych, można też usunąć profil. Profil daje dostęp do statusu już złożonych aplikacji i możliwość ich wycofania.

4.7.7.    Newsletter

Więcej  informacji na temat kariery:
Istnieje możliwość subskrypcji newslettera „Więcej informacji na temat kariery”.
Zaznaczając pole wyboru, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie Job Newsletter na adres e-mail podany w profilu kandydata.
Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Jest to możliwe przez dezaktywowanie subskrypcji newslettera w profilu użytkownika w sekcji "Opcje wyszukiwania i ochrona danych".
Przetwarzamy Państwa dane w celu wysyłania newslettera do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania

Otrzymywanie powiadomień o nowych ofertach pracy:
Ponadto mają Państwo możliwość otrzymywania informacji o interesujących ofertach pracy i możliwościach rozwoju zawodowego pocztą elektroniczną za pośrednictwem skonfigurowanego przez siebie agenta wyszukiwania, gdy zaznaczą Państwo pole wyboru opcji „Przesyłaj powiadomienia o nowych ofertach pracy”.
Ustawienia agenta wyszukiwania można wprowadzić samodzielnie w profilu, w sekcji Opcje - Powiadomienia o ofertach pracy. Jeśli nie dokonają Państwo ustawień w tym miejscu, do powiadomień zostaną wykorzystane wykonane wyszukiwania i otwarte przez Państwa oferty pracy.
Zaznaczając pole wyboru, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie nowych ogłoszeń na adres e-mail podany w profilu kandydata.
Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Jest to możliwe przez dezaktywowanie rejestracji w profilu użytkownika w sekcji "Opcje - Powiadomienia o nowych ofertach pracy".
Przetwarzamy Państwa dane w celu wysyłania nowych ogłoszeń o pracę do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania

4.7.8.    Pochodzenie przetwarzanych danych

Dane wymienione w Załączniku 1 gromadzimy w ramach procesu aplikacyjnego, albo jako dane przekazane nam przez Państwa (np. w związku utworzeniem profilu kandydata, złożeniem aplikacji), albo jako dane samodzielne pozyskane przez nas (np. jako notatki zrobione podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

4.7.9.    Przekazywanie danych

Odmiennie do postanowień zawartych w punkcie 5 obowiązuje poniższa wersja:
W celu realizacji określonych celów ujawnimy Państwa dane niżej wymienionym odbiorcom (podmiotom przetwarzającym dane). Ujawnienie informacji może nastąpić w drodze transmisji, rozpowszechniania lub innej formy udostępniania. Z podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych, która gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Spółki powiązane w rozumieniu §§ 15 ff niemieckiej Ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), o ile ubiegają się Państwo o pracę w takiej spółce lub uzyskaliśmy na to Państwa zgodę,
 • Dostawcy usług informatycznych, np
  • SAP Österreich GmbH, Lassallestraße 7b, 1021 Wiedeń, Austria, w poszczególnych przypadkach nie można wykluczyć przekazania danych do państwa trzeciego (zawarto umowę o ochronie danych, podstawą przekazania danych do państwa trzeciego jest art. 49 ust. 1 lit. b RODO)
  • CodeSubmit LLC, Frans-Hals-Straße 3, 81479 Monachium, Niemcy, firma przeprowadzająca oceny techniczne, dane będą przekazywane wyłącznie za wyraźną zgodą wnioskodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w Unii Europejskiej
    

4.7.10.    Czas przechowywania danych

Dane aplikacyjne dotyczące konkretnego stanowiska:
Dane będą przechowywane przez nas przez okres trwania procesu aplikacyjnego oraz przez siedem miesięcy po jego zakończeniu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli

 • nie wyrazili Państwo zgody na przekazanie danych do bazy danych i/lub
 • przepisy prawne nie zabraniają usuwania i/lub
 • inne nasze uzasadnione interesy nie sprzeciwiają się usunięciu danych
   

Dane dotyczące profilu kandydata:
Dane w profilu aplikacyjnym są z reguły przechowywane przez 1 rok od momentu ostatniej aktywności użytkownika w profilu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte

 • chyba że nie upłynął jeszcze okres usuwania danych zawartych w aplikacji i/lub
 • o ile nie wyrazili Państwo zgody na przekazanie danych do bazy danych; i/lub
 • o ile przepisy prawne nie zabraniają usuwania i/lub
 • o ile inne nasze uzasadnione interesy nie sprzeciwiają się usunięciu danych.
   

4.7.11.    Pliki cookie

Podczas korzystania z aplikacji na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przypisywane do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie (nam lub osobom trzecim) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Dzięki nim oferta narzędzi jest bardziej przyjazna i ogólnie bardziej efektywna. W banerze plików cookie można samodzielnie określić, które pliki cookie mają zostać ustawione. Aktywując poszczególne pliki cookie w banerze, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy my sami lub osoby trzecie mogły ustawiać odpowiednie pliki cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili i bez podawania przyczyn cofnąć tę zgodę dezaktywując poszczególne pliki cookie w ustawieniach plików cookie w banerze plików cookie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania
W narzędziu aplikacyjnym, oprócz plików cookie strony internetowej (zob. 4,2), używamy plików cookie wymienionych w Załączniku 2.

4.7.12.    Przetwarzanie danych w przypadku zawarcia umowy o pracę

Jeśli zawrzemy z Państwem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane i przetwarzane jako dane pracownika w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie własnej Polityki prywatności, która została Państwu podana do wiadomości.

Załącznik 1 do punktu 4.7.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Pola obowiązkowe podawane podczas tworzenia profilu kandydata lub ubiegania się o pracę

 • CV,
 • adres e-mail,
 • hasło do profilu,
 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres (ulica, kod pocztowy i miejscowość),
 • Skąd się o nas dowiedziałeś/aś?
 • dalsze pytania dotyczące doświadczenia związanego z danym stanowiskiem pracy,
 • kraj/region zamieszkania,
 • zgoda na Politykę prywatności,
 • podanie o pracę i status (w tym zamiar zatrudnienia/ ubiegania się o stanowisko)
 • ewentualnie kraj, w którym szukają Państwo zatrudnienia.
   

Pola dobrowolnie wypełnione przez kandydata lub dokumenty przesłane przez kandydata (dokumenty aplikacyjne) podczas tworzenia profilu kandydata lub ubiegania się o pracę

 • w przypadku rekomendacji przez osobę należy podać imię i nazwisko tej osoby,
 • oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto,
 • zgoda na otrzymywanie informacji o nowych ofertach pracy,
 • zgoda na otrzymywanie informacji o możliwościach rozwoju zawodowego,
 • list motywacyjny,
 • świadectwa i certyfikaty,
 • zwrot grzecznościowy,
 • data urodzenia,
 • zapisane aplikacje,
 • wykształcenie/studia (w tym nazwa uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy, daty rozpoczęcia i zakończenia),
 • znajomość języków obcych.
   

Inne dane, które mogą zostać zebrane podczas procesu aplikacji, np.

 • oczekiwany początek zatrudnienia/najbliższa data rozpoczęcia pracy,
 • oczekiwany poziom zatrudnienia (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy),
 • wyniki testów, oceny,
 • notatki z rozmów,
 • uwagi,
 • korespondencja,
 • ocena stopnia, w jakim kandydat spełnia wymagania itp.
   

Załącznik 2 do punktu 4.7.

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do działania aplikacji i nie można ich zdezaktywować.
Dostawca: SAP jako dostawca usług

Stosowane pliki cookie Objaśnienie Czas trwania
route Używane do uzyskania trwałości sesji Sesja
careerSiteCompanyId Służą do wysyłania żądania do właściwego centrum danych Sesja
JSESSIONID Przechowywane na urządzeniu odwiedzającego podczas sesji, aby serwer mógł zidentyfikować odwiedzającego Sesja
Plik cookie Load balancer (rzeczywista nazwa pliku cookie może się różnić) Zapobiega przeskakiwaniu odwiedzających z jednej instancji do drugiej Sesja
rmk12

Baner plików cookie służy do identyfikacji ustawień plików cookie, które zostały ustawione przez użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony jako trwały plik cookie, gdy użytkownik potwierdzi zgodność bannera z polityką plików cookie poprzez wyświetlenie polityki plików cookie lub wybierze opcję
odrzucenia.

Jeśli jest trwały, plik cookie nie wygasa.
W przeciwnym wypadku sesja

 

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają lepszą obsługę klienta w narzędziu do obsługi aplikacji. Umożliwiają przechowywanie danych logowania i optymalizację wydajności wideo. Dostarczają nam informacji o sposobie korzystania z naszej witryny. Mogą Państwo każdej chwili zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie. Należy pamiętać, że brak akceptacji tych plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje udostępniane przez strony trzecie.

Nazwa pliku cookie Źródło Objaśnienie Czas trwania
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika w witrynach internetowych ze zintegrowanymi filmami z YouTube 1 rok
YSC YouTube Próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika w witrynach internetowych ze zintegrowanymi filmami z YouTube Sesja
yt-remote-cast-insta lled YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
yt-remote-connected- devices YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
yt-remote-device-id YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
yt-remote-fast-check -period YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
yt-remote-session-ap p YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
yt-remote-session-na me YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmu z serwisu YouTube zintegrowanego z innymi witrynami. Sesja
IDE YouTube Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Korzystając z tego identyfikatora, Google może rozpoznać użytkownika w różnych witrynach i wyświetlać mu spersonalizowane reklamy. 1 rok
test_cookie YouTube Jest ustawiany jako test sprawdzający, czy przeglądarka zezwala na zapisywanie plików cookie. Nie zawiera danych identyfikacyjnych. 15 minut

 

YouTube

Plik cookie Dostawca Objaśnienie Czas trwania
__Secure-3PSID youtube.com Profilowanie zainteresowań osób odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam poprzez retargeting. 2 lata
__Secure-3PAPISID youtube.com Profilowanie zainteresowań osób odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam poprzez retargeting. 2 lata
__Secure-3PSIDCC youtube.com Używane w celach targetowania, aby profilować zainteresowania osób odwiedzających witrynę i wyświetlać odpowiednie i spersonalizowane reklamy Google. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika w witrynach internetowych ze zintegrowanymi filmami z YouTube 1 rok
CONSENT youtube.com Ten plik cookie jest wykorzystywany do obsługi usług reklamowych Google. 20 lata
YSC youtube.com Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących obejrzanych przez użytkownika filmów z serwisu YouTube. Sesja
LOGIN_INFO youtube.com Używane do śledzenia danych uwierzytelniających logowanie do usług Google 2 lata

 

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań. Mogą Państwo każdej chwili zaakceptować lub odrzucić te pliki cookie. Należy pamiętać, że brak akceptacji tych plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje udostępniane przez strony trzecie.

Nazwa pliku cookie Źródło Objaśnienie Czas trwania
__ga Znacznik Google Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google Analytics może rozpoznawać użytkowników powracających na tę stronę i łączyć dane z poprzednich wizyt. 2 lata
__gat Znacznik Google Niektóre dane są wysyłane do Google Analytics maksymalnie raz na minutę. Dopóki jest on ustawiony, niektóre transmisje danych są uniemożliwiane. 1 minuta
__gid Znacznik Google Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Na podstawie tego identyfikatora Google Analytics może rozpoznawać użytkowników powracających na tę stronę i łączyć dane z poprzednich wizyt. 24 godziny

 

Dodatkowe linki dotyczące plików cookie osób trzecich
Wytyczne dotyczące plików cookie w serwisie Youtube:
https://policies.google.com/technologies/cookies
Google Tag Manager und Google Analytics:
https://policies.google.com/technologies/cookies

 

1.1.1 System zgłaszania nieprawidłowości został zaprojektowany tak, aby zagwarantować sygnalistom najwyższy możliwy poziom ochrony. Z systemu można korzystać anonimowo, bez podawania danych osobowych, co pozwala osobie zgłaszającej nieprawidłowości na zachowanie pełnej anonimowości.

1.1.2 Transmisja danych odbywa się wyłącznie przy użyciu szyfrowania SSL, zapewnia więc bezpieczeństwo danych przekazanych przez sygnalistę. W witrynie nie używamy narzędzi śledzących ani plików cookie stron trzecich.

1.1.3 System zgłaszania nieprawidłowości wykorzystuje specjalne metody szyfrowania, co powoduje, że dostęp do przesłanego zgłoszenia ma wyłącznie osoba zgłaszająca nieprawidłowości i specjaliści ds. zgodności odpowiedzialni za tego typu zgłoszenia. Dane zawarte w zgłoszeniu są zatem przekazywane wyłącznie odpowiedniemu specjaliście ds. zgodności w naszej firmie. Dane nie są w żadnym wypadku przekazywane stronom trzecim (z wyjątkiem ewentualnego przekazania właściwym organom lub sądom, a także audytorom w celu weryfikacji faktów, na których opiera się zgłoszenie). W szczególności nasze podmioty przetwarzające nie mają dostępu do danych w ramach zgłoszenia.

1.1.4 W zależności od tego, które dane nam przekazujesz, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne sygnalisty i obwinionego (np. imię i nazwisko, numer id. osobowej)
 • (prywatne) dane kontaktowe sygnalisty (np. adres, adres e-mail, numer telefonu)
 • Funkcja w firmie
 • Informacje o faktach
 • Komunikacja ze specjalistą ds. zgodności
 • Informacje na temat dalszych działań (np. dochodzeń)
 • Drugorzędne dane techniczne (adres IP dostępu do systemu zgłaszania nieprawidłowości)

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Wypełnienie obowiązku prawnego, tj. zapewnienie wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z § 8 w związku z § 11 Ustawy o ochronie sygnalistów ("HSchG"). 

Zgłoszenia można również przesyłać za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości bez ujawniania swojej tożsamości. W takim przypadku zgłaszający pozostaje anonimowy.

1.2 Pliki cookie

1.2.1 Ponadto witryna wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej, i które przechowują pewne informacje o Tobie.

1.2.2 Na naszej stronie internetowej używamy wyłącznie technicznie niezbędnych plików cookie, które są wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości. Korzystanie z technicznie niezbędnych plików cookie jest możliwe bez Twojej zgody. Można jednak wyłączyć te pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes w prawidłowym udostępnianiu strony internetowej i systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Na stronie internetowej ustawione są następujące technicznie niezbędne pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel

Okres przechowywania

PHPSESSID

Ten plik cookie jest niezbędny do zarządzania aktywną sesją użytkownika.

 Sesja

 

2. ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

2.1  W powyższych celach możemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • W zakresie technicznego hostingu systemu zgłaszania nieprawidłowości: RBS Responsible Business Solutions GmbH z siedzibą w Wiedniu (nie są przekazywane dane dotyczące treści zgłoszenia, a jedynie drugorzędne dane techniczne), a także podwykonawcy techniczni A1 Telekom Austria AG i Wolf Rechtsanwälte GmbH & Co KG.
 • W przypadku, gdy ujawnienie jest wymagane (i) przez prawo lub regulacje lub (ii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, możemy również ujawnić dane osobowe właściwym władzom, takim jak organy nadzorcze, regulacyjne lub karne, sądy lub inne strony trzecie doradzające nam w tym zakresie (np. prawnicy, eksperci kryminalistyczni lub audytorzy).

2.2 Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na terenie EOG i w związku z tym nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

3. 1. Jak długo BĘDZIEMY przechowYWAĆ TWOJE dane

3.1 Pliki dziennika (patrz pkt. 3.3 powyżej) są zazwyczaj przechowywane przez okres trzech (3) miesięcy. Po upływie tego okresu pliki dziennika są przechowywane wyłącznie w celu zbadania nieprawidłowości lub incydentów bezpieczeństwa w naszych systemach. Okres przechowywania plików cookie, patrz pkt. 3.5.

3.2 Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Po zweryfikowaniu zgłoszenia dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania, chyba że dochodzenie doprowadzi do działań dyscyplinarnych lub działań prawnych lub regulacyjnych.

3.3 Drugorzędne dane techniczne (adres IP dostępu do systemu zgłaszania nieprawidłowości) są przetwarzane wyłącznie w zaporze sieciowej podmiotu przetwarzającego i usuwane po 24 godzinach.

5 Przekazywanie i ujawnianie danych oraz przenoszenie danych

Zasadniczo korzystamy z danych osobowych wyłącznie w ramach Grupy Frauscher. Spółki należące do Grupy Frauscher można znaleźć w naszej witrynie internetowejW granicach dozwolonych przez prawo możemy przekazywać dane osobowe do sądów, urzędów lub kancelarii prawnych bądź innych partnerów handlowych (np. partnerów spedycyjnych lub logistycznych w celu realizacji i przetwarzania zamówień).

Jeżeli angażujemy osoby trzecie w realizację umów (np. dostawcy usług logistycznych), otrzymują one dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim ich przekazanie jest niezbędne do wykonania odpowiedniej usługi.

W przypadku, gdy zlecamy na zewnątrz określone części procesu przetwarzania danych („przetwarzanie przez podmiot przetwarzający”), zobowiązujemy w drodze umowy podmioty przetwarzające do korzystania z danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych i w celu zapewnienia ochrony praw osoby, której dane dotyczą.

Istnieje możliwość, że odbiorcy znajdują się w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”), w których obowiązujące prawo nie gwarantuje takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju pochodzenia użytkownika. W takim przypadku przekazanie danych zgodnie z wymogami prawnymi będzie miało miejsce tylko pod warunkiem, że Komisja Europejska stwierdzi, iż w danym państwie trzecim zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony, uzgodniono z odbiorcą odpowiednie zabezpieczenia (np. zawarto standardowe klauzule umowne UE), odbiorca jest objęty zatwierdzonym systemem certyfikacji (np. Tarcza Prywatności UE-USA), istnieją wiążące wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 47 RODO lub istnieje wyjątek zgodnie z art. 49 RODO.

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim w zakresie wykraczającym poza opisany powyżej zakres tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do przetworzenia zapytania, realizacji umowy lub ogólnie do wypełnienia naszych zobowiązań lub gdy jest to konieczne ze względu na obowiązujące wymogi prawne / normy państwowe. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w żadnym innym celu.

6 Podstawa prawna i okres przechowywania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) lub lit. b) (działania przed zawarciem umowy / wykonanie umowy) lub lit. f) (uzasadniony interes) RODO.

Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów analizy statystycznej oraz do celów obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji strony internetowej (uzasadniony interes). Wszelkie wykorzystywanie danych osobowych wykraczające poza ten zakres (np. przesyłanie informacji o produktach i usługach) będzie miało miejsce wyłącznie za zgodą użytkownika.

Jeżeli podczas zbierania danych nie zostanie określony wyraźny okres przechowywania (np. w ramach udzielonej zgody), dane osobowe zostaną usunięte (lub zanonimizowane), o ile nie będą już one potrzebne do realizacji celu przechowywania i nie dojdzie do naruszenia obowiązków przechowywania (np. obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego lub podatkowego), zobowiązań gwarancyjnych lub obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

7 Jak chronimy dane

Wszystkie zebrane przez nas dane osobowe będą chronione przed dokonywaniem przypadkowych lub celowych zmian, utratą, zniszczeniem bądź dostępem osób nieuprawnionych lub niewłaściwym wykorzystaniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Na przykład dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku pracy, które nie jest ogólnodostępne. Zasadniczo dane osobowe są szyfrowane podczas transmisji za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że do komunikacji między urządzeniem końcowym a serwerami firmy Frauscher lub, w stosownych przypadkach, wszelkimi podmiotami przetwarzającymi, o ile przeglądarka obsługuje protokół SSL, wykorzystywana jest zatwierdzona metoda szyfrowania.

Zwracamy uwagę, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych lub nieautoryzowanego dostępu osób trzecich, które nie zostały spowodowane przez nas lub które można nam przypisać.

Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie osoby trzecie biorące udział w przetwarzaniu danych są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i odpowiednich ustaw oraz do traktowania danych osobowych jako poufne.

8 Prawa użytkownika

W odniesieniu do przechowywanych przez nas danych użytkownik ma zasadniczo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie i nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem na podstawie zgody aż do odwołania. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub w inny sposób narusza prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. W przypadku nieuzyskania wyjaśnienia można złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii organem odpowiedzialnym w tym zakresie jest Datenschutzbehörde.

W celu zapewnienia sprawnego udzielania odpowiedzi na takie zapytania zawsze możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości, na przykład przez przesyłanie nam kopii jego elektronicznego dowodu tożsamości.

9 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych przez firmę Frauscher bądź w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności w szczególności dotyczących korzystania z praw, w dowolnym czasie można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie:

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St. Marienkirchen
privacy@frauscher.com

10 Uwagi

Nasza strona zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza do stron internetowych innych użytkowników internetu są udostępniane jako usługa i nie mamy żadnego wpływu na ich treść. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie treści. Za treść i prawidłowość podanych pod takimi łączami informacji odpowiada wyłącznie oferent strony internetowej, do której odsyła łącze. Zasady ochrony danych osobowych wyjaśnione w niniejszej polityce prywatności nie mają zastosowania do tych stron internetowych.

W przypadku przekazywania danych w internecie należy pamiętać o istnieniu możliwych braków w zakresie bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli okaże się to konieczne w związku z rozwojem technicznym oraz do odpowiedniego dostosowania postanowień niniejszej polityki prywatności. W związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy dana wersja naszej polityki prywatności jest aktualna.