Ochrona

Ludzie i infrastruktura

Ochrona osób i infrastruktury jest głównym celem naszych klientów, podobnie jak i naszym. Rozwiązania firmy Frauscher przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa na torze.

 

Ochrona

Ogólne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kolei muszą zostać spełnione wysokie i złożone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Obecnie większość operatorów kolejowych stosuje w tym celu jednocześnie różne systemy. Takie rozwiązanie ma różne wady. W większości systemy te pozwalają na prowadzenie jedynie punktowych kontroli. Ponadto z trudem można je zintegrować z istniejącymi strukturami ze względu na ich sporą złożoność. Z powodu niewielkiego zasięgu tych rozwiązań często możliwa jest tylko bardzo ograniczona przestrzennie eksploatacja, która jest zarówno droga jak i niezbyt wydajna.

Operatorzy często są też zmuszeni do oddelegowywania pracowników ochrony do przeprowadzania testów funkcjonalnych. Jest to konieczne w celu kontrolowania niezawodności działania systemów. Znaczne poprawienie wydajności funkcjonowania kolei wymaga przezwyciężenia ograniczeń systemów bezpieczeństwa. Jednocześnie niezbędne jest, aby spełniały one pewne wymagania dla przyszłości wydajnego zapewniania bezpieczeństwa. Pod tym pojęciem kryje się niezawodne rozpoznawanie nieuprawnionego dostępu, podwyższenie bezpieczeństwa pracowników i pasażerów oraz tworzenie nowych możliwości ochrony infrastruktury.

Nieuprawniony dostęp

Nieuprawniony dostęp
Kluczowe dane
  • Wykrywanie nieuprawnionego dostępu
  • Ustalanie dróg ewakuacyjnych

FTS wykrywa w czasie rzeczywistym osoby, które przebywają na lub w pobliżu kabli światłowodowych. Precyzyjne, przestrzenne przyporządkowanie tej informacji pokazuje, kiedy ktoś znajduje się w nieuprawniony sposób na niebezpiecznych lub zamkniętych odcinkach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą zostać oddelegowane we właściwe miejsce, a dopływ prądu odcięty na konkretnym obszarze. Na podstawie tych danych możliwe jest także pokazanie w razie ewakuacji pociągu najkrótszej drogi do bezpiecznego wyjścia.

Nadzorowanie pracowników torowych

Nadzorowanie pracowników torowych
Kluczowe dane
  • Efektywna koordynacja i ochrona pracowników torowych

Za pomocą FAS można konsekwentnie nadzorować, koordynować i zabezpieczać grupy pracowników serwisowych i torowych. Funkcja ta zwiększa w równej mierze wydajność pracowników torowych, jak i ogólnie funkcjonowania kolei.

Kradzież kabla

Kradzież kabla
Kluczowe dane
  • Skrócenie czasu reagowania

Bardzo czuły system FTS rozróżnia sygnatury różnych aktywności. Między innymi rozpoznaje odgłosy kopania i cięcia i przyporządkowuje je określonemu miejscu wzdłuż odcinka. Dzięki temu takie zdarzenia jak kradzież kabla są rozpoznawane na czas i lokalizowane przestrzennie. Personel ochrony może zostać oddelegowany szybko i we właściwe miejsce.

Wandalizm

Wandalizm
Kluczowe dane
  • Zwiększona wydajność jednostek bezpieczeństwa
  • Oszczędność czasu i zasobów

Niezawodność informacji z systemu FTS znacznie zwiększa wydajność jednostek bezpieczeństwa. W ten sposób pracownicy są informowani w czasie rzeczywistym o krytycznych wydarzeniach. Pozwala to na zwalczanie wandalizmu w bardziej zorganizowany sposób, co umożliwia znaczne oszczędności.