WSZYSTKIE MEDIA W SKRÓCIE

Dział Media Frauscher

W naszym dziale online dla mediów prezentujemy ważne informacje w różnych formatach. Dowiedz się więcej o produktach, usługach i przedsięwzięciach Frauscher. Pracownikom mediów oferujemy osobną sekcję z aktualnymi informacjami i zdjęciami prasowymi. W sekcji Branding są dostępne ważne materiały na temat marki Frauscher.

Studium przypadku

Metro Warszawskie
Stacja Kombinatskaya
Linia główna Castellbisbal – Tarragona | Hiszpania
Homologacja dla sieci tramwajowej w regionie Île-de-France
Linia tramwajowa nr 1 w Huangpu

Ultimate Rail

Ultimate Rail 01.2018
Ultimate Rail 02.2018
Ultimate Rail 01.2017
Ultimate Rail 09.2016

Specyfikacje

Karta danych ACS2000
Karta danych FAdC
Karta danych FAdCi
Karta danych FDS
Karta danych RSR110
Karta danych RSR123-AEB
Karta danych RSR123-EIB
Karta danych RSR123-IMC
Karta danych RSR123v-VEB
Karta danych RSR180-AEB
Karta danych RSR180-IMC
Szafa urządzeń wewnętrznych

Certyfikaty

IRIS Rev. 3 December 2023
IRIS Rev. 3 Performance Level December 2022
ISO 9001 styczeń 2023
ISO 14001 luty 2024
ISO 45001 luty 2024