11.09.2018

Niezawodny system sygnalizacji stanu zajętości torów w połączeniu z technologią loT: Nowy czujnik przełamuje granice

System SENSiS sprawia, że digitalizacja torów jest użyteczna

Nowy Frauscher Detection Point DP innowacyjnego systemu SENSiS łączy w sobie najlepsze zalety dwóch obszarów: bezpiecznego, precyzyjnego i niezawodnego wykrywania koła przy użyciu sprawdzonych indukcyjnych czujników koła oraz możliwości internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Są to m.in. rozbudowana technologia czujników, zintegrowana logika i elastyczne możliwości adaptacji z wykorzystaniem innowacyjnej sieci.

Nowy czujnik firmy Frauscher: wszechstronne narzędzie komunikacyjne

Michael Thiel, dyrektor generalny firmy Frauscher Sensor Technology, podsumowuje to w skrócie: „Dzięki systemowi SENSiS udało nam się zrobić to, czego nikt przed nami nigdy nie zrobił w branży kolejowej. Prezentujemy indukcyjny czujnik koła, który niezawodnie wykrywa pociągi, jednak potrafi przy tym znacznie więcej: ocenia sygnały z czujnika koła i zapisuje je w formacie cyfrowym. Ponadto zbiera szereg innych danych – np. dotyczących przyspieszeń lub temperatury. Te dane są oceniane już w czujniku, opracowywane i przekazywane do sieci w postaci wartościowych informacji. Dzięki tej koncepcji czujników jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania nowoczesnych systemów liczenia osi nawet przy całkowitym wyeliminowaniu instalacji wewnętrznej”.

Pierwszy krok w kierunku cyfrowej przyszłości

Większa częstotliwość ruchu pociągów, większe obciążenie tras, rosnąca złożoność – wszystko to wymaga innowacyjnych systemów w celu utrzymania prawidłowej pracy. Systemy te z kolei potrzebują przede wszystkim wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym. „W przeszłości aby temu sprostać, konieczne było zastosowanie kilku różnych czujników – również sieć nie była jeszcze tak rozwinięta", podsumowuje Thiel. „W tym zakresie koncepcja systemu SENSiS wychodzi naprzeciw zasadniczemu wymaganiu, jakim jest redukcja komponentów i jednoczesne zwiększenie wydajności. Mówiąc wprost: każdy, kto decyduje się na system liczenia osi firmy Frauscher, otrzymuje znacznie więcej niż tylko jego niezawodność i wydajność. Jednocześnie otrzymuje sieć czujników przytorowych, które generują szereg dodatkowych informacji o stanie toru lub pojazdu. Ponadto możliwe jest łatwe importowanie i używanie ustawień specyficznych dla danego projektu za pomocą zdalnych aktualizacji. Dotyczy to również nowych funkcji, które z pewnością zostaną opracowane w nadchodzących latach. Już teraz istnieje wiele pomysłów, jak wykorzystać zasoby informacji generowane przez DP w różnych zastosowaniach”. Nowy DP stanowi dla niego pierwszy krok w tym kierunku i pokazuje, że tradycyjne systemy muszą się dostosować, aby nadążyć za istniejącymi wymaganiami.

Więcej pomysłów na horyzoncie

Tym samym DP stanowi również początek serii kolejnych innowacji, na które nastawia się firma Frauscher. Dział badawczo-rozwojowy firmy zajmuje się już kolejnymi pomysłami. W przyszłości nowy czujnik będzie pracować autonomicznie na podstawie panelu słonecznego. Moduł Bluetooth i zapisane informacje GPS będą pomocne przy pracach konserwacyjnych i serwisowych. Ponadto innowacyjna konstrukcja szpulowa i cyfrowy interfejs umożliwią szereg dalszych optymalizacji. Z tego względu firma Frauscher będzie nadal dostarczać na światowe rynki kolejowe innowacyjne produkty, które pozwolą spełniać bieżące wymagania, a także stale podnosić poprzeczkę w obszarze wykrywania koła, liczenia osi i sygnalizacji stanu zajętości torów.

Powrót