JESTEŚMY Z TEGO DUMNI!

Referencje firmy Frauscher

ZADOWOLENI KLIENCI NA CAŁYM ŚWIECIE

Pomyślnie zrealizowane projekty

Nazwa Frauscher jest znana integratorom systemów i operatorom kolejowym na całym świecie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci z powodzeniem realizowaliśmy projekty na wszystkich kontynentach i przy najróżniejszych warunkach technicznych i klimatycznych – ku pełnemu zadowoleniu naszych klientów. Uzyskaj interesujący wgląd w naszą firmę. Towarzysz naszym czujnikom koła oraz licznikom osi od momentu pierwszego szkicu projektu do konkretnej realizacji na torach! 

Frauscher Train Detection Metro Warsaw

Metro Warszawskie | Polska

Metro Warszawskie poszukiwało alternatywy dla obwodów torowych na linii M2, aby zwiększyć dostępność transportu publicznego poprzez zastosowanie niezawodnej technologii sygnalizacyjnej. Ostatecznie operator zdecydował się na wymianę istniejących obwodów torowych również na linii M1, zastępując je licznikiem osi ACS2000 firmy Frauscher.

Dillinger Hütte | Niemcy

W hucie stali potrzebna była nowa droga zwrotnicowa, aby zapewnić większą liczbę torów postojowych. Jednocześnie zoptymalizowano układ torów krańcowych i poprawiono wydajność całej zajezdni, instalując Zaawansowany Licznik Osi FAdCi i czujnik koła RSR180. Natomiast dzięki wdrożeniu systemu diagnostycznego Frauscher (FDS) udało się znacznie obniżyć ogólne koszty obsługi technicznej.

Edmonton Metro Line | Kanada

Na linii kolei miejskiej Edmonton Metro Line wystąpiły znaczące problemy z nowo zainstalowanym systemem kontroli prowadzenia pociągów z sygnalizacją tor-pociąg (CBTC), który nie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami operatora. Miasto było zmuszone ograniczyć liczbę rozkładowych kursów, a pociągi musiały poruszać się ze zmniejszoną prędkością i częstotliwością, co miało negatywne skutki dla osób dojeżdżających tym środkiem transportu do pracy i ogólnie dla całego Edmonton. Ostatecznie w 2019 roku operator zdecydował się na instalację nowego systemu we współpracy z firmą Frauscher.

Kokkola | Finlandia

Firma Frauscher dostarczyła nowe liczniki osi dla jednej z najbardziej obciążonych ruchem linii kolejowych w Finlandii. Odcinek linii został rozbudowany, zmieniając linię jednotorową w dwutorową, a jej operator, firma Mipro, szukał rozwiązania, które mogłoby współpracować z istniejącym systemem nastawczym w wydajny i oszczędny sposób. Innym ważnym kryterium był jak najdłuższy okres międzyobsługowy oraz instalacje zewnętrzne, który poradzą sobie z trudnymi warunkami otoczenia panującymi w Finlandii.

System sygnalizacyjny linii Shalun | Tajwan

Zlokalizowana na południu Tajwanu linia Shalun jest obsługiwana przez składy czterowagonowe. Tropikalne warunki z temperaturami wahającymi się między 22°C a 28°C i wysoką wilgotnością to nie jedyne wyzwanie, z jakim musi mierzyć się rozwiązanie licznika osi firmy Frauscher.

Karielskij Okatysz — stacja zakładowa Kombinatskaja | Rosja

Stacja Kombinatskaja w obwodzie murmańskim w północno-zachodniej Rosji stanowiła poważne wyzwanie dla jej operatora z uwagi na panujące tam warunki środowiskowe: ekstremalnie niskie temperatury i śnieg wymagają instalacji zewnętrznych charakteryzujących się minimalną potrzebą obsługi technicznej, które jednocześnie oferują najwyższą niezawodność i precyzję działania. Niezawodność i ciągłość działania osiągnięto dzięki zastąpieniu obwodów torowych rozwiązaniem licznika osi Frauscher.

Trójszynowe rozwiązanie w Castellbisbal | Hiszpania

Dwa różne rozstawy szyn obowiązujące w hiszpańskiej sieci kolejowej stanowią wyzwanie w zakresie kontroli niezajętości torów: czujniki koła muszą być zamontowane na dwóch szynach leżących obok siebie, w ciasnych przestrzeniach, a ponadto muszą niezawodnie wykrywać osie na poszczególnych szynach. Firma Frauscher opracowała jednak rozwiązanie, które radzi sobie nie tylko z tą kwestią, ale także z trudnościami, jakie nastręczają różne technologie nastawcze na stacjach położonych wzdłuż linii.

Rozbudowa linii tramwajowej D w Bordeaux | Francja

Sieć tramwajowa w Bordeaux była pierwszym systemem tramwajowym we Francji wyposażonym w system liczenia osi firmy Frauscher, dzięki czemu skorzystała z innowacyjnych metod zarządzania, takich jak sterowanie punktem liczącym (CHC).

Linia tramwajowa nr 1 w Huangpu | Chiny

Linia tramwajowa nr 1 w Huangpu (HP1) jest zlokalizowana na obszarach miejskich o dużym natężeniu ruchu i dużej liczbie pasażerów, a wzdłuż niej znajduje się wiele przejazdów drogowo-kolejowych. Niekorzystne warunki pogodowe mogą powodować zalewanie torowiska, a także stanowić dodatkowe wyzwanie dla niezawodności i ogólnego działania systemu. Aby zapewnić bezpieczną i skuteczną detekcję koła na tej linii, zainstalowano Zaawansowany Licznik Osi FAdC z dostosowanym protokołem opartym na chińskiej normie opracowanej przez chińskie Ministerstwo Kolei.

Wherry Lines | Wielka Brytania

Wherry Lines to szlak odgałęziony w Anglii Wschodniej, biegnący na trasie Norwich–Great Yarmouth–Lowestoft. Projekt miał na celu zintegrowanie Zaawansowanego Licznika Osi FAdC z dwoma systemami zewnętrznymi w celu ograniczenia ryzyka niezatrzymania się pociągu przed semaforem wskazującym czerwone światło przy dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego. Oba systemy musiały spełniać wymogi poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1 i mieć możliwość komunikacji z nastawnicą ElectroLogIXS.