Śledzenie pociągów

Technologia Distributed Acoustic Sensing (DAS) ulepsza istniejące zastosowania na kolei i stwarza szeroką paletę nowych możliwości.

 

ŚLEDZENIE POCIĄGÓW

Rozwiązania dla zastosowań na kolei oparte na technologii DAS

W minionych latach firma Frauscher oceniła cały szereg technologii wykorzystujących czujniki optyczne i ich przydatność w kolejnictwie. Wyniki wykazały, że największy potencjał dla rynku kolejowego przedstawia technologia Distributed Acoustic Sensing (DAS). Na tej podstawie przygotowano oparte na DAS i przystosowane do specyfiki branży kolejowej rozwiązanie, które idealnie współgra ze sprawdzonymi produktami — licznikami osi i systemami wykrywania kół: Frauscher Tracking Solutions FTS.

Możliwości zastosowania w kolejnictwie rozwiązań opartych na DAS znajdują się jeszcze w stadium rozwoju. Jednak już na obecnym etapie prac wiadomo, że DAS może stać się podstawową technologią wykrywania pociągów, monitorowania komponentów systemowych jak również ochrony osób i infrastruktury. W dłuższej perspektywie jej zastosowanie może przyczynić się do oszczędności różnorodnych zasobów przy jednoczesnym wzroście wydajności transportu kolejowego.

Distributed Acoustic Sensing

Zasada działania Distributed Acoustic Sensing (DAS) jest oparta na zachowaniu kabli światłowodowych: Jeżeli fale dźwiękowe uderzą w kabel, zmieni się odbicie impulsów laserowych. Tę zmianę można wykryć. Poprzez specjalnie opracowane algorytmy można przekształcać mierzalne sygnatury na wartościowe informacje — na przykład przez poruszające się pojazdy, ludzi lub inne działania, takie jak wykopy na torach.

Dzięki możliwościom technicznym zastosowanie systemów na bazie DAS jest już szeroko rozpowszechnione na przykład w branży naftowej i gazowej oraz w ochronie granic. Światłowody jednomodowe można łatwo i szybko przekształcić za pomocą DAS w wirtualne mikrofony. Konieczne są do tego jedynie minimalne ingerencje na końcach światłowodów. Ponieważ instalacje torowe często już są wyposażone w technologię światłowodową, wymienione zastosowania można w szerokim zakresie realizować w infrastrukturze kolejowej, korzystając z istniejących zasobów.

FTS-FAS

Samodzielnie FTS-FAS może być wykorzystywany do śledzenia pociągów w celach niezwiązanych z bezpieczeństwem, w aplikacjach podstawowych do monitorowania komponentów torów i pociągu oraz przede wszystkim do zabezpieczania infrastruktury. System dostarcza informacji na temat m.in. pozycji, prędkości, przyspieszenia. Rozpoznawane są uszkodzenia szyny, obrywy skalne, stada zwierząt.

FTS-FAS+

Instalowanie pojedynczych czujników koła na torach znacznie poprawia jakość danych, ponieważ wykryte zdarzenia i uszkodzenia komponentów mogą zostać dokładnie zlokalizowane. FTS-FAS+ łączy technologię DAS z czujnikami koła oraz systemami wykrywania kół i umożliwia tym samym dokładne wykrywanie pociągów na przebiegających równolegle torach oraz lepszą kontrolę komponentów na torze i pociągach.

FTS-FAdC+

FTS-FAdC+ jest najbardziej kompleksowym, łączącym różne technologie narzędziem. Łączy ze sobą FTS-FAS i nowoczesny licznik osi FAdC. Kombinacja ta dostarcza cennych danych, które umożliwiają realizację wielu złożonych i związanych z bezpieczeństwem zastosowań, ponieważ licznik osi pracuje zgodnie z CENELEC SIL 4.