Wykrywanie kół

Stosując indukcyjne czujniki koła, można korzystać z niezawodnych rozwiązań dla najróżniejszych aplikacji.

 

Wheel Detection

Niezawodne i precyzyjne rozwiązania dla najróżniejszych aplikacji

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu czujniki koła firmy Frauscher wyróżniają się najwyższym poziomem niezawodności. W oparciu o metodę indukcyjności generują one analogowy sygnał prądowy. Jako sygnał prądu stałego przekazywany jest on dalej do instalacji wewnętrznej systemu wykrywania kół. System ten może występować także w postaci rozproszonej. Jest wówczas ulokowany w umieszczonych przy trasie szafach sterowniczych. Dzięki temu w bezpośrednim otoczeniu torów nie ma żadnych elektronicznych elementów przetwarzających.

Nawet pracując w warunkach cechujących się ekstremalnymi temperaturami, wibracjami i występowaniem silnych oddziaływań elektromagnetycznych, czujniki koła są w stanie generować niezawodne informacje na potrzeby zastosowań o różnych standardach bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu opatentowanych jarzm szynowych i dostępnych z niektórymi urządzeniami złączy wtykowych montaż czujników koła firmy Frauscher jest szybki i nieskomplikowany. Rzadkie cykle konserwacji oraz niskie nakłady związane z pracami utrzymaniowymi zapewniają dodatkowo ograniczone do minimum koszty cyklu eksploatacji.

Systemy wykrywania kół

Niezawodne systemy wykrywania kół stanowią integralną część różnorodnych aplikacji z zakresu techniki kolejowej. Rozwiązanie to ma szeroki zakres zastosowania — od zwykłego sterowania przełączeniami aż do bezbłędnej sygnalizacji stanu zajętości torów. Modułowość i elastyczność sprzętu i oprogramowania mają decydujące znaczenie dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania także w ramach zastosowań o najwyższych wymogach. Obecność, prędkość czy kierunek ruchu osi mogą być dzięki temu niezawodnie wykrywane we wszystkich warunkach klimatycznych, technicznych i operacyjnych.

Czujniki koła

Czujniki koła firmy Frauscher oferują szeroki zakres różnorodnych funkcji do licznych zastosowań. Dostarczane są bez karty wartościującej. Ocena sygnału to zadanie integratora systemów, który w ten sposób może dopasować interpretację do swoich własnych wymagań. Połączenie z aplikacją klienta następuje poprzez otwarte interfejsy analogowe. Czujniki składają się z dwóch niezależnych systemów, zamkniętych we wspólnej obudowie. W oparciu o metodę indukcyjności generują one analogowy sygnał prądowy.