Systemy wykrywania kół

Systemy wykrywania kół firmy Frauscher oferują najwyższą niezawodność dzięki idealnie dobranym komponentom.

 

Systemy wykrywania kół

Stały poziom bezpieczeństwa dzięki optymalnemu połączeniu

Niezawodne systemy wykrywania kół stanowią integralną część różnorodnych aplikacji z zakresu techniki kolejowej. Rozwiązanie to ma szeroki zakres zastosowania — od zwykłego sterowania przełączeniami aż do bezbłędnej sygnalizacji stanu zajętości torów. Modułowość i elastyczność sprzętu i oprogramowania mają decydujące znaczenie dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania także w ramach zastosowań o najwyższych wymogach. Obecność, prędkość czy kierunek ruchu osi mogą być dzięki temu niezawodnie wykrywane we wszystkich warunkach klimatycznych, technicznych i operacyjnych.

Zastosowania, w których główną rolę odgrywa bezpieczeństwo, wymagają przy tym zgodności ze standardem SIL 4 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC. Osiągnięcie takiej zgodności jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy czujniki koła i karty wartościujące są do siebie idealnie dopasowane. W związku z tym firma Frauscher oferuje ten typ komponentów tylko w postaci połączonych systemów wykrywania kół. Szeroki asortyment produktów umożliwia tworzenie różnorodnych wariantów systemu, aby sprostać indywidualnym wymaganiom klientów. Po przeanalizowaniu warunków ramowych danego projektu i w oparciu o wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie dobiera się odpowiednie połączenia czujników koła i kart wartościujących.

RSR123-AEB

RSR123-AEB
Korzyści
 • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Wygodne połączenie wtykowe i jarzma szynowe
 • Interfejs do wyboru: transoptor lub przekaźnik przez moduł IO
More information

Ten system wykrywania kół składa się z czujnika koła RSR123 oraz karty wartościującej AEB. Szczególną cechę stanowi elastyczny interfejs oprogramowania, który może zostać poszerzony o interfejs sprzętowy.

RSR123-EIB

RSR123-EIB
Korzyści
 • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Wygodne połączenie wtykowe i jarzma szynowe
 • Interfejs do wyboru: transoptor lub przekaźnik
 • Brak konieczności regulacji przy wprowadzaniu do eksploatacji karty wartościującej
More information

System wykrywania kół RSR123-EIB znajduje zastosowanie przede wszystkim przy przejazdach kolejowych. Brak konieczności regulacji przy oddawaniu do eksploatacji w znacznym stopniu ułatwia integrację.

RSR123-IMC

RSR123-IMC
Korzyści
 • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Wygodne połączenie wtykowe i jarzma szynowe
 • Otwarty interfejs z transoptorem lub przekaźnikiem
 • Różne wersje konfiguracji
More information

Dzięki różnym wersjom konfiguracji system wykrywania kół RSR123-IMC nadaje się do zastosowania w wielu różnych obszarach. Moduł IMC oferuje ponad 70 wersji konfiguracji i dysponuje kontrolą bezpieczeństwa do SIL 4.

RSR123v-VEB

RSR123v-VEB
Korzyści
 • Dokładny pomiar prędkości
 • Ocena za pomocą tylko jednego czujnika koła
 • Łatwość i wydajność
More information

System wykrywania kół składa się z czujnika koła RSR123v oraz karty wartościującej VEB. Specjalne oprogramowanie umożliwia pomiar prędkości przejeżdżającego pociągu i udostępnia tę informację odpowiednim aplikacjom.

RSR180-AEB

RSR180-AEB
Korzyści
 • Sprawdzona technologia
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Brak konieczności regulacji czujnika
 • Interfejs do wyboru jako transoptor lub przekaźnik przez moduł IO
More information

Ten system wykrywania kół składa się z czujnika koła RSR180 oraz karty wartościującej AEB. Szczególną cechę stanowi elastyczny interfejs oprogramowania, który może zostać poszerzony o interfejs sprzętowy.

RSR180-IMC

RSR180-IMC
Korzyści
 • Sprawdzona technologia
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Brak konieczności regulacji czujnika
More information

System wykrywania kół RSR180-IMC nadaje się do zastosowania w wielu różnych obszarach. Ze względu na dopasowywanie do potrzeb klienta dostępnych jest już ponad 70 wersji konfiguracji.