Daniel Reisinger

Daniel Reisinger pracuje we Frauscher jako Customer Success Manager. Ponadto jako Business Development Manager odpowiada za rynek austriacki. Daniel posiada bogate doświadczenie w sprzedaży, które zdobył, pracując w różnych przedsiębiorstwach zajmujących się technologią. Przed objęciem stanowiska Customer Success Manager pracował ponad dziewięć lat jako Customer Service Specialist w firmie Frauscher. Mówi po niemiecku i po angielsku.

Wszyscy autorzy