INTELIGENTNA PLATFORMA DANYCH

Frauscher Insights

Frauscher Insights to inteligentna platforma służąca do uzupełniania, łączenia i udostępniania danych z zakresu obsługi infrastruktury kolejowej za pośrednictwem różnych aplikacji.

Frauscher Insights - a Frauscher solution
CENTRALNE PRZECHOWYWANIE DANYCH

Modernizacja za sprawą Frauscher Insights

Jako centralna platforma danych Frauscher Insights umożliwia gromadzenie danych otrzymywanych z systemów detekcji pociągów i udostępnianie ich za pomocą różnych aplikacji. Informacje są nie tylko przetwarzane, ale też uzupełniane o dane z różnych źródeł i inteligentnie łączone dla potrzeb dalszych zastosowań. Frauscher Insights umożliwia więc operatorom kolejowym uzyskanie dodatkowych korzyści z przetwarzanych danych, co stanowi podstawę idei cyfryzacji.

Frauscher Insights udostępnia połączone dane za pośrednictwem dwóch aplikacji: Diagnostics i Motion. Aplikacje te nie tylko ułatwiają dostęp do danych diagnostycznych, ale także pozwalają zapobiegać usterkom przed ich wystąpieniem oraz sprzyjają optymalizacji sterowania ruchem kolejowym.

W SKRÓCIE

Zalety Frauscher Insights

 • optymalizacja bieżącej eksploatacji linii kolejowych
 • centralne przechowywanie i bezpieczne przetwarzanie danych
 • dostęp do danych z dowolnego miejsca
 • umożliwienie inteligentnego utrzymania
 • niższe koszty utrzymania
WSZYSTKIE DANE W JEDNYM MIEJSCU

Diagnostics

Jako nadrzędny system diagnostyczny aplikacja Diagnostics umożliwia przeglądanie danych z detekcji pociągów na panelu głównym aplikacji. Zintegrowany aktywny plan torów zapewnia wizualizację danych kontrolnych, jak i rejestrację ewentualnych błędów i ostrzeżeń. Umożliwia to reakcję operatora, zanim jeszcze dojdzie do awarii.

Główne cechy:

 • podgląd systemu za pomocą panelu głównego aplikacji
 • rejestrowanie i powiadamianie o błędach oraz ostrzeżeniach
 • zintegrowany aktywny plan torów
 • przegląd statusów poszczególnych elementów systemu
 • monitorowanie stanu liczników osi
 • identyfikacja uszkodzonych elementów systemu
PŁYNNE ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY

Motion

Aplikacja Motion zapewnia całkowicie cyfrowy proces koordynacji działań serwisowych w terenie. Wszystkie informacje są łatwo dostępne na urządzeniach mobilnych do bieżącego wykorzystania podczas operacji uruchamiania, utrzymania czy rozwiązywania problemów. Aplikacja umożliwia zwiększenie efektywności operacyjnej oraz usprawnienie zadań i przepływu pracy dyspozytorów, kierowników zespołów oraz inżynierów i techników terenowych. Wszystkie szczegóły i informacje są przekazywane w sposób przejrzysty, dzięki czemu nie ma potrzeby ich samodzielnego wyszukiwania.

Aplikacja Motion jest przydatna do różnych zastosowań, takich jak:

 • instalacja i uruchamianie
 • utrzymanie
 • naprawa i rozwiązywanie problemów
POWIĄZANE PRODUKTY

Więcej na temat firmy Frauscher