Produkty

Liczenie osi

Dzięki dostosowanym do potrzeb klientów rozwiązaniom w zakresie liczenia osi firma Frauscher oferuje niezawodne i ekonomiczne systemy sygnalizacji stanu zajętości torów.

Indywidualne systemy do użytku na całym świecie

Liczniki osi firmy Frauscher

Systemy liczenia osi firmy Frauscher składają się z dwóch części: Wysoce niezawodne czujniki koła są umieszczone bezpośrednio na torze w instalacji zewnętrznej. Innowacyjne karty tworzą elastyczną i pozwalającą na oszczędność miejsca instalację wewnętrzną. Może być ona szybko i sprawnie integrowana z systemami techniki sygnalizacyjnej za pomocą nowoczesnego oprogramowania i szeroko stosowanych interfejsów sprzętowych.

Wysoce niezawodne czujniki koła jako baza

Instalacja zewnętrzna

Instalacja zewnętrzna licznika osi obejmuje zamontowany przy torach czujnik, torową puszkę kablową oraz łączący oba te elementy kabel. Czujniki koła RSR180 lub RSR123 stanowią bazę wysokiej niezawodności dla wszystkich systemów liczenia osi firmy Frauscher. Ich montaż odbywa się przy użyciu jarzm szynowych – jest szybki, prosty i nie wymaga nawiercania torów. Skraca to do minimum czas, jaki instalatorzy spędzają w strefie zagrożenia.

Zalety instalacji zewnętrznej firmy Frauscher:

 • Wysoce niezawodne czujniki koła
 • Uproszczony montaż przy użyciu jarzm szynowych
 • Akcesoria od jednego dostawcy
 • Eksploatacja bez konieczności częstej konserwacji
Wysokowydajna elektronika

Instalacja wewnętrzna

Informacje zgromadzone przez czujniki są przesyłane do instalacji wewnętrznej systemu liczenia osi. Na tym etapie wydajne karty wartościujące firmy Frauscher przejmują zarówno ocenę danych dostarczonych przez czujnik, jak i zliczanie osi. Wygenerowane w ten sposób dane są udostępniane za pośrednictwem różnych interfejsów do systemów nadrzędnych.

Zalety instalacji wewnętrznej firmy Frauscher:

 • Ekstremalnie wysoka niezawodność
 • Idealnie dobrane komponenty
 • Elastyczne możliwości konfiguracji
 • Możliwość zaprojektowania architektury rozproszonej
 • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
 • Krótszy czas na instalacje i uruchomienia!
  Teraz urządzenia wewnętrzne systemów liczenia osi Frauscher można zamawiać również w dedykowanej szafie EGSL-1, w zestawieniu pod konkretną aplikację i wstępnie przetestowane. Dzięki temu czas instalacji i uruchomienia całości systemu ulega znacznemu skróceniu. Szafa EGSL-1 posiada wszelkie wyposażenie, niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy, łącznie ze zintegrowanym zasilaniem bateryjnym. Konstrukcja szafy EGSL-1 zgodna jest z wymaganiami instrukcji Ie-120.
Szybka integracja i łatwa obsługa

Interfejsy liczników osi

Uniwersalne interfejsy sprzętowe i wydajne interfejsy programowe umożliwiają szybką integrację naszych liczników osi w ramach różnych zastosowań. Obejmują one m.in. nastawnie, przejazdy kolejowe i instalacje sygnalizacyjne. Integratorzy systemów, którzy nie dysponują własnym protokołem programowym, mogą dokonać implementacji protokołu FSE – Frauscher Safe Ethernet (Bezpieczna sieć Ethernet firmy Frauscher). Alternatywnie możliwa jest łatwa integracja protokołów specyficznych dla danego klienta. Podłączenie istniejących systemów jest także możliwe za pośrednictwem transoptora lub przekaźnika.

Zalety interfejsów firmy Frauscher:

 • elastyczne, uniwersalne interfejsy
 • bezpieczne przesyłanie danych
 • możliwość komunikacji bezprzewodowej
 • szybka integracja 
 • łatwa obsługa
Niezawodne i ekonomiczne systemy sygnalizacji stanu zajętości torów

Dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania w zakresie liczenia osi

Nasze liczniki osi mają budowę modułową i są swobodnie skalowalne. Pozwala to spełniać indywidualne wymagania specyficzne dla danego projektu. Nic dziwnego, że wielu operatorów kolejowych z całego świata uznaje liczniki osi firmy Frauscher za niezawodny i ekonomiczny system sygnalizacji stanu zajętości torów. Informacje dostarczane do systemów nadrzędnych przez liczniki osi firmy Frauscher wykraczają przy tym znacząco poza następujące podstawowe dane związane z wykrywaniem pociągów: 

 • komunikat o stanie zajętości (SIL 4)
 • kierunek (SIL 4)
 • liczba osi
 • prędkość
 • średnica koła
 • dane diagnostyczne

Pod kątem różnych zadań podczas instalacji lub uruchamiania liczników osi dostępne są innowacyjne narzędzia. Należą do nich między innymi Frauscher Configuration Tool FCT oraz Frauscher Diagnostic System FDS. Dzięki temu nasze systemy mogą być łatwo i szybko konfigurowane, uruchamiane, konserwowane i dostosowywane przez integratorów systemów i operatorów kolejowych. 

Frauscher Advanced Counter FAdC®

Funkcjonalna budowa modułowa, elastyczna skalowalność i oparty na sieci Ethernet interfejs programowy zapewniają licznikowi FAdC możliwość różnorodnych konfiguracji. Dzięki temu obsługa małego, centralnego urządzenia jest tak samo możliwa jak wdrożenie złożonych systemów. Dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym wraz z rozmiarami projektu rośnie także możliwość ograniczenia kosztów inwestycyjnych, a także zapotrzebowania na miejsce i energię.

Połączenie z wydajnymi nastawnicami elektrycznymi może przebiegać zarówno za pośrednictwem interfejsu klienta, jak i poprzez protokół Safe Ethernet FSE firmy Frauscher. W ten sposób aplikacje nadrzędne są zaopatrywane w całościowe informacje o charakterze diagnostycznym i funkcjonalnym. Dodatkowo zastosowanie sieci Ethernet daje możliwość połączenia ze sobą modułów rozproszonych na całym szlaku.

Warto wiedzieć: inteligentne funkcje, takie jak Supervisor Track Sections STS lub Counting Head Control CHC, dodatkowo zwiększają niezawodność systemu. Ponadto system diagnostyczny Frauscher Diagnostic System FDS może być wykorzystywany do ciągłego odczytu aktualnych informacji diagnostycznych – nawet na urządzeniach przenośnych. 

Zalety licznika Frauscher Advanced Counter FAdC:

 • Łatwa i elastyczna konfiguracja
 • Interfejs programowy
 • Elastyczna architektura
 • Niskie nakłady na konserwację
 • Uproszczone zarządzanie projektem

ACS2000

Architektura systemu ACS2000 nie jest skomplikowana: Każdemu punktowi liczącemu i każdemu odcinkowi kontrolowanemu przyporządkowano po jednej niezawodnej karcie wartościującej. Jako że poszczególne karty przechodzą wstępną konfigurację już na etapie produkcji, ich konfiguracja końcowa przeprowadzana jest wyłącznie na płaszczyźnie sprzętowej. Dzięki temu proces oddania do eksploatacji nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi programowych. Duży wybór wstępnie skonfigurowanych kart wartościujących umożliwia dostosowanie do wymagań danego klienta. 

Otwarte i uniwersalne interfejsy sprzętowe umożliwiają łatwą i niezawodną integrację systemu ACS2000 w wielu różnorodnych zastosowaniach. Obejmują one nastawnie, przejazdy kolejowe, systemy sygnalizacji, ale także inne zastosowania. Przekazywanie komunikatów o stanie zajętości torów następuje poprzez bezpotencjałowe zestyki przekaźnika, podczas gdy dodatkowo generowane dane informacyjne mogą być przesyłane także za pomocą transoptora.

Zalety systemu liczenia osi ACS2000:

 • ekstremalnie wysoka niezawodność
 • niskie nakłady na konserwację
 • zautomatyzowany proces regulacji ułatwiający oddanie do eksploatacji
 • łatwa konfiguracja sprzętowa

FAdCi®

FAdCi to wyjątkowo ekonomiczny wariant licznika osi FAdC. Został opracowany specjalnie na potrzeby kolejowych systemów manewrowych, kolei przemysłowej oraz miejskiej.

Co to oznacza? Licznik FAdCi został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach zgodnych ze standardami bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 wg norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC). Ponadto jest dostosowany do prędkości maksymalnej 80 km/h. Dodatkowo ma wszystkie zalety modelu podstawowego: funkcjonalną modułowość oraz łatwą skalowalność w połączeniu z interfejsem programowym lub sprzętowym. A także: najwyższą elastyczność konfiguracji na potrzeby najróżniejszych wymagań.

W praktyce: Obok sygnalizacji stanu zajętości torów licznik generuje także liczne dodatkowe dane o charakterze informacyjnym i diagnostycznym za pomocą szerokiej gamy aplikacji.

Zalety licznika Frauscher Advanced Counter FAdCi:

 • Łatwa i elastyczna konfiguracja
 • Interfejs programowy
 • Elastyczna architektura
 • Niskie nakłady na konserwację
 • Uproszczone zarządzanie projektem

Frauscher Track Vacancy System (FTVS)

Frauscher Track Vacancy System to system liczenia osi przeznaczony do szeregu drugorzędnych zastosowań, w tym do ochrony rozjazdów na stacjach kolejowych. FTVS to oszczędne i niezawodne rozwiązanie do liczenia osi, które można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami. W zakresie komponentów przytorowych FTVS współpracuje z czujnikiem koła RSR110, stanowiącym niezawodne i sprawdzone rozwiązanie do pomocniczego liczenia osi. Jeśli zaś chodzi o komponenty do zastosowań wewnętrznych, system FTVS zawiera konwerter sygnału koła WSC, który przetwarza sygnał analogowy odbierany z czujnika RSR110 sygnał analogowy na impulsy cyfrowe. System FTVS wyposażony jest również w kartę liczenia kół WCB, dostarczającą czytelne dane wyjściowe dotyczące stanu zajętości dla określonego obwodu licznikowego.  

Zalety systemu Frauscher Track Vacancy System FTVS: 

 • Minimalne wymagania w zakresie przestrzeni i utrzymania 
 • Optymalna wydajność w obliczu niesprzyjających warunków środowiskowych, takich jak opady śniegu, oblodzenie, zalanie czy zapylenie 
 • Szybka i sprawna instalacja, skracająca czas postoju pociągów w związku z pracami na torach 
 • Bezproblemowa integracja z systemami wyższego rzędu  
 • Diagnostyka dostępna za pośrednictwem urządzeń przytorowych
Systemy liczenia czterech osi dla uzyskania optymalnych wyników

Nasi eksperci chętnie służą pomocą

Firma Frauscher oferuje indywidualne rozwiązania pod kątem wszystkich wymagań funkcjonalnych, operacyjnych i związanych z infrastrukturą – kliknij tutaj, aby zapoznać się z przeglądem produktów

Preferujecie Państwo rozmowę osobistą? Indywidualne doradztwo i kompleksowa obsługa klienta to jedne z głównych zasad naszej koncepcji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak liczniki osi firmy Frauscher mogą zoptymalizować działanie Państwa systemu kolejowego!