RAZEM DLA ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury korporacyjnej w firmie Frauscher, a planeta, na której wszyscy żyjemy, jest dla nas jako części zglobalizowanego świata najwyższym priorytetem.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI

Firma Frauscher wykazuje się odpowiedzialnością

Kolej jest dziś jednym z najbardziej przyjaznych środowisku środków transportu. Zgodnie z założeniami branży firma Frauscher stawia sobie za cel to, aby wspierać zrównoważony rozwój, być przyjaznym dla środowiska i postępować według zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez różne inicjatywy firma Frauscher wnosi skuteczny i cenny wkład w tym zakresie i stale poszukuje zrównoważonych sposobów we wszystkich obszarach, aby dalej rozwijać swoje produktyrozwiązania.

„Jako przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową jesteśmy świadomi naszej społecznej, ekologicznej i ekonomicznej odpowiedzialności na poziomie regionalnym i globalnym. Zrównoważone działania w interesie środowiska, naszych klientów i pracowników są zatem ważną częścią naszej kultury korporacyjnej od momentu powstania firmy Frauscher” — mówi Michael Thiel, CEO.

PUBLIKACJA NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu

Jako część grupy DELACHAUX firma Frauscher przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. W raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu tej grupy szczegółowo opisano takie czynniki jak bezpieczeństwo, etyka, środowisko, dobre praktyki w zakresie zarządzania i wspólnota.

Jednym z największych kamieni milowych grupy DELACHAUX jest redukcja emisji CO2 o 40% w latach 2018–2020. Wyzwaniami pozostają nadal: zmniejszenie zużycia energii, uczynienie naszych produktów bardziej przyjaznymi dla środowiska oraz optymalizacja transportu, zaopatrzenia w surowce, okresu użytkowania i częstotliwości konserwacji produktów, tak aby miały one jak najlepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto prowadzony jest coroczny monitoring zużycia wody i wytwarzania odpadów, aby móc lepiej określić oddziaływanie tych czynników i ich optymalizację.

GLOBALNE ZAANGAŻOWANIE

Kodeks etyczny

W firmie Frauscher szczególnie zależy nam na dawaniu dobrego przykładu i pozytywnym oddziaływaniu na zrównoważony rozwój. W ten sposób staramy się być silnym i innowacyjnym ogniwem w łańcuchu wartości naszych klientów oraz kontrolować skutki naszej działalności. Ponadto wspieramy pomyślność i dalszy rozwój osób z naszych zespołów, jak również z naszego otoczenia społecznego.

Jako sygnatariusz inicjatywy UN Global Compact grupa DELACHAUX zobowiązała się do prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych w każdym kraju. Etyczne zachowanie jest podstawą naszych długoterminowych wyników biznesowych.

FAKTY I WYNIKI

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Czyny mówią więcej niż słowa. Dlatego firma Frauscher przeszła szereg testów i procedur certyfikacyjnych, aby upewnić się, że jest na właściwej drodze.

Ślad węglowy — protokół GHG

Ważnym kamieniem milowym dla firmy Frauscher jest określenie śladu węglowego na podstawie protokołu Greenhouse Gas Protocol. Protokół ten wymienia najczęściej stosowane na świecie standardy bilansowania gazów cieplarnianych w zakresie pomiaru i zarządzania emisjami mającymi wpływ na klimat. W 2020 roku firma Frauscher została po raz pierwszy oceniona przez zewnętrznego partnera i wypadła bardzo dobrze. Wynik ten nie jest jednak powodem, by osiąść na laurach, lecz zachętą do dalszego ograniczania śladu węglowego.

Certyfikacja ISO 14001

Kolejnym sukcesem jest 16-letnia rocznica uzyskania certyfikatu ISO 14001 przez zakład w Austrii. ISO 14001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego, dzięki której organizacje wykazują zaangażowanie w zmniejszanie własnego długoterminowego oddziaływania na środowisko.

EcoVadis 2023

Firma Frauscher w 2023 roku ponownie otrzymała złoty certyfikat EcoVadis, trafiając w ten sposób do grona pierwszych 3% firm z branży ocenianych przez EcoVadis. Tej ocenie zrównoważonego rozwoju podlegają dziesiątki tysięcy firm z ponad 200 branż na całym świecie, które są sprawdzane pod kątem ich oddziaływania na środowisko, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonego nabywania dóbr i usług.

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD)

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to niezależnie sprawdzony i zarejestrowany dokument, który przekazuje weryfikowalne i dokładne informacje środowiskowe dotyczące produktów i ich zastosowań zgodnie z normą ISO 14025. Obecnie posiadamy deklaracje EPD dla produktów Frauscher Wheel Sensor RSR123 oraz Frauscher Advanced Counter FAdC®

NASZ WKŁAD

Podążanie drogą zrównoważonego rozwoju

Od współpracy z lokalnymi dostawcami po aplikacje carpoolingowe dla pracowników i zmniejszenie rocznego zużycia papieru: firma Frauscher stale wprowadza nowe inicjatywy, aby wnieść znaczący wkład w ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Lokalni dostawcy

Już 71% strategicznych dostawców znajduje się dzisiaj w odległości mniejszej niż 100 km od naszego zakładu produkcyjnego w Austrii, co minimalizuje ślad węglowy związany z transportem. Zakład wykorzystuje również opakowania wielokrotnego użytku, aby unikać produkcji odpadów.

Zielona energia — energia przyszłości

Już ponad dwa procent rocznego zapotrzebowania na energię pokrywają systemy fotowoltaiczne — pozostałe 98 procent pochodzi z czystej energii wodnej. Dzięki uruchomieniu kolejnej instalacji pod koniec czerwca 2022 roku można wyprodukować dodatkowo około 115 tysięcy kilowatogodzin prądu elektrycznego — odpowiada to około 16% zużycia z poprzedniego roku. Ponadto od 2022 roku firma Frauscher kupuje wyłącznie elektryczne pojazdy firmowe, co po raz kolejny podkreśla jej zaangażowanie w ochronę środowiska. W kampusie w St. Marienkirchen zainstalowano dwanaście stacji ładowania, które są zasilane w 100% ekologicznym prądem pochodzącym z systemów fotowoltaicznych i są dostępne bezpłatnie dla wszystkich pracowników również na potrzeby prywatne.

ZAWSZE AKTUALNY

Wiadomości dotyczące zrównoważonego rozwoju

TO RÓWNIEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Więcej o firmie Frauscher