Rozwiązania firmy Frauscher w praktyce

Segmenty kolei

Produkty firmy Frauscher są używane na głównych liniach komunikacyjnych, w ruchu miejskim i w przemyśle na całym świecie. 

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I OPŁACALNOŚĆ

Główne linie kolejowe

Pociągi towarowe i pasażerskie kursujące na głównych liniach kolejowych muszą być wykrywane z najwyższą niezawodnością i precyzją, nawet przy prędkościach szczytowych. Oprócz maksymalnego bezpieczeństwa decydującą rolę odgrywają również czynniki ekonomiczne. Optymalne wykorzystanie infrastruktury musi być zapewnione m.in. w odniesieniu do planowania przerw konserwacyjnych. Przy projektowaniu nowych instalacji lub modernizacji istniejących systemów sygnalizacyjnych uwaga skupia się właśnie wokół tych kwestii. 

Komponenty i systemy firmy Frauscher oferują szczególne korzyści w tym zakresie. Łatwa obsługa dzięki podłączanym kablom czujników oraz jarzmom mocującym gwarantuje szybką instalację. Dzięki temu w niewielkim stopniu wpływa to na bieżącą działalność. Niskie nakłady związane z konserwacją i wysoka wytrzymałość montowanych przytorowo czujników koła dodatkowo zwiększają wydajność pracy. Możliwość zdalnej diagnostyki za pośrednictwem systemu diagnostycznego Frauscher Diagnostic System FDS wspomaga strategie mające na celu maksymalizację czasu pracy. Ponadto inteligentne warianty redundancji i inteligentne funkcje przyczyniają się do niezwykle wysokiej niezawodności naszych systemów. 

Duże natężenie ruchu przekłada się na szczególne wymagania

Transport zbiorowy i miejski

Systemy kolejowe w obszarach miejskich charakteryzują się wyjątkowo dużym natężeniem ruchu. Stosowane w tym segmencie komponenty techniki sygnalizacyjnej muszą gwarantować maksymalną niezawodność. Przerwy konserwacyjne powinny być dokładnie zaplanowane i ograniczone do minimum. Pociągi szybkiej kolei miejskiej, tramwaje lub pociągi metra również stawiają szczególne wymagania w zakresie możliwości montażowych, wymogów bezpieczeństwa i architektury systemu w odniesieniu do systemów wykrywania koła i liczenia osi. 

Firma Frauscher oferuje swoim klientom idealne rozwiązania w tym zakresie. Nasze czujniki koła, systemy wykrywania koła i liczniki osi pracują z najwyższą niezawodnością, wymagając minimalnych nakładów na konserwację. Kolejna zaleta: specjalne jarzma mocujące umożliwiają łatwy montaż i demontaż czujników koła podczas instalacji lub konserwacji torów, nawet w przypadku szyn rowkowych. 

Szczególne wyzwanie dla materiałów i technologii

Przemysł i górnictwo

Zakłady przemysłowe posiadające własną infrastrukturą torową mogą znacząco zoptymalizować swoją wydajność dzięki wysokiej jakości technologii sygnalizacyjnej firmy Frauscher. Materiały i technologia w tym segmencie kolei stoją przed szczególnymi wyzwaniami, ponieważ elementy torowe mogą być narażone na konieczność wytrzymania dużych obciążeń. Ponadto ich funkcjonalność nie może być ograniczona przez zanieczyszczenia, takie jak pył lub osady. 

Przestoje spowodowane nieprawidłowościami w działaniu powodują, szczególnie w tym segmencie kolei, niepotrzebne koszty. Dlatego też w firmie niezbędne są niezawodne rozwiązania w zakresie automatyzacji i optymalizacji ruchu. Nasze czujniki koła, systemy wykrywania koła i liczniki osi oferują operatorom instalacji przemysłowych elastyczność podczas montażu, maksymalną precyzję i wysoką wytrzymałość. 

Więcej informacji: dzięki systemom firmy Frauscher prace konserwacyjne mogą być optymalnie planowane i doskonale zintegrowane z działalnością operacyjną. Nasze komponenty techniki sygnalizacyjnej stanowią tym samym bazę wysoko wydajnych procesów, takich jak automatyczne sterowanie zwrotnicami w systemach manewrowych. Ponadto możliwe jest generowanie dokładnych sygnałów wyzwalających – na przykład do precyzyjnego pozycjonowania wagonów w stacjach przeładunkowych lub uruchamiania systemów RFID. 

Jakie konkretne zadania są wykonywane przez komponenty sygnalizacyjne firmy Frauscher? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać, zapoznając się z poszczególnymi zastosowaniami. Chętnie odpowiemy osobiście na Państwa pytania dotyczące naszych rozwiązań produktowych dostosowanych do potrzeb klientów. Czekamy na Państwa indywidualne zapytania!