19.05.2023
6 minut czytania

Frauscher Pulse — ekonomiczne utrzymanie linii kolejowych

Udostępnij teraz

Utrzymanie linii kolejowych

Dla zapewnienia ruchu kolejowego bez zakłóceń decydującą rolę odgrywają prace konserwacyjne. Bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej zapewnia przy tym wysoki stopień wykorzystania sieci i przyczynia się do tego, że podróżni docierają do celu nie tylko bezpiecznie, ale i punktualnie. Konieczne jest przy tym uwzględnienie licznych komponentów, które na różnych odcinkach tras mają zapewnić niezawodny i niezakłócony ruch kolejowy. Dla operatora kolejowego zadania te mogą szybko stać się czasochłonnym i kosztownym czynnikiem. Dlaczego temat „utrzymania” będzie w przyszłości jeszcze większym wyzwaniem i w jaki sposób już dzisiaj dzięki zorientowanym na klienta i długofalowym rozwiązaniom można przygotować się na przyszłe wyzwania — o tym piszemy tutaj.

Wyzwania dla operatorów kolejowych

Bieżące prace konserwacyjne należą do głównych zadań podczas eksploatacji linii kolejowych mających na celu zapewnienie niezakłóconego ruchu kolejowego. Są one jednak związane z różnymi wyzwaniami. Badania pokazują, że prawie 25% kosztów infrastruktury to koszty utrzymania i wymiany. Z kolei 70–90% tych kosztów konserwacji dotyczy prac naprawczych — czyli wykonywanych wtedy, gdy szkoda i związane z nią koszty już wystąpiły.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na alternatywne i zrównoważone środki komunikacji, w związku z czym infrastruktura kolejowa jest sukcesywnie rozbudowywana. Z tego powodu w przyszłości konieczne będzie zaangażowanie jeszcze większych zasobów na obszarze konserwacji. 

Dla każdego wyzwania dostępne jest odpowiednie rozwiązanie

Generalnie operatorzy kolejowi stoją przed wyzwaniem ciągłej rozbudowy niezbędnej infrastruktury w warunkach napiętej sytuacji budżetowej. Poza tym konieczne jest uwzględnienie oczekiwań pasażerów dotyczących bezpiecznego i punktualnego transportu kolejowego. Ale są też dobre wiadomości: Dzięki przemyślanym rozwiązaniom serwisowym operatorzy kolejowi mogą skorzystać z outsourcingu utrzymania, obniżając w ten sposób koszty.

Ekonomiczna konserwacja wykonywana przez producenta

Outsourcing bieżących prac konserwacyjnych używanych produktów — od czujników koła aż po liczniki osi a także oprogramowania — przez zlecenie tych prac producentowi daje liczne korzyści. W ten sposób obok optymalizacji niezawodnego funkcjonowania kolei rośnie znacznie także efektywność kosztowa.

Różne badania pokazują, że operatorzy kolejowi znacznie zwiększają rentowność swoich usług, gdy skupiają się na podstawowej działalności, a prace konserwacyjne zlecają podmiotom zewnętrznym. Na tym obszarze przemyślana strategia serwisowa wraz z indywidualnym porozumieniem serwisowym tworzą podstawę sukcesu. Wyniki badań wskazują, że korzystając z technologicznych koncepcji analitycznych, operatorzy kolejowi mogą obniżyć koszty utrzymania nawet o 15%.

Wszystkie zalety w skrócie

  • Producenci są ekspertami w odniesieniu do swoich produktów i jako usługodawcy profesjonalnie realizują wszelkie zadania związane z przeglądami, utrzymaniem i raportami.
  • Outsourcing prac związanych z utrzymaniem to oszczędność zasobów finansowych, ludzkich i czasowych.
  • Producenci są w stanie szybko reagować przy wykonywaniu zadań z zakresu utrzymania. Dzięki temu operatorzy kolejowi mogą zawsze działać elastycznie.
  • Umowy serwisowe pozwalają na dokładne zaplanowanie kosztów i chronią przed nieprzewidywanymi kosztami.
  • Dzięki prewencyjnym działaniom serwisowym prawdopodobieństwo awarii spad radykalnie.

Rozwiązanie: Frauscher Pulse — kompleksowy pakiet dla operatorów kolejowych

Frauscher Pulse to przemyślana koncepcja serwisowa obejmująca bieżące prace konserwacyjne, serwis oparty na danych, zarządzanie kompetencjami oraz wsparcie klienta dostosowane do indywidualnych potrzeb. W ten sposób nasza oferta obejmuje cały cykl życiowy naszych produktów z obszaru czujników koła i systemów liczenia osi.

Frauscher zadba przy tym o poprawną instalację czujników koła i systemów liczenia osi oraz o wszelkie naprawy. Poza tym zapewniamy proaktywny, oparty na danych serwis, dzięki czemu można zapobiegać awariom, zamiast na nie reagować. W ramach pakietu serwisowego oferowane są również odpowiednio dobrane treningi i szkolenia a także wsparcie klienta dostosowane do indywidualnych potrzeb. Frauscher Pulse jest zatem kompleksowym rozwiązaniem serwisowym, które w efektywny sposób gwarantuje niezakłócone funkcjonowanie ruchu kolejowego.

Zalety Frauscher Pulse w skrócie

  • Profesjonalny partner Life Cycle we wszystkich sprawach i problemach
  • Lepsza ekonomika ruchu kolejowego
  • Wsparcie na miejscu realizowane przez naszych ekspertów Frauscher
  • Indywidualne porozumienia serwisowe dostosowane do potrzeb
  • Serwis przez cały okres eksploatacji naszych produktów
Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły