04.06.2021
7 minut czytania

Frauscher Polska: tajemnica sukcesu ponad dwudziestoletniej działalności

Udostępnij teraz

Rozmawialiśmy z Andrzejem Bartnikiem, Dyrektorem Zarządzającym Frauscher Polska, o perspektywach firmy na przyszłość oraz o dotychczasowych osiągnięciach, z których jest najbardziej dumny. Dowiedz się więcej!

Z okazji Europejskiego Roku Kolei przeprowadziliśmy wywiad z Andrzejem Bartnikiem, Dyrektorem Zarządzającym Frauscher Polska — pierwszym przedstawicielstwem firmy Frauscher poza granicami Austrii. W artykule opisujemy organizację współpracy w trakcie globalnej pandemii, największe osiągnięcia Frauscher Polska oraz plany firmy na przyszłość.

Frauscher Polska od 1998 r. wchodzi w skład globalnej sieci przedstawicielstw firmy Frauscher. To ponad 20 lat ścisłej współpracy. Co możesz powiedzieć o współpracy z kolegami z Austrii i całego świata? Jak często się kontaktujecie?

Andrzej: Nasza współpraca układa się wyśmienicie. Firma Frauscher jest jak jedna wielka globalna rodzina. Natomiast kwestia pozostawania w kontakcie nabrała całkowicie nowego znaczenia podczas trwającej pandemii. Nasza komunikacja została ograniczona do wirtualnych spotkań, a mimo to „spotykamy się” i rozmawiamy jeszcze częściej niż poprzednio.

 

W tym kontekście warto wspomnieć o tym, jak dobrze firma Frauscher poradziła sobie z tymi nagłymi zmianami. Gdy ogłoszono pierwszy lockdown, wszyscy musieli pozostać w swoich domach i pracować zdalnie. Jednakże przejście na tryb pracy z domu przebiegło bezproblemowo we wszystkich działach oraz lokalizacjach. To niepodważalny dowód na to, że firma Frauscher jest innowacyjna i dobrze przygotowana na radzenie sobie z sytuacjami, które dla innych firm mogłyby okazać się poważnym wyzwaniem.

Niemniej jednak naprawdę brakuje mi spotkań na żywo z kolegami z całego świata. Przed pandemią organizowaliśmy w naszej głównej siedzibie w St. Marienkirchen oraz innych lokalizacjach cykliczne serie spotkań biznesowych, które dawały również okazję do kontaktów towarzyskich. Ponadto wszyscy dyrektorzy zarządzający spotykali się trzy lub cztery razy w roku w celu omówienia globalnej strategii. Mam szczerą nadzieję, że te spotkania na żywo będą wkrótce znowu możliwe. Jednakże będą one najprawdopodobniej rzadsze, a spotkania wirtualne na pewno pozostaną elementem przyszłej codzienności.

Polska zawsze była dla firmy Frauscher rynkiem o strategicznym znaczeniu, ponieważ transport kolejowy jest ważną częścią infrastruktury transportowej kraju. Co więcej Polska inwestuje w różnorodne projekty modernizacyjne. Co dokładnie wyróżnia polski rynek na tle innych krajów?

Andrzej: Od ponad 20 lat Polska jest "krajem liczników osi". Co przez to rozumiem? W dokumentacji przetargowej wszelkich projektów, zarówno dotyczących budowy nowych linii, jak i modernizacji tych istniejących, wyszczególniono wymóg stosowania liczników osi jako jedynego dozwolonego systemu wykrywania taboru. To wyjaśnia długoterminową obecność firmy Frauscher w Polsce i doniosłość tego rynku.

Ze względu na swoją lokalizację geopolityczną Polska odgrywa również kluczową rolę w korytarzu komunikacyjnym wschód-zachód i północ-południe, gdzie dominuje transport kolejowy. Fundusze Unii Europejskiej zapewniają wsparcie rozwoju kolei, a w Perspektywie Finansowej na lata 2014–2020 stanowiły one największy jak dotąd budżet na modernizację polskich kolei. Obecna jest również silnie ukierunkowana pod kątem kolei.

Frauscher Polska reaguje na uwarunkowania i rozwój na polskim rynku przy użyciu dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. Czy możesz je zaprezentować?

Andrzej: Firma Frauscher dostarcza liczniki osi do różnych zastosowań: nastawnic, systemów blokady liniowej, systemów przejazdów kolejowych i innych. Nasi klienci mogą korzystać zarówno z systemów liczenia osi, które dostarczają informacji o stanie niezajętości toru za pośrednictwem przekaźników lub interfejsu programowego, jak i wyłącznie z czujników kół, w tworzonych przez nich własnych rozwiązaniach w zakresie liczenia osi. Dzięki tak elastycznemu podejściu firma Frauscher bardzo często jest preferowanym dostawcą liczników osi.

Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC został certyfikowany przez UTK i jest obecnie dostępny do użytku na polskich kolejach.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i usługom dopasowanym do rynku, Frauscher Polska osiągnęła znaczącą pozycję na polskim rynku kolejowym. Z jakich osiągnięć jesteś szczególnie dumny?

Andrzej: Historia Frauscher Polska jest ściśle spleciona z ważnymi osiągnięciami Frauscher Austria, jak na przykład certyfikacja systemu liczenia osi ACS2000 i czujnika koła RSR180. Inne ważne osiągnięcia to certyfikacja czujnika koła RSR123, jak również certyfikacja systemu liczenia osi FAdC w 2019 roku. Z tych sukcesów jesteśmy szczególnie dumni.

Jednakże naszym największym osiągnięciem jest stałe dostarczanie naszym klientom możliwie jak najlepszych usług i produktów. Satysfakcja klientów jest dla nas motywacją. Jesteśmy dumni, że nazwa Frauscher stała się synonimem wysokiej jakości i niezawodności.

Liczniki osi ACS2000 zostały po raz pierwszy zainstalowane w 2015 roku na II linii metra w Warszawie. Co się wydarzyło od tamtej pory? Czy planujecie dodatkowo umocnić swoją pozycję na rynku w zakresie metra?

Andrzej: Po wielu latach korzystania z obwodów torowych na I linii metra Metro Warszawskie stanęło przed trudną decyzją o zmianie systemu wykrywania zajętości torów na II linii metra na liczniki osi. Szczęśliwe dla nas zapadła decyzja o wyborze firmy Frauscher — jestem pewien, że nie będą tego żałować.

Wysoka niezawodność i dostępność rozwiązań firmy Frauscher, jak również niewielkie wymagania w zakresie utrzymania przekonały Metro Warszawskie do zastąpienia obwodów torowych na I linii licznikami osi. Projekt ten stanowił część modernizacji przestarzałych urządzeń sygnalizacyjnych. Jesteśmy dumni, że liczniki osi firmy Frauscher będą wkrótce jedynymi systemami wykrywania zajętości torów stosowanymi przez Metro Warszawskie.

Naszym kolejnym wyzwaniem jest wprowadzenie systemu liczenia osi FAdC z protokołem Frauscher Safe Ethernet (FSE), dzięki któremu integracja z istniejącymi systemami sygnalizacji będzie jeszcze łatwiejsza.

Metro Warszawskie zapewnia miastu nowoczesną infrastrukturę transportu publicznego

Jakie inne projekty są obecnie planowane lub realizowane? 

Andrzej: W chwili obecnej pracujemy nad projektami z wykorzystaniem systemów liczenia osi FAdC wyposażonych w interfejs szeregowy FSE, który zapewnia naszym klientom wiele korzyści i sprawia, że ich zastosowanie jest jeszcze bardziej opłacalne.

Firma Frauscher aktywnie działa w Polsce od ponad 20 lat i wdrożyła w tym czasie wiele świetnych projektów. Które z nich są najbardziej godne uwagi i dlaczego?

Andrzej: Dla Frauscher Polska każdy klient jest cenny i ważny niezależnie od tego, czy powierza nam projekt obejmujący zaledwie dwa czy aż 200 czujników koła. Z tego względu trudno jest wskazać najważniejsze z nich.

Każda nowa aplikacja to dla nas wyzwanie — w pozytywnym tego słowa znaczeniu — a tym samym warta jest odnotowania. Oto kilka z nich:

  • instalacje na głównych liniach, w tym Centralna Magistrala Kolejowa (CMK);
  • instalacje dla Metra Warszawskiego;
  • instalacje tramwajowe w Krakowie;
  • integracje z nastawnicami, systemami blokady liniowej i systemami przejazdów kolejowych.

Jak sądzisz, co charakteryzuje rozwiązania firmy Frauscher? Dlaczego zarządcy infrastruktury i integratorzy systemów mogą pokładać zaufanie w firmie Frauscher?

Andrzej: Jako pierwsze na myśl przychodzą mi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, ale to jest oczywiste i chyba nawet nie trzeba o tym wspominać. Wszystkie systemy sygnalizacyjne muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa na poziomie SIL 4. Ponadto oferujemy naszym klientom nadzwyczajnie wysoką jakość i pewność działania we wszystkich warunkach środowiskowych. Elastyczne rozwiązania pozwalają naszym klientom na łatwą i bezpieczną zmianę konfiguracji lub jej rozszerzenie we własnym zakresie.

Zebrawszy praktyczne doświadczenie w ponad stu krajach i przy ponad dwustu tysiącach zainstalowanych czujników, jesteśmy w stanie oferować kompleksowe wsparcie we wszystkich dziedzinach. Jesteśmy również dumni z szybkich reakcji na zgłoszenia przesyłane przez klientów, jak również z krótkich czasów oczekiwania między złożeniem zamówienia a jego zrealizowaniem.

Warto nadmienić, że firma Frauscher utrzymuje silne relacje partnerskie z klientami w skali długoterminowej. Po otrzymaniu zapłaty za zrealizowanie dostawy na pewno nie zapominamy o naszych klientach.

Jakie są przyszłe plany i cele Frauscher Polska?

Andrzej: Pierwszym i najważniejszym celem dla Frauscher Polska jest utrzymanie silnej pozycji na polskim rynku i jej ugruntowanie w ujęciu długookresowym. Oto niektóre inne nasze cele:

  • popularyzowanie Zaawansowanego Licznika Osi FAdC, systemu diagnostycznego FDS i protokołu Frauscher Safe Ethernet (FSE);
  • analizowanie wyzwań napotykanych przez zarządców infrastruktury i integratorów systemów oraz tworzenie indywidualnych rozwiązań zgodnie z ich wymogami;
  • powiększenie zespołu poprzez utworzenie działu badawczo-rozwojowego ulokowanego w Katowicach. 

Ostatni cel jest mi szczególnie bliski. Moim marzeniem jest nie tylko reprezentowanie firmy Frauscher w Polsce, ale również wkład w rozwijanie nowych produktów i rozwiązań. 

Andrzej Bartnik jest Dyrektorem Zarządzającym Frauscher Polska Sp. z o.o. od września 2018 r. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie elektroniki. Przez ponad 21 lat pracował w firmie Bombardier w dziale badań i rozwoju, głównie w obszarze liczników osi. Od 2012 do 2018 roku piastował tam stanowisko menedżera. Andrzej był również członkiem Grupy Roboczej CENELEC, w której zajmował się opracowywaniem unijnych standardów w zakresie liczników osi.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły