FRAUSCHER CONNECT

EULYNX

W ramach inicjatywy EULYNX rozwiązanie Frauscher do liczenia osi FAdC® będzie oferować ujednolicony, standardowy interfejs dla systemów sygnalizacyjnych. Potwierdzeniem tej obietnicy są pierwsze projekty z powodzeniem zrealizowane w Austrii, Niemczech i Francji.

Axle Counting Solution with EULYNX protocol
MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE SYSTEMU FADC®

Rozwiązanie do liczenia osi z protokołem EULYNX

W ramach wspólnego interfejsu komunikacyjnego Frauscher Connect Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® oferuje możliwości komunikacyjne dostosowane do architektury EULYNX. Wdrożenie tego europejskiego standardu otwiera możliwość płynnej komunikacji i interakcji z innymi urządzeniami pracującymi w systemie EULYNX. Oznacza to, że FAdC® można płynnie integrować z innymi systemami i komponentami nastawnic obsługującymi protokół EULYNX. Jednocześnie spełnione zostają złożone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony systemów sygnalizacyjnych. 

Architektura EULYNX tworzy bowiem system, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego i technicznego. Wykorzystanie tych technologii pozwoli osiągnąć kompatybilność na szczeblu europejskim, zapoczątkowując nową erę wydajnych, niezawodnych i zrównoważonych operacji kolejowych.

W SKRÓCIE

Zalety FAdC® i EULYNX

 • Ustandaryzowana interoperacyjność FAdC® z systemami wyższego rzędu
 • Zmniejszenie kosztów cyklu trwałości systemów sygnalizacyjnych
 • Długoterminowe rozwiązanie zapewniające stabilny interfejs
 • Prosta, elastyczna integracja z istniejącymi systemami
 • Większa modułowość systemu sygnalizacyjnego dzięki ustandaryzowanemu interfejsowi 
 • Pomyślna realizacja projektów przez firmę Frauscher
W KIERUNKU INFRASTRUKTURY ROZPROSZONEJ

Architektura systemu EULYNX

Integracja naszego rozwiązania z infrastrukturą kolejową daje możliwość stworzenia rozproszonej architektury systemu. Dzięki zastosowaniu protokołu EULYNX Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® oferuje trwały, otwarty interfejs zapewniający bezpieczną komunikację. To z kolei otwiera drogę do korzystania z sieci otwartych lub zdecentralizowanych. 

Rozproszone architektury umożliwiają centralizację systemów nastawczych, czynności obsługowych, zarządzania danymi i zapewniania bezpieczeństwa w ramach centrów danych. Ważną zaletą jest tutaj elastyczność i skalowalność całego systemu. Powyższe korzyści pozwalają oszczędzać zasoby i zwiększać wydajność systemu.

TOROWANIE DROGI DO ŁĄCZNOŚCI CYFROWEJ

Projekty EULYNX zrealizowane przez Frauscher

Jedną z głównych specjalności firmy Frauscher jest wdrażanie protokołów oprogramowania w rozwiązaniach do liczenia osi. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobyliśmy, pomyślnie wdrażając protokół Frauscher Safe Ethernet (FSE) i inne dostosowane do indywidualnych potrzeb protokoły oprogramowania w różnych projektach. W ten sposób firma Frauscher gwarantuje bezproblemową integrację rozwiązań do detekcji kół i liczenia osi zarówno z nowymi, jak i istniejącymi środowiskami sygnalizacyjnymi.

Firma Frauscher uczestniczy w inicjatywie EULYNX od 2016 roku. W jego ramach wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę do opracowywania interfejsów EULYNX dla systemów liczenia osi. Należą do nich SCI-TDS, SMI-TDS, SDI-TDS i SSI-TDS. Wdrożyliśmy lub uruchomiliśmy już następujące projekty zgodnie z założeniami dokumentacji bazowej EULYNX 2 do 4.2:

Austria | Projekt GKB Graz-Köflach: 

 • Produkty: Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC®, czujnik koła RSR123 
 • Wdrożenie założeń dokumentacji bazowej EULYNX 2 (interfejs SCI-TDS dla systemu liczenia osi)

 

Niemcy | Projekt Zwieseler Spinne:  

 • Część Schnellläuferprogramm w ramach Digitale Schiene Deutschland
 • Produkty: Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC®, czujnik koła RSR123 
 • Wdrożenie założeń dokumentacji bazowej EULYNX 3.5 (interfejs SCI-TDS dla systemu liczenia osi)

Francja | Projekt SNCF:

 • Część Haute Performance Marseille – Vintimille w ramach projektu LNPCA
 • Produkty: Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC®, czujnik koła RSR123
 • Wdrożenie założeń dokumentacji bazowej EULYNX 4.2 (interfejsy SCI-TDS, SDI-TDS i SSI-TDS dla systemu liczenia osi)
POWIĄZANE TEMATY

Więcej na temat firmy Frauscher