03.03.2021
6 minut czytania

Bezpiecznie przez tory

Udostępnij teraz

Również w odległych obszarach przejazdy kolejowe muszą funkcjonować niezawodnie.

Podczas projektowania nowego rozwiązania sygnalizacji przejazdowej dla firmy John Holland, firma RCS zastosowała Zaawansowany Licznik Osi FAdC  oraz protokół FSE.

Obwody torowe były i są nadal wykorzystywane w wielu zastosowaniach kolejowych, również w Australii. Tutaj, na przykład, opracowano rozwiązania sygnalizacji przejazdowej z zasilanymi solarnie obwodami torowymi prądu stałego. Były one później usprawniane poprzez nakładanie obwodów torowych prądu przemiennego. W ten sposób, na bazie obwodów torowych, zaprojektowano kilka innowacyjnych rozwiązań sygnalizacji przejazdowej. Mimo to, niektórych wymagań nadal nie udało się skutecznie spełnić, jak na przykład prawidłowego działania przy słabym styku elektrycznym pomiędzy kołem i szyną.

Doświadczenie wskazuje drogę

Aby spełnić te wymagania, różne koncepcje były w dalszym ciągu rozwijane, ale okazywały się mniej opłacalne. Firma John Holland określiła więc kryteria rozwoju kolejnych rozwiązań: wysoka skuteczność i ograniczone koszty były jednymi z kluczowych elementów. Gwarantowana miała również być elastyczność, umożliwiająca implementację zarówno architektury scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej. Musiało być również możliwe integrowanie dodatkowych punktów załączających, nie tylko poprzez kable, ale również za pomocą komunikacji radiowej bez konieczności zmiany konstrukcji właściwego systemu sterowania przejazdem kolejowym.

Track more with less

Protokół FSE obsługuje rozwiązanie sygnalizacji przejazdowych RCS.

  • Zmniejszenie złożoności systemu
  • Oszczędności finansowe dzięki mniejszej ilości sprzętu
  • Specyficzne oprogramowanie w jednostce sterującej

Gdy komponenty stają się rozwiązaniami

Integrator systemów Rail Control Systems Australia (RCS) uwzględnił te wymagania podczas projektowania odpowiadającego im rozwiązania sygnalizacji przejazdowej. Po sprawdzeniu różnych możliwości, firma RCS zdecydowała się na zintegrowanie ze swoim systemem Zaawansowanego Licznika Osi FAdC ze względu na spełnienie wszystkich kryteriów firmy John Holland. Jego interfejs programowy był kluczem do realizacji opłacalnego i skutecznego rozwiązania. Łatwa integracja oraz możliwości wykonania nowoczesnej architektury systemu zapewniły kolejne korzyści temu projektowi.

Rozwiązanie do przejazdów kolejowych opracowane przez RCS odpowiada kryteriom SIL 4 według CENELEC. Firma John Holland podjęła decyzję o sprawdzeniu systemu. RCS i Frauscher miały okazję zainstalowania systemu testowego w sieci New South Wales Country Regional Network (CRN) w Bathurst. Firma John Holland utrzymuje tą sieć z ramienia Transport for New South Wales (TfNSW).

Interfejsy programowe oszczędzają pieniądze

W rozwiązaniu do przejazdów kolejowych zainstalowanym w systemie testowym zastosowano sterownik programowalny (PLC) typu HIMA F35 z certyfikatem SIL 4 CENELEC. Komunikacja między licznikiem osi a PLC odbywa się przez protokół programowy Frauscher Safe Ethernet FSE.

„Zastosowanie tego protokołu zmniejsza nie tylko złożoność systemu, ale umożliwia również wiele oszczędności finansowych, ponieważ potrzeba mniej kabli i sprzętu” — mówi Stewart Rendell z firmy John Holland. Ekspert szczegółowo objaśnia zalety: „Oprócz związanego z bezpieczeństwem komunikatu wolny/zajęty, do PLC można przesyłać również informacje o kierunku i prędkości lub dane diagnostyczne. W celu wykonania mniejszych prac diagnostycznych, dostęp do tych danych możliwy jest na miejscu przez komputer. Jeżeli potrzebna jest dokładniejsza analiza, Frauscher Diagnostic System FDS umożliwia również dostęp zdalny. Ponadto, protokół FSE pozwala na specyficzne działanie oprogramowania w układzie sterowania HIMA, aby uwzględnić pojazdy drogowo-kolejowe. Są one umieszczane na torze lub zabierane z niego w pobliżu przejazdów kolejowych. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu ten proces nie powoduje komunikatów błędów w liczniku osi”.

Ustanawianie standardów

Serie testów na instalacji próbnej przebiegły pozytywnie. Rozwiązanie zaprojektowane na bazie FAdC z interfejsem FSE ma potencjał ustanowienia nowych standardów do zastosowań na przejazdach kolejowych w Australii. Połączenie kolejowego protokołu programowego i interfejsu programowego po stronie licznika osi umożliwia łatwe zrealizowanie komunikacji z systemem sterowania HIMA oraz prostą integrację kolejnych punktów załączania przez Wi-Fi. Można przy tym stosować ten sam protokół bez potrzeby modyfikacji okablowania czy zmian w architekturze.

Ponadto, FAdC zapewnia dwie inteligentne funkcje do postępowania z usterkami i nieoczekiwanymi oddziaływaniami. Sekcja nadzorująca (Supervisor Track Section) STS zapewnia, że z przejazdu kolejowego można dalej bezpiecznie korzystać również w przypadku stałej usterki kontrolowanej sekcji torowej. Dzięki Sterowaniu punktem liczącym (Counting Head Control) CHC można deaktywować tłumienia, spowodowane na przykład metalowymi przedmiotami niepochodzącymi z pociągu. Funkcje te wspomagają niezawodność systemu i jednocześnie minimalizują potrzebę wykonywania resetowania, co jest bardzo korzystne, szczególnie w odległych obszarach.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły