15.07.2021
5 minut czytania

Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu nagrodzone złotem!

Udostępnij teraz

W celu zagwarantowania klientom wysokiej jakości i skuteczności rozwiązań firma Frauscher tworzy idealne warunki rozwojowe za sprawą aktywnego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju, przyjazności dla środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki czemu może zawsze być o krok przed konkurencją jako klient, dostawca, partner strategiczny czy dostawca know-how.

Ciesząca się międzynarodową renomą firma Frauscher jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej na szczeblu zarówno regionalnym, jak i globalnym. Zrównoważone działanie w interesie środowiska naturalnego, klientów i pracowników zawsze było ważnym elementem funkcjonowania firmy już od momentu jej powstania.

Zgodnie z praktyką branży kolejowej — słusznie uważanej za najbardziej przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe — kwestie zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska są analizowane wewnętrznie. Konkretne propozycje i zalecenia są następnie wdrażane za sprawą licznych, starannie przemyślanych inicjatyw.

W naszym austriackim zakładzie główną rolę w tym zakresie odgrywa zespół ds. ochrony środowiska, skupiający pracowników z różnych działów zaangażowanych w zagadnienie zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska. Zespół ds. środowiska szczególną uwagę poświęca zwiększaniu świadomości kluczowych zagadnień wśród całego zespołu firmy Frauscher, zachęcając wszystkich pracowników do przedstawiania innowacyjnych pomysłów i wskazówek dotyczących przyjaznej dla środowiska współpracy wewnątrz firmy, jak również w życiu prywatnym. Te znakomite pomysły są również regularnie prezentowane na blogu. Szczególną radość sprawiają tu pszczoły firmy Frauscher, które są hodowane wokół naszych obiektów i produkują pyszny miód. Do drukarek używamy certyfikowanego papieru z recyklingu, a zamiast zwykłych baterii — wyłącznie wysokiej jakości akumulatorków ładowanych.

Raport o społecznej odpowiedzialności biznesu

Na poziomie globalnym firma Frauscher, jako członek grupy DELACHAUX, również przyczynia się do zrównoważonego rozwoju grupy, co zostało szerzej opisane w niedawno opublikowanym Raporcie CSR 2020. Nasz wkład dotyczy przede wszystkim aspektów bezpieczeństwa, etyki, środowiska naturalnego, praktyk zarządzania i społeczności.

W latach 2018–2020 emisja CO2 w obrębie całej grupy DELACHAUX została zredukowana o 40%. Ponadto częstotliwość przestojów została zmniejszona o połowę dzięki promowaniu samodzielności i reaktywności wśród wszystkich pracowników na wszystkich poziomach. Również niemal wszyscy pracownicy firmy Frauscher odbyli szkolenie antykorupcyjne w ramach programu z zakresu etyki pracy.

Czytaj więcej

Pierwsze w historii obliczenie śladu węglowego firmy Frauscher

Pierwsze w historii obliczenie śladu węglowego we współpracy z grupą DELACHAUX stanowi dla firmy kolejny kamień milowy. Badanie wykazało, że wypadliśmy bardzo dobrze na tle innych przedsiębiorstw, a nasze sprawdzone procesy i rozwiązania w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami okazały się niezwykle skuteczne dzięki nowym założeniom konceptualnym opartym na konkretnych faktach i liczbach.

Ponadto ustalenia dokonane przy tej okazji stanowią punkt odniesienia dla przyszłych analiz oraz wszelkich innych działań, które są już w fazie planowania i wdrażania. Wstępna ocena konkretnych działań na podstawie dostępnych danych sugeruje również, że już teraz istnieje możliwość wykorzystania znacznego potencjału w zakresie redukcji emisji CO2, chociażby poprzez wybiórcze zmiany w centralnych śrubach regulacyjnych.

Przyszłość podróży służbowych | Nowy sposób pracy

Wydarzenia z ostatniego półtora roku wyraźnie wykazały, jak dalece temat społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa na codzienne życie zawodowe i w jakim stopniu musi być rozpatrywany poza tradycyjnymi strukturami organizacyjnymi. Podobnie jak w wielu przedsiębiorstwach wideokonferencje, praca z domu i praca zdalna musiały zastąpić zwykłe codzienne czynności zawodowe oraz wpłynęły na ruch lotniczy, który w dużej mierze został wstrzymany. Podobnie jak wiele innych firm zadajemy sobie w tej kwestii pytanie, czy wznawianie podróży służbowych w „normalnym” zakresie, do którego byliśmy dotąd przyzwyczajeni, ma obecnie jakikolwiek sens.

Wszystkie te zmiany przekładają się na liczne nowe perspektywy, które są nie tylko uwzględniane i wdrażane w firmie Frauscher w kontekście zmniejszania śladu węglowego, ale także rozpatrywane z perspektywy cyfryzacji, nowych form pracy i nowoczesnego projektowania miejsc pracy. Udowodniliśmy w tym zakresie, że potrafimy szybko i elastycznie reagować na zmiany — zarówno pod względem strategicznym, jak i operacyjnym — dzięki sprawnie funkcjonującej współpracy międzydziałowej; tym samym aktywnie wyznaczamy nowe trendy.

Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw

Polityka w zakresie regionalnych dostawców firmy Frauscher, wedle której wszyscy główni dostawcy wybierani są z najbliższych okolic zakładu w St. Marienkirchen, ma bardzo pozytywny wpływ na zmniejszenie śladu węglowego. Warto to podkreślić, ponieważ zrównoważone działania i zarządzanie nie zaczynają się i nie kończą w obrębie każdej firmy z osobna, tylko muszą być rozumiane w całościowym kontekście łańcucha dostaw. Tak oto platforma EcoVadis stała się głównym systemem oceny zrównoważonego rozwoju w globalnych łańcuchach dostaw, wykorzystywanym przez tysiące firm do odpowiadania na zapytania klientów dotyczące oceny zrównoważonego rozwoju, jak również do tworzenia i utrzymywania planów działań naprawczych oraz do gromadzenia dokumentacji związanej z tym zagadnieniem. Ponad 300 międzynarodowych firm korzysta z EcoVadis do monitorowania wyników w zakresie zapewnienia zrównoważonego działania ponad 75 000 partnerów handlowych.

Platforma daje nam możliwość przejrzystego zademonstrowania klientom i dostawcom naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważoną działalność oraz przedstawienia naszych osiągnięć z wykorzystaniem uznawanych na całym świecie standardów czy systemów ocen. Ponadto my sami korzystamy ze zorganizowanego wdrażania i doskonalenia procesów w ramach oceny EcoVadis, co w maju 2021 roku zaowocowało bardzo budującą wiadomością.

Firma Frauscher awansowała pod względem swoich wyników z poziomu srebrnego na złoty.

Ocena ta uwzględnia liczne aspekty wdrożonej już polityki społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Frauscher w zakresie środowiska naturalnego, warunków pracy, praw człowieka, etyki biznesu i zrównoważonego zaopatrzenia. Nasi klienci mogą zwrócić się o udostępnienie tych wyników i przejrzeć je w przejrzysty sposób bezpośrednio na platformie.

Perspektywa na przyszłość

Jako przedstawiciele firmy Frauscher jesteśmy dumni z tego, że nie tylko działamy zgodnie z naszymi wartościami w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego działania, ale również potrafimy to udowodnić za pomocą jasno zdefiniowanych standardów i kluczowych danych liczbowych oraz odpowiednio zakomunikować to naszym interesariuszom. Nie oznacza to jednak, że zamierzamy osiadać na laurach i zadowolić się tym, co już osiągnęliśmy; teraz należy zastosować najnowsze ustalenia w już realizowanych projektach. Chcemy wykorzystać istniejący potencjał do dalszego rozwoju w najbliższej przyszłości — zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.

Przykładowo, zespół w St. Marienkirchen zajmuje się obecnie tematem mobilności i dojazdów do pracy. W efekcie jedną z kolejnych wielkich zmian będzie wdrożenie aplikacji do carpoolingu — nie tylko w celu dalszego zmniejszania śladu węglowego, ale również do promowania jeszcze lepszej komunikacji między pracownikami.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły