19.10.2021
5 minut czytania

Frauscher: na drodze do przyszłości przyjaźniejszej środowisku

Udostępnij teraz

Transport kolejowy to jeden z najbardziej przyjaznych środowisku sposobów podróżowania i dojeżdżania do pracy. Firma Frauscher, działając na rzecz tego niskoemisyjnego środka lokomocji, w pełni popiera ideę przyszłości przyjaznej środowisku, przy czym nie ogranicza się to tylko do kwestii zrównoważonego, ekologicznego transportu. Stale koncentruje swoje wysiłki na wdrażaniu środków przyczyniających się do poprawy sytuacji naszej planety. Firma Frauscher staje po stronie środowiska na dużą i małą skalę, globalnie i lokalnie — jest gotowa, aby zadbać o bardziej przyszłość przyjaźniejszą środowisku.

Testy, ocena i certyfikacja

Czyny wyrażają więcej niż słowa. Dlatego firma Frauscher przeszła różne testy i procesy certyfikacji, aby mieć pewność, że podąża właściwą drogą.

Raport o społecznej odpowiedzialności biznesu

Jako członek grupy DELACHAUX firma Frauscher przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. W raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za 2020 r. opisano środki podejmowane w związku z bezpieczeństwem, etyką, dbałością o środowisko, praktykami zarządzania i odpowiedzialnością społeczną. Oto znakomite i napawające optymizmem wnioski z tego raportu: w latach 2018–2020 emisje CO2 w całej grupie DELACHAUX zredukowano o 40%.

Obliczenia śladu węglowego — protokół GHG

Kolejnym kamieniem milowym osiągniętym w 2020 r. było określenie śladu węglowego firmy Frauscher w ramach współpracy z grupą DELACHAUX. W protokole dotyczącym gazów cieplarnianych (GHG, Greenhouse Gas Protocol) wymieniono najpowszechniej stosowane światowe normy rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Umożliwiają one pomiar wielkości emisji i zarządzanie nią. W 2020 roku partner zewnętrzny obliczył ślad węglowy firmy Frauscher zgodnie z protokołem GHG.

Uzyskaliśmy dobry wynik, ale to nie powód, aby spocząć na laurach. Uznajemy go za punkt odniesienia do podjęcia dalszych działań w kierunku jeszcze większej redukcji śladu węglowego.

Zgodność z normą ISO 14001 od 15 lat

Kolejnym osiągnięciem, z którego firma Frauscher może być dumna, jest 15. rocznica otrzymania certyfikatu ISO 14001 przez siedzibę w Austrii. ISO 14001 to międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania ochroną środowiska. Zachowując zgodność systemu zarządzania ochroną środowiska z wymogami tej normy, organizacje wykazują zaangażowanie w ograniczenie długoterminowego wpływu na środowisko naturalne poprzez stosowanie najlepszych praktyk.

Co to oznacza dla firmy Frauscher? Do naszych ważnych osiągnięć należy skonfigurowanie wszystkich procesów w sposób przyjazny dla środowiska. Z dumą możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich 15 lat nie przydarzył się nam żaden incydent ani awaria, które miałyby wpływ na środowisko.

Droga firmy Frauscher do przyszłości przyjaźniejszej środowisku

Firma Frauscher wprowadziła w austriackiej siedzibie szereg zmian, które wnoszą znaczący wkład w ochronę środowiska: od pracy z lokalnymi dostawcami po nową aplikację do wspólnych dojazdów samochodem.

Zielona energia

Firma Frauscher korzysta wyłącznie z zielonej energii. Ponad 2% rocznego zapotrzebowania na energię jest pokrywane przez własne systemy fotowoltaiczne, przy czym celem jest zwiększenie tego udziału w przyszłości. Pozostałe 98% to energia wodna.

Lokalni dostawcy 

Firma Frauscher kładzie też silny nacisk na zrównoważony rozwój poprzez cały łańcuch dostaw. Zgodnie z wymogami Polityki dotyczącej korzystania z usług regionalnych dostawców wszyscy główni dostawcy mają swoje siedziby w Austrii lub Niemczech, jak najbliżej naszej głównej siedziby w St. Marienkirchen. Dzięki temu skracamy trasy transportowe i redukujemy ślad węglowy. Dodatkowo dostawcy używają do swoich produktów opakowań wielokrotnego użytku.

Zdalne lub lokalne szkolenie pracowników i nowe sposoby pracy

Szkoląc klientów zdalnie, w ich siedzibie, lub w najbliższej siedzibie firmy Frauscher, możemy ograniczyć potrzebę podróżowania. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia większą wygodę klientom, ale jest też korzystne dla środowiska. Dodatkowo stosujemy podobne podejście do naszych pracowników. Nowe sposoby pracy, takie jak spotkania cyfrowe lub praca zdalna, zmniejszają potrzebę dojazdów i podróży służbowych. Dotyczy to także podróży lotniczych, które w skali światowej odpowiadają za około 5% globalnego ocieplenia.

Polityka dotycząca podróży samochodem i wspólne dojazdy

W najbliższej przyszłości firma Frauscher wymieni wszystkie firmowe samochody na hybrydowe lub elektryczne. W tym celu zainstalowano dwanaście stacji ładowania. Są one aktywnie zaopatrywane w zieloną energię uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych.

Dodatkowo wprowadzono aplikację carployee, która umożliwia koordynację wspólnych dojazdów. To rozwiązanie jest nie tylko przyjazne środowisku, ale także zachęca współpracowników do komunikowania się ze sobą. Najnowsze dane z aplikacji pokazują, że jak dotąd cieszy się ona dużym powodzeniem. Po pierwszym miesiącu korzystania z aplikacji zarejestrowano 404 wspólne dojazdy. Oznacza to zaoszczędzenie 8905 km drogi i łączne zmniejszenie emisji CO2 o 1158 kg.

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych

Stosowanie substancji niebezpiecznych jest konieczne, aby zapewnić 30-letni okres eksploatacji naszych produktów. Jednak w ciągu ostatnich 15 lat firma Frauscher zwiększyła inwestycje w urządzenia umożliwiające przetwarzanie tych substancji. Używamy jedynie minimalnych, niezbędnych ilości substancji chemicznych i ograniczamy wytwarzanie odpadów niebezpiecznych najbardziej, jak to możliwe.

Małe kroki robią wielką różnicę

Członkowie zespołu firmy Frauscher ds. ochrony środowiska zaangażowali się w kwestie zrównoważonego rozwoju i ekologii. To grupa pasjonatów, których misją jest zwiększanie świadomości wśród współpracowników. Ich działania poskutkowały ogromem innowacyjnych pomysłów na to, jak sprawić, aby firma Frauscher była bardziej przyjazna środowisku.

Jednym z działań wdrożonych dawno temu było przejście na komunikację cyfrową. Jednak niektóre dokumenty nadal wymagają drukowania. W takich przypadkach polegamy na papierze z recyklingu dostarczanym przez lokalnego producenta materiałów biurowych, co pozwoliło nam osiągnąć redukcję rocznego zużycia papieru, którą można zobaczyć na infografice.

Wspólnie podążamy właściwą drogą!

Deklarowanym celem firmy Frauscher jest stałe doskonalenie podejścia do zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej. Wdrażając zrównoważone praktyki i inicjatywy we wszystkich obszarach działalności, możemy obniżyć emisje CO2, zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów i ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.

Wymaga to wspólnego wysiłku i zaangażowania. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy pracownicy będą pracować ramię w ramię, dążąc do tego celu. Sądząc po tym, co osiągnęliśmy do tej pory, jesteśmy na dobrej drodze. Nie ma wątpliwości: przyszłość firmy Frauscher jest jasna — i przyjazna środowisku!  

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły