03.09.2020
6 minut czytania

Stabilna Koncepcja Elastyczny System

Udostępnij teraz

Niezawodność i precyzja: liczniki osi przekonują coraz większą liczbę operatorów i integratorów systemów. Głównym zastosowaniem tych urządzeń jest sygnalizacja stanu zajętości torów, dla której w zależności od rynku obowiązują określone kryteria. Odpowiednio wysoki stopień elastyczności oferuje zaawansowany licznik osi FAdC.

Praca zespołu, który w firmie Frauscher jest odpowiedzialny za dalszy rozwój zaawansowanego licznika osi FAdC, przypomina podróż pociągiem: za oknem na przemian można obserwować wysokie góry, szerokie stepy, małe wioski, duże miasta itp. Trasa przebiega raz po jednym torze, a czasem w skomplikowanych strukturach. W zależności od tego, gdzie używany jest licznik osi firmy Frauscher, mogą występować szczególne wymagania. Zespół pracujący nad systemem FAdC nieustannie zbiera dane wejściowe i rozwija nowe funkcje w oparciu o dużą elastyczność systemu. System FAdC oferuje zatem szeroką platformę, która pomaga sprostać wymaganiom klienta i rynku, co da się dobitnie pokazać na kilku przykładach.

Zawsze gotowy: większa niezawodność

Szczególnie podczas korzystania z systemu FAdC w  obszarze zastosowań, w  którym obowiązuje poziom bezpieczeństwa SIL 4, decydujące znaczenie ma niezawodność. Na przestrzeni lat, oprócz różnych koncepcji redundancji, opracowano również odrębne funkcje, które jeszcze bardziej zwiększają niezawodność systemu.

Autokorekta na torze:

Funkcja sekcji nadzorującej, w  skrócie STS, jest procedurą automatycznej korekty błędów. Na każde dwa obwody kontrolowane przypada jeden odcinek nadzorujący. Dzięki temu można automatycznie, bez konieczności ręcznej ingerencji, zresetować obwód kontrolowany, na którym wystąpiło zakłócenie, jeżeli odpowiadający mu odcinek nadzorujący jest wolny. W  oparciu o  tę samą zasadę działania odcinek nadzorujący przechodzi reset, jeżeli oba podlegające mu obwody kontrolowane są wolne.

Liczenie tego, co naprawdę się liczy:

Zasada sterowania punktem liczącym (CHC) pozwala uniknąć komunikatów o  usterkach spowodowanych nieuchronnymi oddziaływaniami. Jeżeli sąsiadujące ze sobą obwody kontrolowane są wolne, punkt liczący jest wprowadzany w stan „uśpienia”. W  tym stanie spoczynku dopuszcza się możliwość stłumienia dowolnie określonej liczby nieprzewidzianych zakłóceń. Krótkotrwałe oddziaływanie nie generuje komunikatu o  zakłóceniu ani o  zajętości toru; ustawienie podstawowe nie jest wymagane. Nadjeżdżające pociągi dezaktywują stan „uśpienia”, są bezpiecznie wykrywane i rejestrowane.

System FAdC niezawodnie dostarcza dane nawet w przypadku specjalnych wymagań.

Track more with less

  • Do wyboru interfejs równoległy/szeregowy   
  • Dostępny protokół transmisji szeregowej Frauscher Safe Ethernet FSE  
  • Możliwość zaimplementowania indywidualnych protokołów   
  • Możliwe elastyczne architektury

Niestandardowe rozwiązanie: algorytm dla drezyn

Sterowanie punktem liczącym (CHC): aktywne punkty liczące na przejechanych odcinkach

Oprócz nadrzędnych rozwiązań system FAdC umożliwia również adaptacje całkowicie dopasowane do potrzeb konkretnego rynku. Indyjski rynek kolejowy, na którym firma Frauscher ma swoją placówkę od 2013 roku, potrzebował właśnie takiej adaptacji. Z  biegiem czasu lokalny zespół rozrósł się do około 100 pracowników, a specyfika rynku jest mu znana w najdrobniejszych szczegółach. Jedną z takich charakterystycznych cech są np. drezyny, tzw. push trolleys.

Korzystanie z  tych ręcznie napędzanych pojazdów szynowych jest w  Indiach nadal szeroko rozpowszechnione. Są one wykorzystywane głównie do kontroli infrastruktury, stanu torów lub systemów sygnalizacyjnych. Wyzwanie polega na tym, że drezyny można umieścić w dowolnym miejscu na torach. Jeśli odbywa się to na odcinku, na którym za pomocą liczników osi sygnalizuje się stan zajętości torów, przejazd przez obszar działania najbliższego czujnika koła prowadzi do błędnego zliczenia. Jeżeli drezyny używa się tylko na trasach, na których obecnie nie jeżdżą żadne pociągi, to ten scenariusz można poprawić za pomocą funkcji CHC. Jednak szczególnie na długich odstępach blokowych, na przykład pomiędzy dwiema stacjami kolejowymi, może się zdarzyć, że drezyna znajdzie się na zajętym odcinku. Jeśli przejedzie przez obszar działania odpowiedniego czujnika koła, może zostać wykryta i spowodować zakłócenie.

Eksperci firmy Frauscher wraz ze swoimi indyjskimi kolegami opracowali rozwiązanie w formie specjalnego algorytmu. Opiera się on na zdolności czujników koła firmy Frauscher do określania średnicy koła. Drezyny mają mniejsze koła, dzięki czemu system może je rozpoznać i  stłumić. W  tym zakresie wymagania indyjskiego rynku kolejowego również zostały spełnione w sposób optymalny.

Dane lokalne — rozwiązania globalne

Ten przykład ilustruje elastyczność systemu FAdC. Aby zaadoptować go do odpowiednich warunków, trzeba było wdrożyć dodatkowe funkcje. Opierają się one na danych pochodzących z innych rynków kolejowych na całym świecie i mogą być wykorzystywane poza granicami tych rynków: 

•    funkcje STS i CHC można wyłączyć na określony czas, aby wykonać prace związane z utrzymaniem; 
•    za pomocą funkcji CHC stłumione zakłócenia są podświetlane w danych diagnostycznych; 
•    za pomocą funkcji STS przeprowadzone resety są podświetlane w danych diagnostycznych; 
•    za pomocą funkcji STS można teraz skonfigurować cztery zamiast dwóch wirtualnych odcinków torów na każdy kontrolowany obwód. 

Ponadto środowisko systemu FAdC, które można podłączyć poprzez interfejs szeregowy, jest stale ulepszane. Transmisja danych odbywa się za pomocą indywidualnie wdrażanych, specyficznych dla klienta protokołów lub za pomocą opracowanego przez firmę Frauscher protokołu FSE (Frauscher Safe Ethernet). Dedykowane środowisko narzędziowe jeszcze bardziej ułatwia instalację i utrzymanie. Dzięki temu system FAdC jest gotowy na nowe wyzwania.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły