Daniel Pytlik

Daniel Pytlik jest Dyrektorem Zarządzającym – Prokurentem w firmie Frauscher Polska. Posiada tytuł magistra inżyniera elektryka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a swoją karierę w firmie Frauscher rozpoczął w styczniu 2002 roku. Przez prawie 20 lat pracy w branży sterowania ruchem kolejowym, Daniel Pytlik był odpowiedzialny za rozwój rynku systemów liczenia osi w Polsce. Był zaangażowany w projekty integracyjne na potrzeby samoczynnych sygnalizacji przejazdowych i systemów nastawnic. Stworzył dział techniczny i handlowy dla biura Frauscher w Polsce. Daniel Pytlik mówi po angielsku i polsku.

Wszyscy autorzy