Melanie Gangl

Melanie Gangl jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie Frauscher UK od kwietnia 2020 r. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zdobyła duże doświadczenie na różnych stanowiskach. W Austrii zajmowała odpowiedzialne stanowisko jako Manager Process Management do lutego 2017 r. Następnie szukała nowego wyzwania jako Dyrektor Produkcji w Indiach. Melanie posiada tytuł licencjata w dziedzinie produkcji i zarządzania oraz tytuł magistra zarządzania operacjami na Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Górnej Austrii.

Wszyscy autorzy