Michael Parzer

Michael Parzer rozpoczął karierę zawodową we Frauscher, gdzie po ukończeniu szkoły średniej odbył trzymiesięczny staż. Był zaangażowany w dziale produkcji Frauscher Austria, pracując głównie przy montażu szaf sterowniczych. Po odbyciu obowiązkowych prac społecznych jako ratownik medyczny w Austriackim Czerwonym Krzyżu podjął stałą pracę w dziale obsługi klienta Frauscher. W kwietniu 2014 r. awansował na stanowisko kierownika ds. obsługi klienta. Jednocześnie Michael kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Mechatronicznej i Administracji Biznesowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wels w Austrii, uzyskując dyplom w 2015 r. W 2018 r. Michael przeniósł się do Toronto w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjnego na Amerykę Północną, a w styczniu 2021 r. przejął obowiązki dyrektora wykonawczego Frauscher US. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Wszyscy autorzy