12.01.2023
5 minut czytania

Cyfryzacja ruchu kolejowego

Udostępnij teraz

Postępująca cyfryzacja nie omija również kolei. Z jednej strony cyfrowa transformacja to wyzwanie, z którym trzeba sobie poradzić. Z drugiej strony wdrożenie zastosowań opartych na danych otwiera również szerokie możliwości bardziej wydajnego i stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. W tym wpisie na blogu można przeczytać o przyszłych wyzwaniach stojących przed operatorami kolejowymi i o tym, jak można im sprostać za pomocą nowych technologii.

Przyszłe wyzwania dla ruchu pociągów

Ze względu na coraz bardziej istotne czynniki, takie jak transformacja systemu transportowego czy ciągła urbanizacja, rośnie zapotrzebowanie na kompleksową rozbudowę sieci kolejowej. Dotyczy to kolei miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej, połączeń międzynarodowych oraz całego transportu towarowego.

Operatorzy kolejowi już teraz muszą proaktywnie radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zwiększonego zapotrzebowania na ich usługi, takimi jak ciągły wzrost przepustowości i dostępności. Szczególnie w przypadku już istniejących tras wprowadzanie ulepszeń sprzętowych wiąże się z wysokimi kosztami. Koncepcje oparte na danych mogą stanowić tu dodatkowy potencjał optymalizacji. Aby móc nadal zaspokajać zwiększony popyt i zapewniać opłacalny i niedrogi transport kolejowy, należy już teraz wyznaczyć kurs na przyszłość.

Platformy danych jako klucz do przyszłości kolei

Wraz z rozwojem cyfryzacji operatorzy kolejowi generują coraz więcej danych. Platformy danych umożliwiają gromadzenie tych wartości, ich inteligentne łączenie i efektywne wykorzystywanie. Przynosi to korzyści na różnych polach:

  • W każdej chwili można sprawdzić stan sieci kolejowej i wszystkich zintegrowanych z nią instalacji.
  • Prewencyjne utrzymanie: stany krytyczne są wykrywane na wczesnym etapie, co umożliwia szybką reakcję.
  • Prace utrzymaniowe i naprawcze można zaplanować precyzyjnie i zgodnie z wymaganiami.
  • Poprawia się dostępność infrastruktury.
  • Ograniczenia takie jak zamykanie tras mogą zostać ograniczone.
  • Korzyści ekonomiczne wynikają z optymalnego wykorzystania przepustowości tras.
  • Dzięki wczesnej identyfikacji problemów można zoptymalizować zapotrzebowanie na kosztowne i jednocześnie deficytowe zasoby ludzkie.
  • Zwiększa się stabilność sieci, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność.

To niezaprzeczalny fakt: korzystanie z platformy danych niesie za sobą szereg korzyści. Transformacja cyfrowa jako droga do inteligentnego wykorzystania danych jest wyzwaniem, ale dzięki odpowiedniemu know-how również ten proces można zakończyć sukcesem.

Rozwiązanie: Frauscher Insights

Jako pionier w technologii transportu kolejowego firma Frauscher oferuje również doskonałe rozwiązanie dla wyzwań cyfrowych: Frauscher Insights. Ta platforma danych umożliwia centralne gromadzenie danych z infrastruktury kolejowej, ich przetwarzanie i udostępnianie aplikacjom. Frauscher Connect jako jednolity interfejs zapewnia bezpieczne przesyłanie danych.

Działa to w następujący sposób: Uzyskane dane są gromadzone centralnie na platformie danych i udostępniane do różnych procedur diagnostycznych, zestawień i innych zastosowań. Ponadto system jest uzupełniany o dodatkowe informacje z ruchu kolejowego i innych źródeł zewnętrznych (np. o dane pogodowe).

Dzięki połączeniu w sieć różnych źródeł danych i interfejsów rozmaitych aplikacji Frauscher Insights stanowi cyfrowy ekosystem. Zamiast pojedynczych modułów dobudowywanych do istniejących systemów sprytne indywidualne rozwiązania łączą się w kompleksową i holistyczną strategię cyfryzacji.

Zalety Frauscher Insights w skrócie

Rozszerzalna struktura modułowa: Dodatkowe informacje, takie jak informacje o stanie infrastruktury lub dane pogodowe, można w przyszłości zintegrować z platformą danych.

Skalowalne aplikacje cyfrowe: Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych operatorzy kolejowi mogą zoptymalizować procesy eksploatacyjne i powiązaną z nimi infrastrukturę.

Diagnostyka: W aplikacji Diagnostics (Diagnostyka) na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są wszystkie dane zebrane na torze, a w razie potrzeby wysyłane jest powiadomienie. W ten sposób na wczesnym etapie można wykryć zmiany zachodzące w poszczególnych komponentach.

Zarządzanie zadaniami: Dzięki aplikacji Motion (Ruch) można efektywnie zaplanować i zorganizować prace utrzymaniowe i serwisowe, jak również uruchomienia. Zadania mogą być przydzielane konkretnym pracownikom. Na pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są dane w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie prac utrzymaniowych zarówno tych już ukończonych, jak i tych jeszcze niezrealizowanych.

Cyfrowy ekosystem dla ruchu pociągów w przyszłości

Bezproblemowa integracja i konsolidacja danych z różnych źródeł na jednej centralnej platformie umożliwia operatorom kolejowym inteligentne wykorzystanie zgromadzonych danych. Jednocześnie wdrożenie cyfrowego ekosystemu jest drogą do bezpiecznej cyfrowej przyszłości. Z jednej strony dlatego, że można opanować zalew danych i uczynić go użytecznym. Z drugiej strony, ponieważ generuje to korzyści w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i rentowności przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki platformie danych Frauscher Insights można pomyślnie przejść przez proces cyfrowej transformacji i sprostać wyzwaniu przyszłości, jakim jest kolej oparta na danych.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły