24.04.2024
8 minut czytania

Firma Frauscher podsumowuje najnowsze osiągnięcia i przedstawia plany na przyszłość

Udostępnij teraz

Pomimo utrzymywania się wysokich stóp procentowych i inflacji, a także niestabilnej sytuacji geopolitycznej w regionie EMEA, firma Frauscher może pochwalić się najbardziej udanym w swojej historii rokiem za sprawą osiągniętego w 2023 roku rekordu sprzedaży. Obecnie Frauscher cieszy się statusem lidera w swojej branży i największego na świecie dostawcy rozwiązań do liczenia osi i detekcji kół — i jednym z głównych celów firmy na przyszłość jest utrzymanie tej pozycji. W ramach przygotowań do dalszych triumfów firma Frauscher podjęła szereg inicjatyw i inwestycji w kluczowych strategicznie obszarach, takich jak badania i rozwój, sztuczna inteligencja oraz innowacje w zakresie oferty produktów.

Wspólnie z naszym dyrektorem generalnym Michaelem Thielem wspominamy nasze największe osiągnięcia oraz omawiamy ekscytujące wydarzenia, jakie będą miały miejsce w 2024 roku oraz dalszej przyszłości. Przekonajmy się, co nas czeka!

Patrząc z perspektywy czasu, które projekty i inicjatywy przyczyniły się do osiągnięcia tego kamienia milowego?

Michael: W szczególności druga połowa 2023 roku była wyjątkowym okresem dla firmy Frauscher, który w efekcie zaowocował niezwykłym napływem zamówień zapewniającym nam solidną bazę do działań na nadchodzące lata. Tak naprawdę tego sukcesu nie zawdzięczamy jednemu projektowi, a ogółowi projektów w skali globalnej, obejmujących wszystkie dziedziny branży transportu kolejowego. Co więcej, poziom produkcji w naszej firmie stale rośnie pod względem zarówno ilości, jak i jakości, a na 2024 rok mamy zaplanowane kolejne działania w tym kierunku. Dowodem tego może być nasz zakład produkcyjny w Indiach, który dopiero ma przybrać na znaczeniu w nadchodzących latach, ale jego wyniki już teraz wypadają znakomicie. Kolejnym osiągnięciem, z którego jestem szczególnie dumny, jest otrzymany przez nas w 2023 roku certyfikat ISO27001 potwierdzający nasze wysokie standardy jakości i kulturę profesjonalizmu.

Na swoją kolej czeka ponadto wiele ekscytujących przedsięwzięć, m.in. w ramach naszej wieloletniej współpracy z francuskim operatorem SNCF, który to w 2024 roku ma otrzymać pierwsze dostawy technologii dla potrzeb swojej linii HPMV. Znaczący sukces odnieśliśmy także w takich miejscach jak Chiny, gdzie trasa obsługująca region Fenghuang stała się pierwszą linią kolei magnetycznej typu Maglev na świecie wykorzystującą licznik osi FAdC®. Naszą obecność pogłębiliśmy również na terenie Ameryki Północnej dzięki wielu pomyślnie sfinalizowanym projektom obsługi linii metra i stacji kolejowych, które zaowocowały zwiększoną wydajnością operacyjną i wydłużonym czasem pracy bez awarii. Oczywiście należy również wspomnieć o Indiach — tam rozwiązania firmy Frauscher zapewniają bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie wielu segmentów transportu szynowego. Jednym z tamtejszych projektów jest infrastruktura stacji Adra obejmująca 139 punktów liczących i 97 obwodów licznikowych.

Niezmiennie najważniejsze dla nas jest utrzymanie długotrwałych i owocnych relacji z klientami, które już nawiązaliśmy na całym świecie. Każda otrzymana od klienta pozytywna opinia stanowi potwierdzenie, że firma Frauscher podąża właściwą drogą. Nasi klienci doceniają transparentność naszych działań i sposób, w jaki reagujemy na trudne sytuacje, co znacząco przekłada się na naszą pozycję rynkową — w przyszłości również zamierzamy dbać o podtrzymanie tego wizerunku.

Czy są jakieś rynki, które odgrywają szczególne istotną rolę dla firmy Frauscher teraz i w przyszłości?

Michael: Jak już wspominałem, był to ogólnie bardzo udany rok w skali globalnej. Ale niektóre z naszych lokalizacji mimo to zdołały się jeszcze wyróżnić, odnotowując rekordowe poziomy sprzedaży na swoich rynkach. Naszym celem na przyszłość jest dalszy rozwój w każdym zakątku świata, ze szczególnym naciskiem na rynki o strategicznym znaczeniu, takie jak Australia, region WNP, Chiny, Francja i oczywiście Indie, gdzie perspektywy dla naszej organizacji są ogromne.

Odnotowaliśmy już na tych rynkach znakomite wyniki i pragniemy w nadchodzących latach te sukcesy jeszcze bardziej wykorzystać na naszą korzyść. W szczególności indyjski zespół przekroczył oczekiwania pod względem ogólnej wydajności i z prawdziwą przyjemnością mogę oznajmić, że tam również trend wzrostowy powinien się utrzymać. Jako że Indie będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w naszej globalnej działalności, zaczęliśmy planować znaczące zwiększenie zasobów badawczo-rozwojowych w tym kraju na wielu różnych frontach, m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania, DevOps i inżynierii danych. Co więcej, planowanych jest także wiele szczególnych adaptacji produktów na potrzeby rynku indyjskiego, takich jak system zerowania oparty na komputerze PC czy niestandardowa wersja transmisji danych, zaprojektowana w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb tamtejszych klientów.

W celu wzmocnienia strategicznie ważnych lokalizacji firma Frauscher otworzyła nowe i większe oddziały, właściwe rozmiarem dla potrzeb miejscowych klientów. Oczywiście zamierzamy też kontynuować ten trend w przyszłości, prowadząc stałą ekspansję ku kolejnym terytoriom i rynkom.

Jakie wyzwania czekają firmę Frauscher w 2024 roku i jaka jest wizja jej przyszłości?

Michael: Oczywiście nadal musimy się liczyć z powszechnym poczuciem niepewności, czynnikami zewnętrznymi i wyzwaniami geopolitycznymi na całym świecie. Zglobalizowana gospodarka jest podstawą naszego sukcesu, jako że wszystkie globalne rynki i sprawnie przebiegające procesy gospodarcze mają kluczowy wpływ na sukces firmy Frauscher. Utrzymanie czołowej pozycji na rynku i dysponowanie ogólnoświatową strukturą, zdolną do przetrwania na wszystkich frontach i postrzeganą przez klientów jako wiarygodny i przejrzysty partner, pozwoli nam nie tylko utrzymać, ale i rozszerzyć skalę działań. Ponadto zwiększenie wolumenu produkcji w Indiach pomoże nam stworzyć dwa niezależne i pełnowymiarowe zakłady produkcyjne obsługujące poszczególne obszary gospodarcze na całym świecie.

W kontekście naszych wizji i planów na przyszłość chciałbym ponadto wspomnieć o naszych postępach w zakresie inicjatywy EULYNX. Nasze zespoły nieustannie pracują nad rozszerzaniem oferty pod kątem systemu EULYNX, co oczywiście niesie ze sobą wiele korzyści dla klientów, głównie w zakresie zwiększonej interoperacyjności oraz redukcji kosztów instalacji oraz utrzymania urządzeń sygnalizacyjnych. Planowane jest dalsze wzbogacanie naszego portfolio na rzecz standardu EULYNX, przy czym interfejs TDS dla BaseLine 4.2 jest obecnie w przygotowaniu, a BL 2.3 i 3.5 już zostały pomyślnie ukończone i uruchomione.

W podobnym duchu planowane są również nowe rozwiązania w takich obszarach jak systemy diagnostyczne oparte na chmurze. Na tym polu z powodzeniem uruchomiliśmy już platformę danych Frauscher Insights, która stanowi oparty na chmurze system monitorowania i diagnostyki umożliwiający operatorom łączenie i wzbogacanie danych operacyjnych oraz udostępnianie ich za pośrednictwem różnych aplikacji. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że mamy już na koncie kilka gotowych instalacji wykorzystujących to rozwiązanie, zaś niedawno otrzymaliśmy akceptację produktu od władz brytyjskich i oddaliśmy do użytku system obsługi londyńskiej stacji Paddington.

W centrum naszej uwagi z pewnością znajduje się również temat transmisji danych. Mówimy tutaj o technologii, która umożliwia wymianę zarówno kluczowych, jak i drugorzędnych informacji w ramach rozmaitych zastosowań. Jest to wysoce dostępne i solidne rozwiązanie o niskich kosztach cyklu życia i prostej konfiguracji, co czyni je wysoce atrakcyjnym dla wielu operatorów. Jak wspominałem wcześniej, pojawią się również specyficzne dla poszczególnych rynków adaptacje tych rozwiązań, w szczególności na potrzeby rynku indyjskiego w zakresie niezawodnej transmisji danych.

Żadna wizja przyszłości nie byłaby kompletna bez szeregu nowych rozwiązań odzwierciedlających najbardziej bieżące potrzeby klientów. Za przykład można tu podać system Frauscher FTVS, opracowany na podstawie oczekiwań dotyczących urządzenia do pomocniczego liczenia osi, który charakteryzowałby się jakością i niezawodnością właściwą dla produktów Frauscher, ale byłby przystępniejszy cenowo. Pomyślne uruchomienie tego rozwiązania i popyt ze strony operatorów kolejowych w Stanach Zjednoczonych jak dotąd były bardzo zachęcające. Ponadto trwają prace nad nową generacją czujników.

W odniesieniu zarówno do krótko-, jak i długoterminowej przyszłości istnieje wiele inicjatyw, na których obecnie się koncentrujemy, niezależnie nawet od opracowywania nowych rozwiązań. Przykładowo planujemy zwiększyć naszą globalną siłę roboczą nawet o 25% w kluczowych obszarach strategicznych, m.in. w zakresie badań i rozwoju oraz cyfryzacji, aby przyciągnąć do naszej organizacji talenty z najwyższej półki. Ponadto wykorzystujemy najnowsze i najbardziej przełomowe technologie, w tym algorytmy sztucznej inteligencji, przydatne w różnych dziedzinach naszej działalności, takich jak inżynieria oprogramowania. Mamy w tym zakresie ambitne plany i dążymy do rozwoju kompetencji AI w całej naszej organizacji poprzez ustanawianie ambasadorów AI i prowadzenie kursów szkoleniowych opartych na tej technologii. Co więcej, jednym z elementów tych działań jest również rozwój naszych własnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak FrauscherGPT, w celu stworzenia kompleksowego zasobu sztucznej inteligencji o szerokich zastosowaniach. Istotną rolę w naszych wysiłkach transformacyjnych odgrywa ponadto platforma Frauscher Data Hive, pełniąca rolę centralnej hurtowni danych i punktu kontaktowego dla wszystkich informacji związanych z produktami, powiązana ze wszystkimi dostępnymi bazami i źródłami danych.

Korzystanie z takich technologii będzie dla nas kluczowe w ramach procesów ekspansji na nowe rynki. W rzeczywistości to właśnie z tego względu 10% obrotów ze sprzedaży przeznaczamy obecnie na badania i rozwój. Zamierzamy również dalej doskonalić nasze zwinne metody pracy, aby móc zawsze być bliżej klienta i przyspieszyć procesy wprowadzania produktów na rynek za sprawą krótszych cykli iteracji.

Bez wątpienia kluczem do podtrzymania dotychczasowego sukcesu jest utrwalenie silnej obecności na rynku, zwiększenie globalnego tempa rozwoju oraz opracowanie i wdrożenie przyszłościowej strategii rozszerzania naszego portfolio rozwiązań i oferty usług.

Które z inicjatyw zaplanowanych na 2024 rok wydają się Panu szczególnie interesujące?

Michael: Jak już wspominałem, wdrożyliśmy ostatnio nowe rozwiązania, takie jak Frauscher Insights, naszą inteligentną platformę danych, a także Frauscher Pulse, program oferowania usług wspierający naszych klientów przez cały cykl życia naszych produktów. Frauscher Insights również odgrywa istotną rolę w naszym asortymencie usług, ponieważ umożliwia gromadzenie danych otrzymanych z systemów kontroli niezajętości torów pociągów i udostępnianie ich za pośrednictwem różnych aplikacji. Dla nas jako organizacji jest to nowy obszar działalności i planujemy intensywnie udoskonalać te usługi. Priorytetem naszego planu rozwojowego jest położenie nacisku na techniki utrzymania predykcyjnego i zapobiegawczego w celu zapewnienia maksymalnej dostępności operacji kolejowych — i poczyniliśmy już w tym obszarze znaczne postępy.

Kolejną ważną częścią strategii na rok 2024 jest skupienie się na doświadczeniach klientów. Naszym celem jest nie tylko posiadanie najlepszego produktu na rynku, ale także oferowanie najlepszej na świecie obsługi klienta. Dlatego właśnie planujemy przykładać dużą uwagę do działań marketingowych w celu rozwijania wszystkich punktów kontaktu z naszymi odbiorcami. Jest to szczególnie potrzebne w obliczu stałego zacieśniania współpracy z operatorami kolejowymi jako naszymi głównymi użytkownikami i klientami.

W 2024 roku odbędą się ponadto targi InnoTrans — jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością zaprezentowania naszych innowacyjnych rozwiązań na rzecz przyszłości mobilności we wrześniu tego roku w Berlinie. Po raz kolejny impreza ta stanowi wspaniałą okazję do promocji naszej marki, interakcji z naszymi klientami i partnerami oraz pochwalenia się naszymi najnowszymi osiągnięciami.

Oczywiście zaplanowany jest też szereg nowych lub już realizowanych inicjatyw wewnętrznych, mających na celu dalszy rozwój naszego krajobrazu cyfrowego i procesów, co pozwala nam, jako organizacji, pracować jeszcze wydajniej w miarę ewolucji technologii i rosnących wymagań. Patrzę z nadzieją nie tylko w rok 2024, ale także wszystkie kolejne, i jestem niezwykle dumny z bycia częścią tej organizacji wraz ze wszystkimi naszymi pracownikami i zespołami z całego świata.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły