02.03.2022
5 minut czytania

Jak hybrydowe modele pracy kształtują przyszłość kultury pracy w firmie Frauscher

Udostępnij teraz

Gdy na całym świecie po raz pierwszy wprowadzano najwyższy stopień obostrzeń w związku z rozszerzającą się pandemią, firma Frauscher szybko zarządziła pracę z domu dla większości pracowników, którym pozwalał na to rodzaj wykonywanych obowiązków, a dzięki odpowiedniemu sprzętowi technicznemu i infrastrukturze przejście na tryb zdalny przebiegło bardzo sprawnie. Wielomiesięczna praca z domu na stałe zmieniła naszą kulturę pracy — dziś wiele osób nadal pracuje z wybranego przez siebie miejsca. Fizyczne obiekty firmy Frauscher zawsze będą jednak odgrywać kluczową rolę, a ponieważ pracownicy zaczęli stopniowo wracać do biur, nadszedł czas, aby zastanowić się, w jaki sposób obiekty te mogą przyczyniać się do wspierania kreatywności i produktywności oraz stanowić źródło inspiracji.

W firmie Frauscher mamy jasną wizję środowiska pracy przyszłości — będzie to model hybrydowy, w którym pracownicy mogą łączyć pracę zdalną i pracę na miejscu odpowiednio do swoich potrzeb. Ale jak to wygląda w praktyce? Jakie są zalety takiego rozwiązania i jaki ma to wpływ na kulturę współpracy w firmie Frauscher?

Proaktywność, samodzielność i elastyczność w pracy

Pozostawienie pracownikom firmy Frauscher decyzji, czy wykonywać określone zadania w domu czy w biurze, nie tylko zwiększa produktywność, ale także pozwala osiągnąć równowagę między kreatywnością, samodzielną pracą w skupieniu i pracą zespołową. Pomóc ma w tym również nowa koncepcja pomieszczeń, która została właśnie wdrożona w dziale marketingu i sprzedaży w oddziale Frauscher Austria. Jak wyjaśnia Maria Reisinger, dyrektor zarządzająca w oddziale Frauscher Austria, nowo utworzona przestrzeń „oferuje strefy sprzyjające zarówno współpracy, jak i indywidualnemu skupieniu, a także przestrzeń do eksperymentowania z innowacjami w zakresie kreatywności i rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu, w połączeniu z indywidualnymi umowami dotyczącymi pracy zdalnej, firma Frauscher zbliża do siebie różne zespoły w nowoczesnej i wysoce scyfryzowanej przestrzeni coworkingowej. Te elementy pomagają we współpracy i wymianie wiedzy, z korzyścią dla nas wszystkich”.

Po pomyślnym wdrożeniu koncepcji coworkingu w dziale marketingu i sprzedaży tę samą drogą pójdą wkrótce również inne działy firmy Frauscher, np. dział innowacji.

Zaangażowanie pracowników i poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Główną zaletą hybrydowego modelu pracy jest to, że nasi pracownicy mogą pracować w dowolnych godzinach i z dowolnego miejsca. Różne modele czasu pracy bez sztywnych godzin podstawowych pozwalają zespołowi Frauscher pracować nawet poza typowymi godzinami spotkań i wykonywać niektóre zadania również w domu, bez zakłóceń i rozpraszania uwagi. Daje to pracownikom dużą elastyczność, przez co mogą osiągnąć większą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Według Nicole Unterleitner, dyrektor ds. HR w firmie Frauscher, „równowaga między życiem zawodowym a prywatnym ma kluczowe znaczenie dla zdrowego środowiska pracy. Modele hybrydowe pozwalają naszym pracownikom doskonale łączyć pracę i życie osobiste. To z kolei wpływa na zmniejszenie presji i zwiększenie zaangażowania”.

Dzięki narzędziom cyfrowym takim jak WebEx współpracę z inną osobą czy pracę zespołową również można prowadzić w dowolnie wybranym czasie, przy czym fizyczne lokalizacje Frauscher zawsze pozostają do dyspozycji pracowników na potrzeby spotkań osobistych czy działań integracyjnych. Właściwa równowaga między pracą w domu a pracą na miejscu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników firmy Frauscher.

Nowe sposoby pracy indywidualnej i zespołowej

Spontaniczna komunikacja i działania zespołowe zawsze były ważną częścią kultury pracy w firmie Frauscher. Teraz, dzięki hybrydowemu modelowi pracy, w firmie Frauscher z powodzeniem funkcjonują nowe sposoby komunikacji, które zapewniają utrzymanie relacji między pracownikami i ducha zespołu.

Firma Frauscher położyła duży nacisk na spotkania online podczas różnych wydarzeń, działań integracyjnych czy swobodnych wirtualnych przerw na kawę. Zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości dzielenia się pomysłami oraz współtworzenia przyjemnej atmosfery pracy, niezależnie od dzielącej ich fizycznie odległości, jest kluczowym elementem kultury pracy w firmie Frauscher. Przyjazne dla użytkownika narzędzia, takie jak WebEx, Confluence, Asana i wiele innych, umożliwiają sprawną komunikację i współpracę między różnymi zespołami i kulturami. Firma Frauscher uruchomiła też intranet społecznościowy Workvivo, który służy jako platforma do dzielenia się ważnymi chwilami i wspólnego obchodzenia ważnych wydarzeń łączących wszystkich pracowników na całym świecie. Maria Reisinger dodaje: „Sądząc po jego popularności, organizowanych wydarzeniach i publikowanych postach, Workvivo jest ważnym wirtualnym miejscem spotkań, które zachęca do nowych sposobów współpracy i pielęgnowania ducha wspólnoty w firmie Frauscher”.

Zostań częścią rodziny Frauscher!

W firmie Frauscher nieustannie dążymy do innowacji — do nowości i ulepszeń. Duch ten jest głęboko zakorzeniony w kulturze korporacyjnej firmy Frauscher i stanowi odzwierciedlenie naszej kultury pracy. Pracownicy firmy Frauscher są naszym największym atutem, a tworzenie inspirującego i przyjemnego środowiska pracy jest jednym z naszych priorytetów. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co jeszcze oferuje firma Frauscher i jakie wolne stanowiska są aktualnie dostępne, wejdź na stronę i dołącz do rodziny Frauscher!

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły