08.03.2023
8 minut czytania

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023

Udostępnij teraz

W firmie Frauscher nieustannie pracujemy nad rozpowszechnianiem i promowaniem tolerancji, wzajemnego poszanowania oraz równości szans. W ramach tegorocznego Dnia Kobiet, obchodzonego jak zawsze 8 marca, pragniemy tym bardziej podkreślić te wartości i nasze wspólne dążenia ku społecznej sprawiedliwości. Wszystko to pod szyldem naszego oficjalnego hasła tegorocznej kampanii — #EmbraceEquity.

Dzień Kobiet 2023 to dla nas okazja do wysunięcia na pierwszy plan żeńskiej części naszej globalnej załogi, stanowiącej obecnie jedną trzecią personelu. W tym celu porozmawialiśmy z czterema kobietami na stanowiskach kierowniczych w branży kolejowej, która wciąż zdominowana jest przez mężczyzn. O ich doświadczeniach, wyzwaniach i radach dla kobiet dopiero wchodzących na ścieżkę kariery przeczytasz w artykule na naszym blogu.

Maria Reisinger — Dyrektorka Zarządzająca, Frauscher Austria

Maria pełni funkcję dyrektorki zarządzającej we Frauscher Austria od grudnia 2021 roku, a wcześniej zajmowała inne stanowiska, m.in. była kierowniczką ds. jakości i BHP. Karierę w firmie Frauscher rozpoczęła w 2005 roku. W austriackich placówkach w St. Marienkirchen i Wiedniu zarządza kadrą około 350 pracowników.

Zaufanie do ludzi i promocja rozwoju zawodowego

Maria z uznaniem wspomina zaufanie, jakim została obdarzona przez firmę Frauscher zarówno na początku swojej kariery, jak i po powrocie z urlopu macierzyńskiego. „Do dziś jestem niezwykle wdzięczna za okazane mi zaufanie oraz możliwość kontynuowania pracy na stanowisku kierowniczki ds. jakości i BHP po urlopie macierzyńskim w 2014 roku” — stwierdza Maria. Było to możliwe częściowo dzięki wsparciu rodziny, lecz również dzięki temu, że kultura pracy w firmie Frauscher opiera się na zaufaniu do drugiego człowieka oraz dawaniu pracownikom możliwości samodzielnej pracypodejmowania wyzwań, a także promocji rozwoju zawodowego. „Doświadczałam tego ze wszystkich stron: od Josefa Frauschera, założyciela naszej firmy, naszego prezesa Michaela Thiela i innych osób w całej firmie”.

We Frauscher staramy się również stale usprawniać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym naszych pracowników, aby zawsze byli w stanie pogodzić obowiązki w pracy z domowymi. „Jako młoda matka obdarzono mnie zaufaniem w ramach pełnionej roli, ale znaczenie mają również liczne inicjatywy, takie jak firmowy żłobek, elastyczne godziny pracy czy dni pracy zdalnej w domu, które ułatwiają nam radzenie sobie w codziennym życiu zawodowym” — wyjaśnia Maria.

Czy nowa rola nie jest dla mnie zbyt trudna?

 Zdaniem Marii w sukcesie zawodowym chodzi o znalezienie tego, co lubimy robić i czym się pasjonujemy. Jeszcze ważniejsze jest jednak wykorzystywanie nadarzających się okazji lub wręcz aktywne ich poszukiwanie w celu stałego rozwijania się na poziomie zawodowym. „Dostrzegam, że kobiety są wciąż znacznie bardziej niezdecydowane niż mężczyźni. Dlatego chciałabym zachęcić wszystkie utalentowane kobiety do korzystania z pojawiających się w ich życiu możliwości i szans lub aktywnego szukania nowych wyzwań nawet wtedy, gdy początkowo mogą się wydawać zbyt trudne. Zresztą błądzenie jest rzeczą ludzką. Zapewniam, że właśnie w takich momentach najszybciej się uczymy i rozwijamy” — podsumowuje Maria.

Melanie Kleinpötzl — CDO, Frauscher

Melanie jest dyrektorką ds. digitalizacji (CDO) od marca 2021 roku i kierowniczką ds. innowacji od listopada 2021 roku, a wcześniej pracowała na innych stanowiskach, m.in. jako menedżerka produktu. Karierę w firmie Frauscher rozpoczęła w 2011 roku. W ramach pełnionych obowiązków wspiera i rozwija inicjatywy cyfrowe w obrębie firmy, zawsze przy tym mając na uwadze innowacyjność w perspektywie globalnej.

W jaki sposób zadbałaś o swoją pozycję kobiety sukcesu w naszej branży?

„Szczególnie w tak tradycyjnej, wciąż zdominowanej przez mężczyzn branży, jaką jest kolejnictwo, kobiety często mają wrażenie konieczności udowodniania swojej wartości, ponieważ czują się niedoceniane lub pomijane” — wyjaśnia Melanie. W firmie Frauscher Melanie wykazała się szeroką wiedzą fachową i umiejętnościami, budując wokół siebie skuteczny i silnie zmotywowany zespół. Wraz ze współpracownikami z działu innowacji i kadrą zarządzającą Melanie dba o ciągły proces doskonalenia zawodowego w perspektywie rozwoju cyfryzacji w obrębie firmy. „Najlepszym dowodem dobrze wykonanej pracy są wyniki, wspólny cel i osiągane przez firmę wskaźniki KPI. Zawsze jestem niezwykle dumna ze wszystkich naszych wspaniałych osiągnięć, zarówno moich koleżanek, jak i kolegów. Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość naszych sukcesów. Często mam wrażenie, że kobiety wykazują wszechstronniejszy sposób myślenia i znajdują rozwiązania tam, gdzie inni dostrzegają problemy. Dlatego naprawdę nie widzę powodu, abyśmy w środowisku zawodowym miały pozostawać schowane za mężczyznami” — podsumowuje Melanie.

Bądź odważna i wierz w siebie

W odniesieniu do kariery zawodowej Melanie zachęca wszystkich do wiary w siebie, życzy odwagi oraz przestrzega, aby nigdy nie wątpić we własne umiejętności ani nie zniechęcać się ewentualnymi porażkami. 

Znakomitym pomysłem i źródłem cennych spostrzeżeń może być również znalezienie mentorki, czyli kobiety sukcesu w firmie lub otoczeniu prywatnym. „Często mam wrażenie, że kobiety we wzajemnych relacjach przejawiają więcej zazdrości i współzawodnictwa niż mężczyźni, a to nas ogranicza. Chciałabym zachęcić kobiety do tego, aby w środowisku pracy wzajemnie się wspierały, stawały w swojej obronie i motywowały do bycia jak najlepszymi” — podsumowuje Melanie.

Anjali Menon — Kierowniczka ds. Jakości i BHP, Frauscher India

Anjali Menon pełni rolę kierowniczki ds. jakości i BHP w indyjskim oddziale Frauscher od grudnia 2018 roku. Wcześniej pracowała w kilku innych międzynarodowych firmach, co dało jej szeroką perspektywę w zakresie dobrych praktyk z różnych regionów. Jej obowiązki obejmują zapewnianie zgodności z przepisami w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie całego oddziału Frauscher India.

Wiedza to potężna siła, a praca zespołowa ma znaczenie

Anjali przyznaje, że dyskryminacja ze względu na płeć nadal występuje w branży, lecz w ostatnich latach zaobserwowała, że zjawisko to ustępuje. „Gdy byłam studentką inżynierii, ledwie jedną piątą roku stanowiły kobiety. We wczesnych latach mojej kariery zazwyczaj byłam jedyną kobietą na stanowisku kierowniczym” — wspomina. Obecnie coraz więcej kobiet zajmuje jednak stanowiska kierownicze. Anjali wierzy, że wiedza to potężna siła i że każdy, kto wykaże się wiedzą i skutecznością, zostanie dostrzeżony niezależnie od płci czy pochodzenia. Inna życiowa zasada, jaką się kieruje, to „przestań zaczynać i zacznij kończyć”, podkreślająca znaczenie finalizacji wszystkich podejmowanych przedsięwzięć. Ponadto współpraca zespołowa sprzyja rozwojowi osobistemu, satysfakcji z pracy i obniżeniu poziomu stresu.

Przekonania Anjali pomogły jej skutecznie realizować projekty w obrębie dużych zespołów składających się z pracowników z różnych środowisk i o różnym sposobie myślenia. „Ostatecznie to właśnie liczy się najbardziej i pozwala nam kształtować udaną karierę” — podsumowuje.

Jak możemy wspierać równość płci?

Anjali wierzy, że aktywne wspieranie i wdrażanie równości płci wymaga między innymi zaangażowania w edukację nas samych i innych, kwestionowania stereotypów i uprzedzeń związanych z płciami, zapewniania równych szans oraz tworzenia bezpiecznego i inkluzywnego środowiska. Aby możliwe było przełamywanie barier, konieczne jest rozszerzanie horyzontów myślowych zarówno w procesach edukacyjnych, jak i w środowiskach firmowych oraz w nas samych. Musimy podważać stereotypy i pokonywać przeszkody w zakresie udziału i wkładu kobiet w branżach opartych na technologii i innowacyjności.

Przezwyciężaniu uprzedzeń w miejscu pracy sprzyjałaby większa liczba mentorek i kobiecych wzorów do naśladowania. „W mojej dotychczasowej karierze otrzymywałam wsparcie zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet, którzy byli dla mnie wzorami do naśladowania, inspirowali mnie i zawsze byli gotowi przyjść z pomocą” — mówi Anjali.

Melanie Gangl — Dyrektorka Zarządzająca, Frauscher UK

Melanie pełni rolę dyrektorki zarządzającej w brytyjskim oddziale Frauscher od kwietnia 2020 roku, a wcześniej zajmowała inne stanowiska w firmie, m.in. była dyrektorką ds. produkcji we Frauscher India. Karierę w firmie Frauscher rozpoczęła w 2010 roku. Jako dyrektorka zarządzająca Melanie dba o skuteczny rozwój i pozycję rynkową Frauscher UK, zapewniając jednocześnie doskonałą obsługę klientów.

Od stażystki do liderki — bez przeszkód?

Kariera Melanie w firmie Frauscher jest niezwykle barwna i obejmuje drogę od stażystki do liderki, a jednocześnie pracę na styku produkcji i zarządzania w wielu kulturach. „Nawet dziś ludzie z branży nie mogą się nadziwić, gdy przedstawiam się jako dyrektorka zarządzająca, a nie asystentka mojego kierownika sprzedaży. Może nie w Wielkiej Brytanii, bo tu widok kobiet na stanowiskach kierowniczych jest raczej powszechny, ale w innych miejscach są zaskoczeni” — przyznaje Melanie. „Z drugiej strony wcześniej pracowałam jednak w dziale produkcji, który jest silnie zdominowany przez mężczyzn. Dlatego na początku musiałam się wykazać. Musiałam udowodnić, że jestem tak samo kompetentna i mam taką samą wiedzę jak mężczyźni, z którymi współpracowałam”.

Melanie jest jednak głęboko przekonana, że gdy wykazujemy pasję do pracy, płeć nie gra roli na ścieżce awansu ani rozwoju zawodowego.

Nie daj się zastraszyć pojęciu „techniczny”

Melanie zachęca kobiety do śmielszegonabywania wykształcenia technicznego, bez obaw i uprzedzeń. „Osobiście zawsze stawiałam sobie za cel przełamanie własnego dyskomfortu w obszarach, które tradycyjnie nie były uważane za odpowiednie dla kobiet. Dlatego chciałabym teraz przekazać wszystkim kobietom: nie dajcie się zastraszyć pojęciu «techniczny», nie myślcie «to dla mnie zbyt skomplikowane», po prostu próbujcie” — oświadcza Melanie.

Melanie uważa również, że firmy mogą pomóc przez tworzenie wspierającej kultury pracy z elastycznymi opcjami zatrudnienia i pakietami świadczeń, w której kobiety dysponowałyby silniejszym głosem. Ostatecznie technologia i innowacyjność powinny sprzyjać tworzeniu nowego świata pracy, w którym mogłoby się kształtować kolejne pokolenie liderek. Proces ten musi się jednak „zaczynać się w domu, od rodziny” — zauważa Melanie. „Moim skromnym zdaniem to przede wszystkim rodzice powinni kształtować podejście swoich córek do nauki i technologii oraz oferować im niezbędne wsparcie”.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły