18.04.2024
6 minut czytania

Nowa jakość kolei w Chinach: omówienie osiągnięć firmy Frauscher na dynamicznym rynku chińskim

Udostępnij teraz

Od momentu rozpoczęcia działalności na rynku chińskim w 2007 r. Frauscher Sensor Technology konsekwentnie wykorzystuje swoje zasoby badawczo-rozwojowe i dogłębne zrozumienie dynamiki branży do wprowadzania innowacji i usprawnień w obrębie sieci kolejowej Państwa Środka. Do 2023 r. firma Frauscher wzięła udział w ponad 100 projektach transportu szynowego w Chinach, a także dostarczyła różnorodne rozwiązania i zapewniła wsparcie techniczne szerokiej gamie przedsięwzięć w całym kraju. Mechanizmy liczenia osi firmy Frauscher cieszą się uznaniem w branży ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodności i ogólnej elastyczności, dzięki czemu sprawdzają się w szerokiej gamie aplikacji, takich jak kontrola niezajętości toru, ochrona przejazdów kolejowych czy systemy awaryjne CBTC.

Chiński oddział Frauscher wywarł znaczący wpływ na infrastrukturę kolejową w całym kraju, a jego rozwiązania odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu transportu miejskiego w wielu dużych aglomeracjach. Od tętniących życiem ośrodków miejskich, takich jak Pekin, Chongqing, Tiencin czy Xi'an, po dynamiczne centra gospodarcze, takie jak Chengdu — systemy firmy Frauscher wszędzie stanowią integralną część infrastruktury kolejowej. Pozwoliło to firmie Frauscher w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa rozległych sieci transportu szynowego w Chinach, a ostatnio z powodzeniem zrealizować tutaj już swój setny projekt linii metra.

Wprowadzanie rozwiązań Frauscher do świata chińskich kolei

Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® jest coraz częstszym wyborem w ramach nowych projektów w Chinach ze względu na liczne zalety. Zapewnia między innymi obsługę interfejsów programowych opartych na przekaźnikach lub sieci Ethernet, jak również kompatybilność z szeroką gamą dedykowanych protokołów, co upraszcza i usprawnia proces instalacji. Ponadto modułowa architektura FAdC® umożliwia łatwą i elastyczną rozbudowę w celu dostosowania do wszystkich rodzajów projektów i aplikacji. Co więcej, licznik FAdC® może dostarczać szczegółowych informacji diagnostycznych, niezbędnych do usuwania awarii i przeprowadzania rozmaitych procedur utrzymania ruchu. FAdC® korzysta z systemu diagnostycznego Frauscher (FDS), który monitoruje stan pracy systemu liczenia osi w czasie rzeczywistym, umożliwiając błyskawiczną analizę usterek, a także obejmuje funkcję integracji otrzymanych informacji z platformą danych Frauscher Insights na potrzeby wczesnego ostrzegania o niektórych typach awarii. Frauscher Insights to inteligentna platforma danych obsługująca przetwarzanie danych otrzymanych z procesu kontroli niezajętości toru i udostępnianie ich za pośrednictwem różnych aplikacji, co zapewnia operatorom dodatkowe praktyczne korzyści.

Zastosowanie rozwiązań firmy Frauscher w różnych aplikacjach kolejowych

Frauscher China od wielu lat angażuje się w dostarczanie bezpiecznych, wydajnych i niezawodnych rozwiązań uczestnikom dynamicznie rozwijającego się rynku chińskiego. Produkty firmy Frauscher były na przykład wielokrotnie wykorzystywane w ramach systemów awaryjnych CBTC, chociażby w ramach linii metra Yizhuang, Changping czy linii nr 8 w Pekinie. W przypadku awarii systemu CBTC system rezerwowy dostarczony przez firmę Frauscher może natychmiast przejąć funkcje kontroli niezajętości toru, pozwalając stale utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Ponadto dostarcza operatorom dodatkowych cennych informacji, takich jak kierunek jazdy, przyczyniając się do dalszej poprawy ogólnej wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności obsługi transportu szynowego.

W dziedzinie kolei dużych prędkości systemy liczenia osi firmy Frauscher z powodzeniem wykorzystano do kontroli zajętości torów w neutralnej zone dużej prędkości Pekin–Shenyang czy kolei międzymiastowej Changsha–Xiangtan. Dzięki pomyślnej realizacji tego typu projektów firma Frauscher China stała się czołowym dostawcą rozwiązań do kontroli niezajętości toru dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć — zarówno linii Maglev, tramwajowych, jak i kolei jednoszynowej. W dziedzinie kolei magnetycznej Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® z powodzeniem zastosowano na przykład w projektu turystycznej linii Maglev Hunan Fenghuang, które odznaczały się bardzo specyficznymi wymaganiami technicznymi z racji braku standardowych kół w pojazdach. Jednocześnie firma Frauscher China wniosła istotny postęp w rozwój przedsięwzięć kolei jednoszynowej, w tym renomowanego projektu linii tramwajowej Rong 2 w Chengdu.

Niezwykły sukces firmy Frauscher China: Najważniejsze osiągnięcia z kilku ukończonych projektów

1. Linia tramwajowa Rong 2 w Chengdu: pierwsza linia kolejowa w Chinach wyposażona

w Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC®. Dzięki wprowadzonemu udoskonaleniu operator mógł skorzystać z szeregu innowacyjnych funkcji systemu FAdC®, takich jak sterowanie punktem liczącym (CHC), które skutecznie eliminuje fałszywe komunikaty o błędach wywołane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak metalowe odpady znajdujące się w pobliżu czujników koła. To nowoczesne rozwiązanie umożliwia zliczanie osi tylko wtedy, gdy pojazd kolejowy mija punkt liczący, skutecznie pomijając nieoczekiwane zakłócenia powszechnie występujące w warunkach miejskich. Jednocześnie dzięki tej funkcji personel na miejscu nie musi zerować licznika osi po przeprowadzeniu na torach procedur utrzymaniowych, co często ma miejsce w przypadkach niestosowania systemu CHC.

Co więcej, w tym samym projekcie wdrożono również zautomatyzowany proces korekcji usterek — nadzorujący obwód licznikowy STS. Zasada działania STS opiera się na sparowaniu obwodów licznikowych z obwodem nadzorującym. W przypadku gdy w obwodzie licznikowym występuje błąd, ale powiązany obwód nadzorujący wskazuje, że tor jest wolny, system automatycznie wykonuje zerowanie bez potrzeby interwencji człowieka, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia dostępności linii.

2. Fenghuang Maglev: pierwsza turystyczna linia krajoznawcza Maglev w Chinach. Ponieważ pociągi Maglev nie mają kół, nie można w ich przypadku w sposób konwencjonalny korzystać z tradycyjnych systemy detekcji koła. Aby zaradzić temu problemowi, firma Frauscher China zastosowała specjalne płyty detekcyjne montowane na spodzie składów Maglev, zapewniające dokładną i niezawodną identyfikację położenia pojazdu przez cały czas. Ponadto wykorzystany w tym projekcie czujnik koła RSR180 firmy Frauscher nie tylko skutecznie opiera się zakłóceniom powodowanym przez hamulce magnetyczne, lecz umożliwia także łatwy i wygodny montaż na dowolnym typie toru, co znacznie upraszcza i skraca czas instalacji oraz obniża późniejsze koszty utrzymania.

3. Linia metra nr 12 w Pekinie: obecnie realizowany projekt linii metra w Pekinie o długości prawie 30 km i łącznej liczbie 21 stacji, która ma zostać otwarta w połowie 2024 roku. W przedsięwzięciu zastosowano Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® wyposażony w całkowicie elektroniczny interfejs, który umożliwia płynną komunikację z nadrzędną nastawnicą za pośrednictwem szeregu protokołów komunikacyjnych, w tym protokołu bezpieczeństwa sygnalizacji kolejowej RSSP-1. Protokół ten powstał z myślą o zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej komunikacji oraz wymiany informacji między poszczególnymi komponentami systemu, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności. Co istotne, jest to również pierwsza linia metra w Chinach łącząca protokoły FAdC® i RSSP w ramach systemu zapasowego dla CBTC. W ramach projektu inżynierowie firmy Frauscher wprowadzili znaczące modyfikacje i optymalizacje interfejsu programowego FAdC®, dostarczając klientowi spersonalizowaną kartę komunikacyjną COM-PSSP101, która umożliwiła łatwą integrację rozwiązań firmy Frauscher z chińskim systemem sterowania sygnalizacją kolejową. Znacznie podniesie to interoperacyjność systemu, jednocześnie obniżając koszty instalacji i utrzymania.

Patrząc w przyszłość

Na koniec 2023 roku firma Frauscher już ma na koncie udział w budowie ponad stu linii szynowego transportu miejskiego w Chinach i przewiduje się, że w 2024 roku zostanie oddanych do użytku kilka kolejnych przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu, w tym linia metra nr 12 w Pekinie oraz linia nr 6 w Qingdao. Pomyślne uruchomienie tych odcinków nie tylko stanowi kolejny kamień milowy w historii Frauscher w dziedzinie transportu miejskiego w Chinach, lecz odgrywa też znaczącą rolę w ograniczaniu nieustannie narastającego natężenia ruchu i poprawie komfortu pasażerów. Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC® stanowi kluczowy element tych nowo rozpoczętych projektów, zapewniając bezpieczne, niezawodne i przystępne rozwiązanie spełniające potrzeby każdego przedsięwzięcia.

W obliczu dynamicznego rozwoju branży kolejowej w Chinach firma Frauscher dokłada starań, aby nie tylko udoskonalać technologie transportu szynowego, lecz także stałe zwiększać wydajność sieci już istniejących na terenie tego państwa. Patrząc perspektywicznie w przyszłość, Frauscher podtrzymuje swoje zaangażowanie we wspieranie współpracy partnerskiej z krajowymi interesariuszami, dbając przy tym o zapewnienie najwyższej satysfakcji klientów. Dzięki spersonalizowanemu wsparciu podczas całego cyklu życia produktu operatorzy zawsze mają pewność, że otrzymają pomoc dokładnie dostosowaną do ich unikalnych wymagań. 

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły