Wherry Lines | Wielka Brytania

Wherry Lines to szlak odgałęziony w Anglii Wschodniej, biegnący na trasie Norwich–Great Yarmouth–Lowestoft. Projekt miał na celu zintegrowanie Zaawansowanego Licznika Osi FAdC z dwoma systemami zewnętrznymi w celu ograniczenia ryzyka niezatrzymania się pociągu przed semaforem wskazującym czerwone światło przy dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego. Oba systemy musiały spełniać wymogi poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1 i mieć możliwość komunikacji z nastawnicą ElectroLogIXS.

W przypadku projektu Wherry Lines wdrożono dwa systemy w celu ograniczenia ryzyka niezatrzymania się pociągu przed semaforem wskazującym czerwone światło przy dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego. Pierwszy system wykorzystuje metodę przewidywania prawdopodobieństwa przejechania pociągu obok semafora wskazującego sygnał „Stój” na podstawie aktualnej prędkości pociągu, a drugi to szybko działający wyzwalacz SPAD (FAST) w przypadku, gdy pociąg przejeżdża obok semafora wskazującego czerwone światło.

Klient chciał wykorzystać urządzenia firmy Frauscher, które były już zainstalowane w ramach innego projektu, na które składał się Zaawansowany Licznik Osi FAdC i czujnik koła RSR123. Decyzję tę podjęto w celu zmniejszenia liczby urządzeń przytorowych i jednoczesnego zmniejszenia kosztów obsługi technicznej w przyszłości.

Ponieważ nie były dostępne żadne dane dotyczące wcześniejszej dokładności pomiaru prędkości, firma Frauscher przeprowadziła w tym kierunku testy przy prędkościach podanych przez klienta. Dodatkowo firma Atkins przeprowadziła formalną ocenę poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, by potwierdzić osiągnięcie przez system wymaganego poziomu SIL1.

Niższe koszty obsługi technicznej

Dzięki wykorzystaniu istniejących urządzeń przytorowych nie było konieczne wykonywanie żadnych dodatkowych instalacji, co zmniejszyło wymagany nakład pracy, a także przyczyni się do obniżenia kosztów przyszłej obsługi technicznej.

Prosta integracja

System liczenia osi FAdC potwierdził swoją elastyczność i niezawodność jako optymalne rozwiązanie na potrzeby tego projektu. Oferuje on możliwość komunikacji z protokołem klienta i można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Szczegóły projektu
Operator
Network Rail
Kraj lub region
Zjednoczone Królestwo
Partner
Atkins
Segment
Linie główne
Liczenie osi
Frauscher Advanced Counter FAdC
Detekcja koła
RSR123
Aplikacje
Zadania pomiarowe
Rok
2020