15.08.2018

Inteligentne koncepcje czujników: dla przemysłu kolejowego przyszłości

Cyfryzacja stwarza nowe możliwości generowania mnóstwa cennych informacji. W związku z powyższym firma Frauscher prezentuje swoje najnowsze produkty na tegorocznych targach InnoTrans pod hasłem: „Discover intelligent sensors: Innovations to simplify railway operations”.

Nowy, inteligentny czujnik łączy w sobie sprawdzoną, najlepszą w swojej klasie technologię z cyfrowymi koncepcjami i przenosi w ten sposób sygnalizację stanu zajętości torów na wyższy poziom. Zoptymalizowana została także technologia zastosowana w bazujących na technologii DAS rozwiązaniach Frauscher Tracking Solutions FTS. Pozwoliło to usprawnić śledzenie pociągów w czasie rzeczywistym. Ponadto rozwiązania FTS umożliwiają teraz wdrażanie strategii utrzymania opierających się na ciągłym monitorowaniu infrastruktury.

Inteligentne czujniki do bardziej efektywnej sygnalizacji stanu zajętości torów

Nowy czujnik koła firmy Frauscher łączy w sobie sprawdzony know-how i koncepcję internetu rzeczy. Ocena sygnału została zintegrowana w tym nowym czujniku, który pracuje jako inteligentne urządzenie bezpośrednio na torze. Dzięki dodatkowym, zintegrowanym czujnikom określa on szczegółowe informacje przydatne do wdrażania wysoko wydajnych aplikacji kolejowych. Cyfrowe wyjście danych czujnika oraz specjalnie opracowany system magistrali, który może pracować w architekturze pierścieniowej, umożliwiają znaczne oszczędności w zakresie okablowania. W ten sposób firma Frauscher po raz kolejny wyznacza standard w zakresie sygnalizacji stanu zajętości torów.

FTS: stałe śledzenie pociągów z technologią Distributed Acoustic Sensing

Technologia Distributed Acoustic Sensing (DAS) ma ogromny potencjał jako podstawowa technologia w zastosowaniach kolejowych. Systemy oparte na tej technologii wymagają jedynie pojedynczego włókna szklanego zasilanego impulsami laserowymi. Fale dźwiękowe i wibracje uderzające w kabel powodują zmiany w odbijaniu tych impulsów. Mogą być one mierzone i oceniane. W ten sposób włókno staje się czymś w rodzaju liniowego czujnika biegnącego wzdłuż szyny. Dzięki temu systemy DAS mogą w sposób ciągły rejestrować pozycję pociągu. Ponadto możliwe jest monitorowanie stanu całych sieci kolejowych.

Dzięki intensywnym badaniom i rozwojowi oraz w ścisłej współpracy z różnymi operatorami możliwe było zwiększenie potencjału opartych na technologii DAS rozwiązań Frauscher Tracking Solutions FTS. W różnych instalacjach terenowych wdrożono szereg zastosowań. Określono przy tym różne podejścia w celu optymalizacji technologii DAS dla kolei.

Śledzenie pociągów: lokalizacja w czasie rzeczywistym

Aby usprawnić śledzenie pociągów za pomocą technologii FTS, położono nacisk na dokładność i wiarygodność pozyskiwania czterech podstawowych zestawów danych: wykrywania pociągu, prędkości i kierunku jazdy. Pozwala to na przykład na dokładne, ciągłe obliczanie spodziewanego czasu przyjazdu pociągu do określonego miejsca. W ten sposób można zoptymalizować informacje dla pasażerów i komunikaty na peronach. Informacje w czasie rzeczywistym o położeniu pociągu i określone profile prędkości pozwalają na efektywniejsze zarządzanie ruchem. Aby odpowiednio zoptymalizować wyniki FTS, jeszcze bardziej poprawiono metodę pomiaru. Poszerzone portfolio interfejsów umożliwia implementację dodatkowych danych z różnych źródeł oraz z innych czujników. W ten sposób można uzyskać jeszcze więcej cennych informacji.

Ciągłe monitorowanie stanu

Systemy FTS stale monitorują sygnaturę akustyczną kontaktu koła z szyną. Pozwala to na wgląd w zmianę stanu różnych elementów infrastruktury w momencie ich mijania przez pojazd szynowy za pomocą zoptymalizowanych algorytmów. Dotyczy to szyn, urządzeń mocujących, podkładów i podtorza. Na podstawie bieżących analiz trendów i zdefiniowanych parametrów wysyłane są komunikaty ostrzegawcze i informacyjne do podmiotu zarządzającego infrastrukturą. Dzięki temu wszelkie wymagane prace konserwacyjne mogą zostać określone na odpowiednio wczesnym etapie. Planowanie, kontrola i realizacja zadań konserwacyjnych zostają znacznie usprawnione. W tym kontekście systemy FTS umożliwiają przejście z regularnych cykli konserwacji opartych na przedziałach czasowych na konserwację uzależnioną od stanu technicznego.

Zastosowania związane z bezpieczeństwem

Działalność kolejowa wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Systemy FTS oferują kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa pracowników torowych, jak i ochrony infrastruktury przed aktami wandalizmu. Poprzez wykrywanie kroków ludzi i różnych aktywności, takich jak piłowanie czy kopanie, system FTS pomaga pracownikom ochrony w ich codziennych zadaniach.

Okazja, aby dowiedzieć się czegoś nowego

Firma Frauscher spełnia aktualne wymagania branży kolejowej, oferując najlepsze rozwiązania oparte na najnowocześniejszych technologiach. Odpowiednie prace badawczo-rozwojowe są prowadzone wspólnie z operatorami. Targi InnoTrans 2018 to okazja, aby porozmawiać bezpośrednio z ekspertami firmy Frauscher na naszym stoisku (hala 25, stoisko 232). Uczestnicy będą mieli okazję podyskutować na temat możliwości rozwoju inteligentnych systemów czujników dla przemysłu kolejowego przyszłości.

Powrót