19.09.2018

Stworzenie warunków dla kompleksowej konserwacji opartej na stanie technicznym

Nowa aplikacja FTS w sposób ciągły monitoruje zmiany stanu

Przeprowadzanie prac konserwacyjnych torów tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne? Wykrywanie usterek na tyle wcześnie, aby nie doszło do większych uszkodzeń? Zapewnienie najwyższej możliwej dostępności torów w celu uzyskania maksymalnej wydajności operacyjnej? To wymaga innowacyjnego rozwiązania. Musi ono przez całą dobę zbierać dane w czasie rzeczywistym dotyczące kontaktu koła z szyną. Nowe funkcje systemu Frauscher Tracking Solutions FTS zapewniają taką możliwość.

Monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym

Ciągły rozwój rozwiązań Frauscher Tracking Solutions FTS zaowocował powstaniem kolejnej innowacji, pierwszego na świecie systemu monitorowania torów, który umożliwia monitorowanie stanu torów w czasie rzeczywistym.

„Na targach InnoTrans 2018 zaprezentujemy rozwiązanie, które na bieżąco monitoruje stan kół pojazdów i całej infrastruktury. System ten jest bardzo czuły. Wykrywa on nawet minimalne zmiany stanu szyny, urządzeń mocujących, podkładów, a także nawierzchni kolejowej i podtorza. Kiedy tylko pojawia się zmiana stanu jednego z tych elementów, otrzymujemy o niej informację w czasie rzeczywistym. Informacje te prezentujemy za pośrednictwem intuicyjnego, nowoczesnego interfejsu użytkownika. Na interaktywnych mapach można śledzić pozycje oraz stan nieprawidłowości i uszkodzeń. Dzięki temu operatorzy infrastruktury lub przedsiębiorstwa zajmujące się jej konserwacją mają po raz pierwszy dostęp w dowolnym momencie do bazy danych z informacjami na temat aktualnego stanu infrastruktury torowej. Stwarza to możliwość prowadzenia czynnej konserwacji i prac utrzymaniowych instalacji torowych, jak również do optymalnego planowania różnych prac. Rezultatem jest znacznie większa dostępność torów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności prac utrzymaniowych”, wyjaśnia Michael Thiel, dyrektor generalny Frauscher Sensor Technology.

Owocna współpraca

Przy rozwijaniu tego rozwiązania firma Frauscher stawia na ścisłą współpracę z różnymi instytucjami, uniwersytetami, operatorami i dostawcami usług. „Jesteśmy przekonani, że potencjał cyfryzacji w obszarze utrzymania opartego na stanie technicznym może być w pełni wykorzystany tylko przy otwartej współpracy odpowiednich ekspertów”, dodaje Thiel. „Dlatego też jesteśmy szczególnie zadowoleni, że firma Frauscher została wybrana jako partner do współpracy przy rozwiązaniach FTS firm Siemens Mobility i Vossloh. Połączenie wiedzy eksperckiej i know-how naszych firm będzie w nadchodzących latach motorem napędowym przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji konserwacji i prac utrzymaniowych”.

Kolejne planowane kroki

Firma Frauscher wyznaczyła już pierwsze obszary, w których będą realizowane dalsze działania: „Duże postępy można osiągnąć dzięki innowacjom w dziedzinie optyki. Jednak nowe możliwości i nowe obszary działalności otworzą przed nami przede wszystkim nowe metody przetwarzania dużych ilości danych, np. za pomocą inteligentnych algorytmów”, prognozuje Thiel. 

Powrót