26.09.2023
6 minut czytania

Udane wprowadzenie rozwiązań w zakresie liczenia osi w Polsce

Udostępnij teraz

Spółka Frauscher Polska powstała 25 lat temu i rynek w tym kraju był dla Frauscher od samego początku kluczowy. Przez te wszystkie lata systemy liczenia osi wraz z czujnikami koła były używane na liniach osobowych i towarowych, w systemach metra, na bocznicach i w innych systemach transportu miejskiego w całym kraju. Najnowszym systemem zatwierdzonym do użytku w Polsce jest zaawansowany licznik osi Frauscher Advanced Counter FAdC®. Uzyskanie świadectwa dopuszczającego system FAdC® do użytku w 2019 roku był istotnym krokiem dla Frauscher Polska. Od tamtego czasu nasi polscy przedstawiciele brali udział w szeregu nowych, ważnych projektów w całym kraju z wykorzystaniem tego rozwiązania do liczenia osi i jego możliwości technicznych. Aby dowiedzieć się więcej o obecności Frauscher w Polsce i największych realizowanych tam projektach, zachęcamy do przeczytania wywiadu z Danielem Pytlikiem, Dyrektorem Zarządzającym w Frauscher Polska

Od czasu wprowadzenia systemu FAdC® na polski rynek Frauscher bierze udział w szeregu projektów w całym kraju. Czy mógłby Pan opowiedzieć o kilku z nich?

Daniel: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) przyznał naszemu Zaawansowanemu Licznikowi Osi Frauscher Advanced Counter FAdC® bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji w czerwcu 2019 roku na podstawie procedury wzajemnego uznawania. Jednak chcąc zachować silne więzi z największym zarządcą krajowej sieci kolejowej, jakim jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., postanowiliśmy dodatkowo przetestować system FAdC® na stacji kolejowej zarządzanej przez PLK. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że wynik testów był pozytywny. Oprócz tego możemy się pochwalić wieloma innymi pomyślnie zrealizowanymi projektami, takimi jak zastosowanie systemu FAdC® w rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku, gdzie w połączeniu z FAdC® zainstalowanych zostało ponad 300 czujników koła firmy Frauscher celem kontroli niezajętości toru. Natomiast jeden z producentów systemów sterowania ruchem kolejowym w Polsce wdrożył nasze rozwiązanie do liczenia osi w swoich systemach przejazdowych, a tylko w roku 2022 dostarczyliśmy zespoły FAdC® dla około dwudziestu instalacji tego typu na terenie całej Polski.

Jednocześnie pozostajemy w stałym kontakcie z różnymi integratorami systemów sygnalizacyjnych w kraju i bierzemy czynny udział we wdrażaniu FAdC® w ich nowo opracowanych systemach. Aktualnie jesteśmy zaangażowani w projekty rozwojowe z trzema niezależnymi firmami, które będą wykorzystywać system FAdC® jako główne urządzenie do kontroli niezajętości torów i rozjazdów.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby polscy zarządcy infrastruktury i integratorzy systemów odnosili jak największe korzyści z naszych niezawodnych i ekonomicznych systemów kontroli niezajętości toru, a w szczególności zaawansowanego licznika osi FAdC®?

Daniel: Oferowane przez nas systemy muszą spełniać oczekiwania zarówno integratorów systemów, jak i zarządców infrastruktury. Niestety oczekiwania każdej ze stron są nieco odmienne. Z punktu widzenia zarządcy dostarczony system musi być niezawodny, wysoce dostępny, prosty w obsłudze i łatwy w utrzymaniu. Natomiast integratorowi systemów zależy przede wszystkim na cenie produktuprostocie wdrożenia we własnej aplikacji. Innymi słowy, rozwiązanie musi spełniać szeroki zakres wymagań, a do tego mieć przystępną cenę. W ciągu ostatnich 25 lat czujniki koła i systemy liczenia osi firmy Frauscher zyskały reputację niezawodnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania zarówno zarządców, jak i integratorów. Dowodem są setki instalacji naszych rozwiązań, przy czym nawet najstarsze jednostki z lat 1999–2000 działają do dziś. Uważam, że wkład firmy Frauscher Polska w przekonanie zarządców do stosowania systemów liczenia osi był znaczący i polegał przede wszystkim na dostarczaniu przez nas wysoce niezawodnych i dostępnych rozwiązań. Każda nowa generacja systemów liczenia osi wprowadzana przez nas na rynek przekładała się na korzyści finansowe i techniczne dla naszych klientów, zwłaszcza że systemy liczenia osi firmy Frauscher cały czas przechodzą proces miniaturyzacji i cyfryzacji. Oferowane przez nas dzisiaj rozwiązania z zakresu liczenia osi potrzebują o wiele mniej przestrzeni instalacyjnej w przekaźnikowniach, wymagają znacznie mniej prac związanych z okablowaniem i oferują dostęp do dużej ilości informacji diagnostycznych, w tym w drodze dostępu zdalnego. Przykładem jest Zaawansowany Licznik Osi Frauscher FAdC®, który umożliwia połączenie z nastawnicami poprzez interfejs szeregowy, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania stosunkowo drogich, pracochłonnych i niekiedy trudno dostępnych interfejsów przekaźnikowych. Ponadto innowacyjne funkcje, takie jak sekcja nadzorująca (STS)sterowanie punktem liczącym (CHC), pozwalają na inteligentne i skuteczne redukowanie ryzyka błędów w działaniu systemu, a tym samym na zwiększenie jego niezawodności eksploatacyjnej i dostępności.

Firma Frauscher, jako pretendent do miana lidera kształtującego cyfrową przyszłość kolei, wdrożyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy nowe rozwiązania, takie jak Frauscher Insights. Czy będą mieć one wkrótce zastosowanie na polskim rynku?

Daniel: Polska kolej już od dawna poddawana jest nieustającej modernizacji. Środki własne kraju oraz dotacje unijne pozwoliły na dokonanie wielu inwestycji zwiększających konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego na terenie całego kraju. Obecnie w wielu miejscach sieci kolejowej w Polsce nadal w użyciu są systemy mechaniczne i przekaźnikowe, jednak z roku na rok na wielu modernizowanych stacjach i trasach kolejowych pojawia się coraz więcej nowoczesnych urządzeń. Należą do nich między innymi nakładki komputerowe na pulpity do obsługi urządzeń przekaźnikowych, cyfrowe nastawnice i cyfrowe systemy blokady liniowej. Systemy te współpracują z systemami liczenia osi i umożliwiają lepszą wymianę informacji pomiędzy urządzeniami a personelem obsługi i służb technicznych. Oprócz podstawowych informacji o stanie zajętości kontrolowanych obwodów nowoczesne systemy liczenia osi mogą dostarczać wiele dodatkowych informacji. Te z kolei mogą zostać wykorzystane przez systemy wyższego poziomu do uzyskania dodatkowych możliwości technicznych.

Frauscher Insights to centralna platforma danych pozwalająca na gromadzenie, wzbogacanie i przetwarzanie ważnych danych pochodzących z systemu kontroli niezajętości toru oraz udostępnianie ich za pośrednictwem różnych aplikacji, pomagając usprawniać operacje i zwiększać wydajność. Dzięki temu rozwiązaniu możemy np. otrzymywać z wyprzedzeniem informację o tym, że parametry funkcjonalne systemu zbliżają się do granicy dopuszczalnego zakresu. W ten sposób zyskujemy możliwość wczesnego zareagowania i podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych, zanim awaria zakłóci działanie całego systemu sterowania pociągiem. Jestem zdania, że w miarę wdrażania w sieci kolejowej coraz nowocześniejszych systemów liczenia osi będą one miały coraz większe możliwości przekazywania dodatkowych informacji, a platformy takie jak Frauscher Insights z pewnością zyskają na popularności.

Jak widzi Pan przyszły rozwój rynku kolejowego w Polsce i z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć zarządcom infrastruktury i integratorom systemów? Jaką rolę odegra w tym procesie firma Frauscher?

Daniel: Plany rozwoju kolei w Polsce są w najbliższej przyszłości bardzo ambitne. Przedsięwzięcia związane z budową lotniska CPK, modernizacją wielu linii kolejowych, zwiększeniem prędkości powyżej 250 km/h, zmianą napięcia zasilania linii napowietrznych itp. będą wymagać znacznych nakładów finansowych na zakup odpowiedniego sprzętu i wykonanie prac przez wykonawców. Systemy liczenia osi produkowane przez firmę Frauscher spełniają obecne i przyszłe wymagania stawiane w ramach wspomnianych planów. Nasze systemy pracują już na liniach, na których prędkość poruszającego się taboru przekracza 300 km/h, a napięcie sieci trakcyjnej wynosi 25 kV 50 Hz AC. Planujemy w dalszym ciągu oferować nowoczesne rozwiązania dla branży kolejowej, a wśród wykonawców i integratorów systemów chcemy utrzymać reputację dostawcy urządzeń o wysokiej niezawodności, jednocześnie poszerzając zakres usług posprzedażowych. Chcemy aktywniej oferować usługi takie jak zarządzanie częściami zamiennymi, szkolenia personelu utrzymania ruchu, szkolenia produktowe dla integratorów oraz usługi posprzedażowe związane z konserwacją zapobiegawczą i serwisem. Firma Frauscher już teraz włącza najnowocześniejsze technologie, w tym sztuczną inteligencję, do wielu rozwiązań, zapewniając zgodność wykonania produktów i usług z najwyższymi standardami jakości. Dlatego w przyszłość patrzymy z wielką nadzieją i emocjami.

Jakie są główne cele Frauscher Polska na najbliższe lata? Czy może Pan już dziś powiedzieć nam o jakichś przyszłych projektach?

Daniel: Dwadzieścia pięć lat działalności na polskim rynku pokazało, że firma Frauscher poważnie podchodzi do swojej obecności w tym kraju. Chcemy być nadal postrzegani jako rzetelny i solidny partner zarówno przez współpracujące z nami firmy, jak i przez użytkowników naszych systemów. Przez te wszystkie lata konsekwentnie pracowaliśmy na miano zaufanego dostawcy niezawodnych rozwiązań i usług, a nasze zaangażowanie w utrzymanie tej reputacji nie traci na sile. Dziesiątki tysięcy zainstalowanych czujników koła i systemów liczenia osi stanowią dodatkowe potwierdzenie naszych przyszłych celów, a dotychczasowe sukcesy są jednym z głównych źródeł motywacji. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy zyskać również status kompleksowego dostawcy usług posprzedażowych. Mam tutaj na myśli głównie wdrożenie najnowszych innowacji firmy Frauscher, takich jak Frauscher InsightsFrauscher Pulse. Oczywiście nadal będziemy współpracować z różnymi firmami nad rozwojem ich własnych produktów, co stanowi dla nas szansę na włączenie do nich naszych czujników koła i systemów liczenia osi. Dokładamy wszelkich starań, by nieustannie odgrywać ważną rolę w procesie modernizacji polskiej kolei, zarówno w najbliższej, jak i w dalszej przyszłości.

Skontaktuj się z nami!

Daniel Pytlik jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie Frauscher Polska. Posiada tytuł magistra inżyniera elektrotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a swoją karierę w firmie Frauscher rozpoczął w styczniu 2002 roku. Przez prawie 20 lat pracy w branży sterowania ruchem kolejowym Daniel Pytlik był odpowiedzialny za rozwój rynku systemów liczenia osi w Polsce. Był zaangażowany między innymi w projekty integracyjne do systemów przejazdowych i systemów nastawnic. Stworzył dział techniczny i handlowy dla biura Frauscher w Polsce. Posługuje się językiem angielskim i polskim.

Udostępnij teraz
Podobne artykuły

Artykuły