Dillinger Hütte | Niemcy

W hucie stali potrzebna była nowa droga zwrotnicowa, aby zapewnić większą liczbę torów postojowych. Jednocześnie zoptymalizowano układ torów krańcowych i poprawiono wydajność całej zajezdni, instalując Zaawansowany Licznik Osi FAdCi i czujnik koła RSR180. Natomiast dzięki wdrożeniu systemu diagnostycznego Frauscher (FDS) udało się znacznie obniżyć ogólne koszty obsługi technicznej.

Firma Hanning & Kahl wykonała 16 elektrycznych zwrotnic nastawianych lokalnie (EOW). Niezawodne sterowanie o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 zapewnia ich elastyczną i wydajną pracę. Licznik osi Frauscher FAdCi w połączeniu z czujnikiem koła RSR180 gwarantuje niezawodne wykrywanie pociągów, natomiast system diagnostyczny Frauscher (FDS) dostarcza dane diagnostyczne do nadrzędnego systemu sterowania.

Dzięki FDS, który umożliwia gromadzenie danych z całego systemu, pracownicy utrzymania ruchu mają teraz do dyspozycji narzędzia diagnostyczne i wirtualną wizualizację torów na terenie całej zajezdni. Nieprawidłowości i usterki można wykryć z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do kosztownych awarii. Dzięki zastąpieniu konserwacji wykonywanej według planu konserwacją bazującą na ocenie stanu urządzeń można znacznie obniżyć całkowite nakłady.

Funkcjonalna modularność

System FAdC oferuje opcje resetowania, informacje o punktach liczących, funkcję sterowania punktami liczącymi oraz wszechstronne funkcje diagnostyczne.

Zoptymalizowana obsługa techniczna

Analiza danych diagnostycznych dostarczonych przez FDS umożliwia prowadzenie konserwacji bazującej na ocenie aktualnego stanu urządzenia i stosowanie środków zapobiegawczych.

Szczegóły projektu
Operator
AG der Dillinger Hüttenwerke
Kraj lub region
Niemcy
Partner
Hanning & Kahl GmbH
Segment
Przemysł i górnictwo
Liczenie osi
Zaawansowany Licznik Osi FAdCi, system diagnostyczny Frauscher FDS
Detekcja koła
RSR180
Aplikacje
Wykrywanie niezajętości torów
Rok
2012
Punkt liczący
34
PODOBNE PROJEKTY

To może Cię również zainteresować

Frauscher Train Detection Metro Warsaw

Metro Warszawskie | Polska

Metro Warszawskie poszukiwało alternatywy dla obwodów torowych na linii M2, aby zwiększyć dostępność transportu publicznego poprzez zastosowanie niezawodnej technologii sygnalizacyjnej. Ostatecznie operator zdecydował się na wymianę istniejących obwodów torowych również na linii M1, zastępując je licznikiem osi ACS2000 firmy Frauscher.

Edmonton Metro Line | Kanada

Na linii kolei miejskiej Edmonton Metro Line wystąpiły znaczące problemy z nowo zainstalowanym systemem kontroli prowadzenia pociągów z sygnalizacją tor-pociąg (CBTC), który nie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami operatora. Miasto było zmuszone ograniczyć liczbę rozkładowych kursów, a pociągi musiały poruszać się ze zmniejszoną prędkością i częstotliwością, co miało negatywne skutki dla osób dojeżdżających tym środkiem transportu do pracy i ogólnie dla całego Edmonton. Ostatecznie w 2019 roku operator zdecydował się na instalację nowego systemu we współpracy z firmą Frauscher.

Kokkola | Finlandia

Firma Frauscher dostarczyła nowe liczniki osi dla jednej z najbardziej obciążonych ruchem linii kolejowych w Finlandii. Odcinek linii został rozbudowany, zmieniając linię jednotorową w dwutorową, a jej operator, firma Mipro, szukał rozwiązania, które mogłoby współpracować z istniejącym systemem nastawczym w wydajny i oszczędny sposób. Innym ważnym kryterium był jak najdłuższy okres międzyobsługowy oraz instalacje zewnętrzne, który poradzą sobie z trudnymi warunkami otoczenia panującymi w Finlandii.