Trójszynowe rozwiązanie w Castellbisbal | Hiszpania

Dwa różne rozstawy szyn obowiązujące w hiszpańskiej sieci kolejowej stanowią wyzwanie w zakresie kontroli niezajętości torów: czujniki koła muszą być zamontowane na dwóch szynach leżących obok siebie, w ciasnych przestrzeniach, a ponadto muszą niezawodnie wykrywać osie na poszczególnych szynach. Firma Frauscher opracowała jednak rozwiązanie, które radzi sobie nie tylko z tą kwestią, ale także z trudnościami, jakie nastręczają różne technologie nastawcze na stacjach położonych wzdłuż linii.

Sieć kolejowa w Hiszpanii charakteryzuje się połączeniem tradycyjnych standardów iberyjskich ze standardami UIC. Na odcinkach z dwoma rozstawami szyn, których jest coraz więcej, kontrola niezajętości toru może być dość trudna, ponieważ czujniki koła muszą być zamontowane na dwóch szynach leżących obok siebie, w ciasnych przestrzeniach, a ponadto muszą niezawodnie wykrywać osie na poszczególnych szynach.

Firma Frauscher opracowała jednak rozwiązanie przeznaczone dla takiego układu z trzema szynami na odcinku Castellbisal–Tarragona o dwóch szerokościach toru, które spełnia wszystkie wymagania hiszpańskiego zarządcy infrastruktury kolejowej ADIF i idealnie ilustruje możliwość bezproblemowej integracji rozwiązań Frauscher z różnymi technologiami nastawnic na całej linii.

Jego zaprojektowanie było możliwe dzięki Zaawansowanemu Licznikowi Osi FAdC, obsługującemu interfejs Frauscher Safe Ethernet (FSE) na potrzeby instalacji firmy Bombardier, natomiast instalacje firmy Siemens korzystają z protokołu WNC dostosowanego do potrzeb klienta. W ten sposób system jest elastyczny i wszechstronny, a jednocześnie zachowuje zgodność zarówno z protokołami klienta, jak i protokołami standardowymi (np. EULYNX). Rozwiązanie to zapewnia nie tylko informacje o tym, czy dany odcinek torowy jest wolny czy zajęty, lecz również wykrywa rozstaw szyn wykorzystywany przez dany pociąg.

Realizację projektu, który obejmuje 920 punktów detekcji na 19 stacjach, rozpoczęto w marcu 2020 roku Aby sprostać powyższym wyzwaniom związanym z ograniczoną przestrzenią montażową, zastosowano czujniki koła RSR123 firmy Frauscher oraz specjalnie opracowany typ jarzma: Frauscher SK150.

Elastyczne i uniwersalne interfejsy

System liczenia osi FAdC potwierdził swoją elastyczność i niezawodność jako optymalne rozwiązanie na potrzeby tego projektu. W przypadku instalacji firmy Siemens jako interfejs używany jest protokół WNC, natomiast w przypadku instalacji firmy Bombardier system oferuje interfejs Frauscher Safe Ethernet (FSE).

Łatwy dostęp do większej ilości danych

Trójszynowe rozwiązanie FAdC zapewnia nie tylko informacje o tym, czy dany odcinek torowy jest wolny czy zajęty, lecz również wykrywa rozstaw szyn wykorzystywany przez dany pociąg.

Łatwość montażu i instalacji

Czujniki koła Frauscher montuje się tylko po wewnętrznej stronie szyny. Dzięki temu dwa czujniki RSR123 można zamontować na sąsiadujących ze sobą szynach o obu rozstawach, całkowicie równolegle, w tej samej przestrzeni między podkładami.

Szczegóły projektu
Operator
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Kraj lub region
Hiszpania
Partner
UTE Cormed (joint venture Siemens — Bombardier)
Segment
Linie główne
Liczenie osi
Frauscher Advanced Counter FAdC, Frauscher Safe Ethernet FSE
Detekcja koła
RSR123 z jarzmem SK150
Aplikacje
Wykrywanie niezajętości torów
Rok
2020
Punkt liczący
920
PODOBNE PROJEKTY

To może Cię również zainteresować

Frauscher Train Detection Metro Warsaw

Metro Warszawskie | Polska

Metro Warszawskie poszukiwało alternatywy dla obwodów torowych na linii M2, aby zwiększyć dostępność transportu publicznego poprzez zastosowanie niezawodnej technologii sygnalizacyjnej. Ostatecznie operator zdecydował się na wymianę istniejących obwodów torowych również na linii M1, zastępując je licznikiem osi ACS2000 firmy Frauscher.

Dillinger Hütte | Niemcy

W hucie stali potrzebna była nowa droga zwrotnicowa, aby zapewnić większą liczbę torów postojowych. Jednocześnie zoptymalizowano układ torów krańcowych i poprawiono wydajność całej zajezdni, instalując Zaawansowany Licznik Osi FAdCi i czujnik koła RSR180. Natomiast dzięki wdrożeniu systemu diagnostycznego Frauscher (FDS) udało się znacznie obniżyć ogólne koszty obsługi technicznej.

Edmonton Metro Line | Kanada

Na linii kolei miejskiej Edmonton Metro Line wystąpiły znaczące problemy z nowo zainstalowanym systemem kontroli prowadzenia pociągów z sygnalizacją tor-pociąg (CBTC), który nie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami operatora. Miasto było zmuszone ograniczyć liczbę rozkładowych kursów, a pociągi musiały poruszać się ze zmniejszoną prędkością i częstotliwością, co miało negatywne skutki dla osób dojeżdżających tym środkiem transportu do pracy i ogólnie dla całego Edmonton. Ostatecznie w 2019 roku operator zdecydował się na instalację nowego systemu we współpracy z firmą Frauscher.